BUDŻET » Budżet 2010 » 7. Sprawozdania za rok 2010


Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Tuszyn
za rok 2010
------------------------------------------------------------------------------
Informacja obejmująca wykonanie budżetu Gminy Tuszyn za rok 2010 stosownie do zapisów art. 37 ustawy o finansach publicznych.
 ------------------------------------------------------------------------------

Informacja opisowa do sprawozdania za 2010 rok.
Wykonanie wydatków w grupach klasyfikacji budżetowej 2010 rok.
Informacja z realizacji planu przychodów na 31 XII 2010 r.
Informacja z realizacji planu rozchodów na dzień 31 XII 2010 r.
Informacja z wykonanai planu dotacji dla projektów z udziałem środków europejskich na dz. 31.12.2010 r.
Informacja z realizacji programów z udziałem środków UE na 31 12 2011 r.
Profilaktyka problemów alkoholowych.
Profilaktyka i Rozwiązywanie problemów alkoholowych - wydatki 2010
Wykonanie planu dochodów - ochrona środowiska
Wykonanie planu wydatków - ochrona środowiska.
Plan dotacji dla jedn. sektrora finansów publicznych
Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 2010
Wykonanie planu doch. własnych i wydatków nimi finansowanych na 31 12 2010
Wykonanie planu przych. i rozch. Gminnego Fund. Zas. Geod. Kart. na 2010
Realizacja Planu doch. podlegających przekazaniu do budż. państwa na 31 12 2010 r.
Realizacja Planu dochodów - porozumienia i umowy na 31 12 2010 r.
Realizcja planu wydatków - porozumienia i umowy na 31 12 2010
Plan Finansowy wydatków niewygasających 2010 roku
ZGM realizacja planu przychodów i rozchodów na 31 12 2010 r.
ZGM wykonanie planu remontów za 2010 rok
ZWiK Sprawozdanie za rok 2010.
ZWiK Informacja z realizacji planu przychodów i rozchodów za 2010 rok
MCSiW Informacja z realizacji planu przychodów i rozchodów za 2010 rok
MCSiW Informacje dodatkowe do sprawozdania za 2010 r.
MOKSiT Informacja z realizacji planu przychodów i rozchodów za 2010 r.
MOKSiT informacja z wykonania planu - Opisowy 2010 rok
SPZOZ Informacja opisowa za 2010 r.
SPZOZ Informacja z realizacji planu przychodów i rozchodów za 2010 r.
Informacja o stanie mienia na dzień 31 grudnia 2010 r.
Informacja o stanie mienia na 2010 rok Korekta
Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2010 r.
Sprawozdanie opisowe z wykoanani budżetu Gminy Tuszyn za 2010 rok.

-------------------------------------------------------------------------------

Rb-Z
Rb-UZ
Rb-UN
Rb-NDS
Rb-N
Rb-27s
Rb-28sInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Halina Modzelewska [Skarbnik Miasta] dnia 24 luty 2011
Informacja opublikowana przez:
  Artur Olasik dnia 24 luty 2011 godz. 11:21
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Andrzej_Niekurzak dnia 13 czerwiec 2011 godz. 12:36
Liczba odsłon:
  18262 od 24 luty 2011 godz. 11:21  (średnio 4.78 odsłon/dobę)

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl