BUDŻET » Budżet 2011


Budżet 2011


Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

Uchwała RIO nr V/129/12 w sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza Miasta Tuszyna z wykonania budżetu za rok 2011.

Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta Tuszyn na 2011 rok

Uchwała RIO w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu w budżecie Miasta Tuszyna na 2011 rok.

Uchwała RIO w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Tuszyn.

Uchwała RIO w sprawie opinii dotyczacej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Tuszyn.

Uchwala nr V/130/2011 w sprawi opiniii dotyczącej możliwości spłaty pożyczki długoterminowej zaciąganej przez Gminę Tuszyn na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011 rok

Uchwała nr V/131/2010 w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciąganego przez Gminę Tuszyn na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.

Uchwała Nr V/132/2011 w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tuszyn.

Uchwala nr V/227/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciąganego przez Gminę Tuszyn na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiąza

Uchwała nr V/286/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 28 października 2011 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Tuszyn w I półroczu 2011 r.


Projekt Uchwały Budżetowej 2011

 Uchwała Budżetowa 2011

Sprawozdanie za I kwartał 2011

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2011

Sprawozdanie Budżetowe za 2011 rokInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Halina Modzelewska [Skarbnik Miasta] dnia 30 sierpień 2011
Informacja opublikowana przez:
  Artur Olasik dnia 16 luty 2011 godz. 15:07
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Andrzej_Niekurzak dnia 15 czerwiec 2012 godz. 07:49
Liczba odsłon:
  19938 od 16 luty 2011 godz. 15:07  (średnio 5.12 odsłon/dobę)

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl