ARCHIWUM » Dobra Kultura Rolna


   Nowe normy z zakresu „Dobrej Kultury Rolnej”
                      
   Rolnicy którzy ubiegają się o płatności bezpośrednie, dopłaty wspierające gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, o pomoc w ramach programu rolnośrodowiskowego oraz pieniądze na zalesianie gruntów rolnych muszą spełniać od 2010 r. dodatkowe normy "Dobrej kultury rolnej" zgodnej z ochroną środowiska.

  Nowe przepisy nakładają na rolników obowiązek posiadania w określonych sytuacjach pozwoleń wodnoprawnych, zachowania charakterystycznych elementów krajobrazu oraz, co z pewnością ucieszy rolników, dopuszczają pod pewnymi warunkami, możliwość uprawy danego gatunku zbóż dłużej niż przez kolejne trzy lata na tej samej działce.

  Od 2010 r. każdy rolnik, korzystający z deszczowni, czy pobierający wody powierzchniowe lub podziemne w ilości większej niż 5 m3 na dobę do nawadniania gruntów lub upraw, musi posiadać wymagane prawem pozwolenie wodnoprawne.

  Korzystnie dla rolników, zmienione zostały przepisy, które stanowiły, że na danej działce ewidencyjnej będzie można uprawiać ten sam gatunek zboża, czyli pszenicę, żyto, jęczmień lub owies nie dłużej niż przez kolejne trzy lata.

  Przepisy te wprowadzono w listopadzie 2007 roku i miały zostać po raz pierwszy zastosowane w roku 2011. Teraz, zgodnie ze zmienionymi przepisami, rolnik, który chce uprawiać na jednej działce ten sam gatunek zboża dłużej niż przez trzy lata będzie musiał wykazać, iż prowadzone w tym samym miejscu, na tej samej działce ewidencyjnej uprawy nie mają degradującego wpływu na glebę i nie zubożają jej składu organicznego. Ponadto rolnik będzie musiał udowodnić, że wykonane zabiegi agrotechniczne takie jak nawożenie obornikiem, przyoranie słomy czy uprawa w poplonie roślin motylkowych, poprawiają stan gleby. Jako dokument potwierdzający, że odstąpienie od zmianowania nie ma negatywnego wpływu na glebę, rolnik może przedstawić dodatni bilans substancji organicznej gleby-sporządzony na podstawie współczynników reprodukcji degradacji glebowej opracowany przez IUNG w Puławach lub pozytywny wynik analizy glebowej, stanowiący załącznik do rozporządzenia MRiRW z 12 marca 2007 r. w sprawie minimalnych norm.

  W tym roku rolnicy ubiegający się o unijne dopłaty będą mogli to zrobić składając tylko jeden wniosek. Oznacza to, że wypełnianie dokumentów będzie łatwiejsze, gdyż nie trzeba będzie wielokrotnie podawać tych samych danych. Ponadto do wszystkich tych płatności wystarczy złożyć tylko jeden załącznik graficzny.

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wprowadza też dwie nowe dopłaty: do upraw roślin strączkowych i motylkowatych oraz do krów i owiec.

  Jak poinformował w poniedziałek Departament Komunikacji Społecznej, na jednym formularzu będzie można starać się o 10 różnych płatności. Chodzi o dopłaty bezpośrednie (jednolite i uzupełniające), dopłaty do upraw paszowych, roślin strączkowych, do pomidorów, do owoców miękkich, płatności do zwierząt tzw. płatność cukrową, dopłat do programów rolno-środowiskowych czy wsparcia z tytułu gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW).

  Biura powiatowe Agencji będą przyjmowały wnioski od 15 marca do 17 maja 2010 r. Jeśli dokument taki zostanie dostarczony po 17 maja 2010 r. - ale nie później niż do 11 czerwca 2010 r., za każdy dzień roboczy opóźnienia Agencja obniży rolnikowi dopłaty o 1 proc.

  Od tego roku ARiMR wprowadza dopłaty do upraw roślin strączkowych i motylkowych takich jak: koniczyna, esparceta, lucerna, bób, bobik, ciecierzyca, fasola zwykła i wielokwiatowa, groch siewny, soczewica, soja, łubin, peluszka, seradela czy wyka. Na ten cel jest 10,8 mln euro. Agencja szacuje, że dopłata wyniesie ok. 60 euro do hektara. Nowa płatność nie przysługuje jednak do tych działek rolnych, do których w roku 2010 przysługują płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt.

  Rolnicy z województw lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego lub śląskiego mogą starać się o dopłaty do chowu krów lub owiec. Będą się one należały tym gospodarstwom, w których na koniec maja 2010 r. zostanie zarejestrowanych nie więcej niż 10 krów, w wieku co najmniej 3 lat. Na realizację tej płatność w roku 2010 jest przeznaczone 28,5 mln euro. Przy założeniu, że do takiego wsparcia kwalifikować się będzie ok. 200 tys. krów, stawka płatności do jednej sztuki wyniesie ok. 142,5 euro.

  Płatność do owiec przysługuje zaś rolnikom z pięciu województw południowej Polski: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Warunkiem otrzymania takiej dopłaty jest posiadanie na koniec maja br. co najmniej 10 półtorarocznych samic owcy. W roku 2010 na takie wsparcie jest 1,5 mln euro. Do owcy będzie można dostać ok. 30 euro.Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Krystyna Dziuda [Inspektor]
Informacja opublikowana przez:
  Artur Olasik dnia 26 styczeń 2010 godz. 10:57
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Artur Olasik dnia 26 styczeń 2010 godz. 10:59
Liczba odsłon:
  20264 od 26 styczeń 2010 godz. 10:57  (średnio 4.85 odsłon/dobę)

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl