BUDŻET » Budżet 2011 » 1. Projekt Uchwały Budżetowej 2011


Projekt Uchwały Budżetowej 2011

Projekt Uchwały
Plan dochodów
Plan wydatków
Plan dochodów i wydaktów z zakresu administracji rządowej
Plan dochodów i wydatków na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień
Inwestycje
PRZYCHODY, ROZCHODY związane z finansowaniem deficytu, wcześniej zaciągniętych zobowiązań i rozdysponowaniem wolnych środków w 2011 roku
Plan dochodów i wydatków gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2011
Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu Ochrony Środowiska na 2011 rok.
Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydaktów nimi fiannsowanych na 2011 rok.
Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2011
Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2011 rok.
Plan Przychodów i Kosztów Zakładów Budżetowych Na 2011 Rok
Plan finansowy dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa na 2011 rok.
Informacja opisowa - dochody.
Dochody - wyjaśnienia.
Informacja opisowa - wydatki
Wydatki - wyjaśnienia.Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Halina Modzelewska [Skarbnik Miasta]
Informacja opublikowana przez:
  Artur Olasik dnia 16 luty 2011 godz. 16:13
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Artur Olasik dnia 28 luty 2011 godz. 14:56
Liczba odsłon:
  21334 od 16 luty 2011 godz. 16:13  (średnio 5.36 odsłon/dobę)

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl