KOMISJE » GMINNA KOMISJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA


        

Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna jest organem doradczym burmistrza w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego. Podstawą prawną istnienia takiego organu są przepisy art. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2016 poz.778 ze zmianami).

W skład komisji wchodzą osoby o wykształceniu i przygotowaniu fachowym związanym bezpośrednio z teorią i praktyką planowania przestrzennego. Rolą podstawową komisji jest opiniowanie projektów studium, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i innych dokumentów z zakresu planowania, o których mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w Tuszynie została powołana Zarządzeniem nr 91/2009 Burmistrza Gminy Tuszyn z dnia 24.08.2009r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Tuszynie, ustalenia jej organizacji i trybu działania., zmieninego Zarządzeniem nr 87/2013 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 2 września 2013r.

Skład osobowy Gminnej Komisji UrbanistycznoArchitektonicznej w Tuszynie :

 

  1. mgr inż. arch. Teresa Brzozowska

(wpis na listę Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Warszawie nr WA-017)

 

  1. mgr inż. arch. Barbara Brzezińska – Kwaśny - Przewodnicząca

(wpis na listę Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Warszawie nr WA-300)

 

  1. mgr inż. arch. Paweł Szybilski

(wpis na listę Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Warszawie nr WA-279)

 

  1. mgr Marian Reterski

(wpis na listę Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Warszawie nr WA-171)

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Elżbieta Wizner [Kierownik] dnia 15 listopad 2016
Informacja opublikowana przez:
  Joanna Krawczyk dnia 15 listopad 2016 godz. 13:41
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Joanna Krawczyk dnia 15 listopad 2016 godz. 14:12
Liczba odsłon:
  8107 od 15 listopad 2016 godz. 13:41  (średnio 3.92 odsłon/dobę)

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl