Ochrona Środowiska » Odpady komunalne  » Kompostowanie odpadów


Co można kompostować?

Kompostowanie w pryzmie

Różne typy kompostowników

      Wiosna jest porą wzmożonych prac porządkowych w przydomowych ogrodach i na działkach. Problemem staje się usunięcie nagromadzonych liści, trawy, rozdrobnionych gałęzi i konarów drzew. Można je wprawdzie spalić ale... co na to powiedzą zadymieni sąsiedzi? O wiele lepszą metodą zagospodarowania organicznych odpadów, również tych kuchennych, jest ich kompostowanie. Pozwala ono włączyć materię z powrotem do krążenia w ekosystemie, rozwiązuje również (przynajmniej częściowo) problem rosnącej ilości odpadów komunalnych, ich składowania i likwidacji.

 

Co to jest kompostowanie?

 

     Kompostowanie jest naturalną metodą unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów pochodzenia organicznego. Składa się z dwóch głównych procesów: mineralizacji w warunkach tlenowych oraz humifikacji. Podwyższona temperatura, w której zachodzą te procesy (nawet do 70 C) oraz obecność grzybów pleśniowych wytwarzających substancje antybiotyczne, gwarantuje zniszczenie wszystkich mikroorganizmów chorobotwórczych a także nasion chwastów. W efekcie powstaje stabilna substancja próchnicza, która może być stosowana jako nawóz organiczny.

 

 

Co można kompostować?

 

W ogólnym zarysie, do kompostowania nadają się:

 

-         substancje organiczne wydzielone z odpadów komunalnych

-         organiczne odpady kuchenne

-         odpady z pielęgnacji terenów zielonych

-         odpady z targowisk (resztki warzyw i owoców)

-         osady z oczyszczalni ścieków komunalnych

-         niektóre odpady z przemysłu rolno-spożywczego i przetwórstwa drewna (słoma, kora itp.)

 

 

Zalety kompostowania

 

Do najważniejszych zalet kompostowania należą:

 

-         zmniejszenie o 30-50% ogólnej ilości odpadów kierowanych na wysypiska

-         unieszkodliwienie odpadów pod względem sanitarno-epidemiologicznym

-         produkcja kompostu niezbędnego dla zapewnienia urodzajności gleb (w Polsce ok. 60% gleb ma niedomiar humusu)

-         proste technologie kompostowania

-         niski koszt inwestycji i eksploatacji

-         łatwość składowania niewykorzystanego kompostu

 

 

Technologie kompostowania

 

     Z technicznego punktu widzenia najprostszą z metod jest kompostowanie w warunkach naturalnych. Do tej grupy metod zalicza się zarówno kompostowanie przygotowanej masy odpadów organicznych w pryzmach na otwartym powietrzu, stanowiące najstarszy system kompostowania, jak i proste kompostowanie w kompostownikach przydomowych.

 

      Kompostowanie przydomowe można prowadzić w różny sposób. Tradycyjnie materiały do kompostowania układa się w pryzmach, tworząc warstwy kompostu przegradzane ziemią, zapewniając dopływ powietrza i przewracając go co jakiś czas. Pełnowartościowy kompost uzyskuje się tą metodą po około sześciu miesiącach.

 

      Obecnie na rynku pojawiły się specjalne urządzenia, takie jak kompostowniki drewniane lub małe kontenery z tworzyw sztucznych, które ułatwiają i często przyspieszają przydomową produkcję kompostu. Niewielkie, drewniane kompostowniki przydomowe można  również z powodzeniem wykonać samodzielnie – do czego gorąco zachęcam nie tylko właścicieli ogródków działkowych.

 

 

 

 

 

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Marcin Skrzypczyk [Kierownik RDiZ] dnia 23 listopad 2016
Informacja opublikowana przez:
  Adam Nawrocki dnia 14 grudzień 2012 godz. 10:18
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Joanna Krawczyk dnia 23 listopad 2016 godz. 14:31
Liczba odsłon:
  20155 od 14 grudzień 2012 godz. 10:18  (średnio 5.79 odsłon/dobę)

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl