Rada Miasta - kadencja

    
 
 
 
 
 
  Wyświetl uchwały Rady Miejskiej dotyczące:

Absolutorium dla Burmistrza  
Budżet  
Budżet - SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU  
Kontrole  
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  
Ochrona Zdrowia  
Odpowiedzi  
Opieka Społeczna  
Oświata  
Plan Rozwoju Lokalnego  
Podatki, opłaty lokalne  
Pomoc finansowa  
Pomoc rzeczowa  
Prawo miejscowe ,przepisy porządkowe i regulaminy  
Program Operacyjny Kapitał Ludzki  
Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych  
Skargi  
Statut  
Stowarzyszenia / organizacje pozarządowe  
Strategie rozwoju  
Targowiska  
Uchwały Inicjowane przez BURMISTRZA  
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy  
Wybory  
Zakłady budżetowe   

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl