ARCHIWUM » Ubezpieczenia Społeczne


 

Zmiany w ubezpieczeniu społecznym rolników.

Od IV kwartału 2009 r. regulacja w zakresie wysokości i zróżnicowania składek na ubezpieczenie społeczne rolników, podlegających temu ubezpieczeniu.
Celem przyjętych rozwiązań jest zwiększenie udziału grupy rolników osiągających najwyższe dochody z działalności rolniczej. Ustawa ta wprowadza bowiem instytucję dodatkowej składaki na ubezpieczenie rentowo-emerytalne dla rolników prowadzących gospodarstwa rolne, których powierzchnia przekracza 50 ha przeliczeniowych.

Składa podstawowa dla wszystkich ubezpieczonych rolników i domowników nie ulega zmianie i pozostaje na takim samym poziomie jak dotychczas, z tym że będzie naliczana miesięcznie, a nie kwartalnie. Składka podstawowa miesięczna wynosi 10 % kwoty emerytury podstawowej. Dodatkowa składka miesięczna dla rolników prowadzących gospodarstwa rolne powyżej 50 ha przeliczeniowych wynosi 12 % kwoty emerytury podstawowej i odpowiednio:

rolnicy prowadzący gospodarstwa w granicach
                                    
100 -150 ha przelicz. dodatkowo 24 % 
                                            
150 – 300 ha przelicz. dodatkowo 36 %
                                             powyżej 300
ha przelicz. dodatkowo 48 %

Za rolników i domowników podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników., prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, składka podstawowa na ubezpieczenie emerytalno- rentowe, tak jak dotychczas naliczana będzie w wymiarze podwójnym i wynosi 20 % kwoty emerytury podstawowej i będzie zwiększana o składkę dodatkową naliczaną zgodnie z wyżej opisaną zasadą.

Emerytura podstawowa podlega corocznej waloryzacji od 1 marca. Jej aktualna wysokość - 675,10 zł – obowiązywać będzie do lutego 2011 rInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Krystyna Dziuda [Inspektor]
Informacja opublikowana przez:
  Artur Olasik dnia 26 styczeń 2010 godz. 10:39
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Artur Olasik dnia 26 styczeń 2010 godz. 10:46
Liczba odsłon:
  20366 od 26 styczeń 2010 godz. 10:39  (średnio 4.87 odsłon/dobę)

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl