KOMÓRKI ORGANIZACYJNE W URZĘDZIE MIASTA W TUSZYNIE » Referat Podatków i Egzekucji


REFERAT PODATKÓW I EGZEKUCJI

ul. Piotrkowska 2/4

budynek A,
tel. (42) 232-13-80  

 

KIEROWNIK

 mgr Jarosław Fister 
podatki@tuszyn.info.pl

 

Pokój Nr 15

Kierownik - mgr Jarosław Fister

tel. wew. - 40

Podatniku!

 W pokoju 15 załatwisz sprawy i uzyskasz informacje dotyczące:

1) Deklarowania i określania podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego dla osób prawnych,

2) Udzielania podatnikom ulg podatkowych na bazie obowiązujących regulacji prawnych (tj. umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty)  

3) Innych zagadnień związanych z przepisami prawa podatkowego w zakresie merytorycznego działania referatu

 

 

 Pokój Nr 20  

Inspektor - Anna Kłys

tel. wew. 27

Podatniku!

W pokoju nr 20 (KASA) załatwisz sprawy i uzyskasz informacje dotyczące:

1) Deklarowania i określania podatku od środków transportowych

2) Księgowania i rozliczania wpłat podatku od środków transportowych 

3) Spraw w zakresie działań zmierzających do przymusowego egzekwowania należności w podatku od środków transportowych

 

 

Pokój Nr 21 

Inspektor - mgr Zdzisława Kotlicka

Specjalista - Zofia Daszyńska

tel. wew. 26

 

Podatniku!

 W pok. 21 (Księgowość podatkowa) załatwisz sprawy i uzyskasz informacje dotyczące:

1)  Księgowanie wpłat podatków lokalnych.

2)  Rozliczanie opłat targowych.

3) Spraw w zakresie działań zmierzających do przymusowego egzekwowania należności w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i łącznym zobowiązaniu pieniężnym.

 

 

Pokój Nr 22 

Inspektor - mgr Kamila Rzepecka

Inspektor - mgr Magdalena Szurek

tel. wew. - 25 

 

Podatniku!

 W pokoju 22 (wymiar) załatwisz sprawy uzyskasz informacje dotyczące:

 1) Wymiaru podatku - tj. naliczanie podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego.

 2) Wydania odpowiedniego zaświadczenia związanego z w/w podatkami, zarówno dla osób fizycznych jak i także dla osób prawnych.

3) ulg i zwolnień podatkowych dla podatnikow podatku rolnego (ulga inwestycyjna, ulga z tyt. nabycia)

 

 Pokój Nr 18

Inspektor - mgr Żaneta Gabczyńska

Podinspektor - Barbara Wachulec 

tel. wew. - 32

 

Podatniku!

W pokoju nr 18 załatwisz sprawy i uzyskasz informacje dotyczące:

1) Deklarowania i określania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2) Księgowania i rozliczania wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

3) Spraw w zakresie działań zmierzających do przymusowego egzekwowania należności w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Jarosław Fister [Kierownik Referatu Podatków i Egzekucji] dnia 19 sierpień 2019
Informacja opublikowana przez:
  Busiakiewicz Marek dnia 1 sierpień 2011 godz. 11:58
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Joanna Krawczyk dnia 19 sierpień 2019 godz. 11:20
Liczba odsłon:
  22765 od 1 sierpień 2011 godz. 11:58  (średnio 5.87 odsłon/dobę)

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl