ARCHIWUM » Pomoc Społeczna - MOPS » Organizacja i struktura


 

ORGANIZACJA I STRUKTURA OŚRODKA.

 

1. Obszarem działania Ośrodka jest Gmina Tuszyn.

2. Ośrodek ma swoją siedzibę w Tuszynie przy ulicy Żeromskiego 24/26

 

1. Ośrodkiem kieruje kierownik, który reprezentuje go na zewnątrz oraz ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy Ośrodka.

2. Kierownika Ośrodka powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta.

3. Kierownik działa w oparciu o upoważnienie Burmistrza Miasta Tuszyna i na tej podstawie wydaje samodzielne decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach.

4. Kierownik Ośrodka upoważniony jest do zatrudniania i zwalniania pracowników Ośrodka.

5. Kierownik Ośrodka ustala szczegółowy zakres czynności dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku.

6. Organizację Ośrodka określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego.

7. Pracownicy Ośrodka w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej
są pracownikami samorządowymi, a ich status określają odrębne przepisy.

8. W ramach Ośrodka pracownicy wykonują obowiązki w wyznaczonych rejonach opiekuńczych na terenie gminy Tuszyn.

9. Kierownik Ośrodka składa radzie miejskiej coroczne sprawozdanie
z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

10. Zasady wynagradzania pracowników regulują oddzielnie przepisy.

11. W razie nieobecności kierownika obowiązki pełni inny upoważniony przez kierownika pracownik Ośrodka na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta.Informacja opublikowana przez:
  Artur Olasik dnia 8 czerwiec 2005 godz. 15:21
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Artur Olasik dnia 8 czerwiec 2005 godz. 15:21
Liczba odsłon:
  26551 od 8 czerwiec 2005 godz. 15:21  (średnio 4.85 odsłon/dobę)

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl