RAPORT O STANIE GMINY » RAPORT O STANIE GMINY ZA ROK 2018


 

Raport o stanie Gminy Tuszyn za rok 2018

 

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY TUSZYN ZA ROK 2018

 

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Z 2019 r. poz.506 ) Burmistrz Miasta Tuszyna przedstawia Radzie Miejskiej w Tuszynie Raport o stanie Gminy Tuszyn za rok 2018 w terminie do 31 maja 2019 r.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Tuszyna za rok 2018 zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tuszynie. Rada Miejska w Tuszynie będzie rozpatrywała raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi.

Zgodnie z art. 28aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia”. Sesja, na której przedstawiony zostanie Raport o stanie Gminy Tuszyn za rok 2018 zaplanowana została na dzień 17 czerwca 2019 r. w

związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 14 czerwca 2019 r. do godz.14.00 w Biurze obsługi Rady Miejskiej w Tuszynie przy ul. Piotrkowskiej 2/4.

 

Formularz zgłoszenia do debaty do pobrania Treść zgłoszenia z klauzula RODO a także w Biurze obsługi Rady Miejskiej w Tuszynie.Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Beata Krawczyk [Sekretarz Miasta] dnia 7 czerwiec 2019
Informacja opublikowana przez:
  Joanna Krawczyk dnia 7 czerwiec 2019 godz. 11:43
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Joanna Krawczyk dnia 7 czerwiec 2019 godz. 12:33
Liczba odsłon:
  2927 od 7 czerwiec 2019 godz. 11:43  (średnio 2.57 odsłon/dobę)

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl