KOMÓRKI ORGANIZACYJNE W URZĘDZIE MIASTA W TUSZYNIE » USC » Urząd Stanu Cywilnego » Wydawanie innych dokumentów


 

- odpisów aktów skróconych i zupełnych z posiadanego 100 letniego  komputerowego archiwum

WZÓR WNIOSKU Treść informacji

 

- zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa konkordatowego

 

- zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia  małżeństwa za granicą.

 

Transkrypcje aktów USC sporządzanych poza granicami kraju

 

Prostowanie na wniosek osób zainteresowanych oczywistych błędów pisarskich i uzupełnianie danych w aktach USC

 

Występowanie do Prezydenta R.P. o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie

 

Przyjmowanie oświadczeń :

 

- o uznaniu dziecka i nadaniu mu nazwiska

- o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiegoInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Grażyna Laciborowska [Kierownik USC] dnia 13 maj 2015
Informacja opublikowana przez:
  Artur Olasik dnia 8 czerwiec 2005 godz. 14:41
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Joanna Krawczyk dnia 13 maj 2015 godz. 10:11
Liczba odsłon:
  25892 od 8 czerwiec 2005 godz. 14:41  (średnio 4.71 odsłon/dobę)

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl