ARCHIWUM » Materiał siewny - dopłaty


Producenci rolni, którzy zużyją do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarnej lub kwalifikowany, zakupiony jesienią 2009 r. i wiosną 2010 r. mogą ubiegac się o przyznanie dopłaty mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Wnioski można składać w terminie od 15 stycznia do 15 lipca 2010 r. wraz z fakturami zakupu do Terenowego Oddziału Agencji Rynku Rolnego w Łodzi, ul. Wróblewskiego 18 pocztą lub osobiście.

Wnioski oraz szczegółowe informacje można uzyskać:

 1. OT ARR w Łodzi

 2. strona internetowa ARR

 3. Urząd Miasta Tuszyn, pok.16

Gatunki roślin objęte dopłatami!

 1. zboża

 • pszenica zwyczajna

 • żyto / populacyjne, syntetyczne, mieszańcowe /

 • pszenżyto

 • owies

 • jęczmień

2. rośliny strączkowe

 • łubin / żółty, wąskolistny, biały/

 • groch siewny

 • bobik

 • wyka siewna

3. ziemniaki

Stawki dopłat

 • 100 zł/ ha -w przypadku zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych

 • 160 zł/ha - w przypadku roślin strączkowych

 • 500 zł/ha - w przypadku ziemniaków

Poniżej zamieszczamy link do
formularzy wniosków i załączników

Formularze na stronach ARRInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Krystyna Dziuda [Inspektor]
Informacja opublikowana przez:
  Artur Olasik dnia 26 styczeń 2010 godz. 10:24
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Artur Olasik dnia 26 styczeń 2010 godz. 10:53
Liczba odsłon:
  21129 od 26 styczeń 2010 godz. 10:24  (średnio 5 odsłon/dobę)

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl