BUDŻET » Budżet 2011 » 6. Sprawozdanie Budżetowe za rok 2011


Sprawozdanie Budżetowe Gminy Tuszyn
za rok 2011.

--------------------------------------------
Informacja obejmująca wykonanie budżetu Gminy Tuszyn za 2011 rok stosownie do zapisów art. 37 ustawy o finansach publicznych
---------------------------------------------

Informacja opisowa do sprawozdania za 2011 rok.
Informacja z realizacji przychodów na dzień 31 XII 2011 r.
Informacja z realizacji rozchodów na dzień 12 XII 2011 r.
Informacja z wykonania planu dotacji otrzymanych przez gminę w związku z realizacją projektów z udziałem środków europejskich na dzień 31 XII 2011 r.
Informacja z realizacji programów z udziałem środków UE na dzień 31 XII 2011 r.
Informacja z wykonania dochodów na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na dzień 31 XII 2011 r.
Informacja z wykonania wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na dzień 31 XII 2011 r.
Informacja z wykonania planu dochodów związanych z Ochroną Środowiska na dzień 31 XII 2011 r.
Informacja z wykonania planu wydatków związanych z Ochroną Środowiska na dzień 31 XII 2011 r.
Informacja z wykonania planu dotacji podmiotowych i przedmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych na dzień 31 XII 2011 r.
Informacja z wykonania planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na dzień 31 XII 2011 r.
Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2011 roku.
Informacja z realizacji planu dochodów związanych z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień i umów na dzień 31 XII 2011 r.
Informacja z realizacji wydatków zwiążanych z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień i umów na dzień 31 XII 2011 r.
Informacja z realizacji planu dochodów podlegających przekazaniu do Budżetu Państwa na dzień 31 XII 2011 r.
Plan Finansowy wydatków niewygasających w 2011 roku.
MCSiW - Informacja z realizacji planu przychodów i rozchodów zakładu budżetowego Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie na dzień 31 XII 2011r
MCSiW - Informacje dodatkowe do sprawozdania opisowego za rok 2011.
MOKSiT - Informacja z realizacji planów finansoweych za rok 2011.
MOKSiT - Informacja z wykonania planów finansowych za 2011 r. - część opisowa.
SP ZOZ - Informacja z realizacji planu przychodów i kosztów za 2011 r.
ZGM - Sprawozdanie z realizacji przychodów i rozchodów za rok 2011
ZGM - Wykonanie planu remontowego budynków administrowanych przez ZGM w Tuszynie za 2011 rok.
ZWiK - Informacja z realizacji planu przychodów i rozchodów zakładu budżetowego na dzień 31 XII 2011 r.
ZWiK - Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu na dzień 31 XII 2011 r.
ZWiK - Rozliczenie dotacji do działalności "Ścieki" za 2011 rok.
ZWiK - Rozliczenie dotacji do działalności bieżącej paragraf 0265 do działalności Ścieki za 2011 rok.
---------------------------------------------------

Rb-27S
Rb-28S
Rb-N
Rb-NDS
Rb-Z
Rb-UZ
Rb-UNInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Andrzej Niekurzak [Inspektor]
Informacja opublikowana przez:
  Busiakiewicz Marek dnia 24 luty 2012 godz. 14:49
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Andrzej_Niekurzak dnia 30 maj 2012 godz. 14:47
Liczba odsłon:
  21233 od 24 luty 2012 godz. 14:49  (średnio 5.69 odsłon/dobę)

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl