STOWARZYSZENIA » Tuszyn Naszych Marzeń


 

Prezes Stowarzyszenia: Ewa Kotecka

Siedziba:
ul. Wysoka 3/25,  95-080 Tuszyn

Kontakt:

tel: (42) 6144 034
e-mail: tuszynnaszychmarzen@o2.pl 


Celami Stowarzyszenia są:

- Pomoc rodzinom najbiedniejszym, znajdującym sie w trudnych sytuacjach
życiowych.
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz pomoc rodzinom dotkniętym
problemami alkoholowymi (zwłaszcza dzieciom).
- Propagowanie i rozwój idei równego statusu kobiet i mężczyzn.
- Przeciwdziałanie bezrobociu oraz pomoc osobom poszukującym pracy.
- Przeciwdziałanie dyskryminacji i zwalczanie nierówności szans na rynku
pracy.
- Aktywna polityka na rynku pracy mająca na celu przeciwdziałanie i
zapobieganie bezrobociu.
- Działalność w obszarze ochrony zdrowia dzieci i dorosłych.
Organizowanie bezpłatnych badań.
- Pomoc społeczna dla domów dziecka, domów pomocy społecznej, świetlic
środowiskowych, domów samotnej matki.
- Działalność w zakresie oświaty, wychowania i sportu.
- Propagowanie idei wolności, równości, sprawiedliwości społecznej i
tolerancji.
- Ochrona swobód i wolności obywatelskich.
- Propagowanie i rozwój idei poszanowania i współpracy między narodami.
- Współpraca przy tworzeniu programów gospodarczo-społecznych dla regionu.


Stowarzyszenie realizuje powyżej wymienione cele poprzez:

- Organizowanie spotkań, kursów, szkoleń, konferencji i seminariów oraz
innych form służących propagowaniu programu i celów Stowarzyszenia.
- Współpracę z kościołami.
- Nawiązywanie kontaktów i współpracę z placówkami zajmującymi się
pomocą humanitarną.
- Podejmowanie inicjatyw obywatelskich.
- Aktywne uczestnictwo w życiu publicznym.
- Aktywną współpracę z samorządami terytorialnymi i oświatąInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Marcin Król [Sekretarz Miasta] dnia 28 sierpień 2009
Informacja opublikowana przez:
  Busiakiewicz Marek dnia 28 sierpień 2009 godz. 10:53
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Busiakiewicz Marek dnia 28 sierpień 2009 godz. 11:01
Liczba odsłon:
  20155 od 28 sierpień 2009 godz. 10:53  (średnio 4.71 odsłon/dobę)

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl