BUDŻET » Budżet 2012 » 4. Sprawozdanie - I półrocze 2012


Sprawozdanie budżetowe za I półrocze 2012 roku.

Rb 27S
Rb 28S
Rb N
Rb NDS
Rb Z

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Strona tytułowa

Informacja z wykonania planu dochodów Gminy Tuszyn na dzień 30 czerwca 2012 r

Informacja z wykonania planu wydatków bieżących Gminy Tuszyn na dzień 30 czerwca 2012 r.

Dochody na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich na 30 czerwca 2012 roku.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich na 30 czerwca 2012 roku.

Informacja z wykonania planu dochodów zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na dzień 30 czerwca 2012 roku

Informacja z wykonania planu wydatków zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na dzień 30 czerwca 2012 roku.

Informacja z realizacji planu dochodów otrzymanych przez gminę na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2012 rok

Plan wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień na dzień 30 czerwca 2012 rok

Zestawienie inwestycji realizowanych na drogach powiatowych w gminie tuszyn na dzień 30 czerwca 2012 rok

Informacja z rozdysponowania rezerw na dzień 30 czerwca 2012 roku.

Informacja z realizacji planu przychodów na dzień 30 czerwca 2012 roku.

Informacja z realizacji planu rozchodów na dzień 31 czerwca 2012 rok

Informacja z wykonania Planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na dzień 30 czerwca 2012 roku

Informacja z wykonania dochody na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na dzień 30 czerwca 2012 rok.

Informacja z wykonania wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na dzień 30 czerwca 2012 rok.

Informacja z wykonania dochodów na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska na dzień 30 czerwca 2012 rok.

Informacja z wykonania wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska na dzień 30 czerwca 2012 rok.

Informacja z realizacji planu dotacji podmiotowych udzielonych przez gminę dla jednostek sektora finansów publicznych na dzień 30 czerwca 2012 roku.

Informacja z wykonania planu dochodów wydzielonych i wydatków nimi finansowanych na dzień 30 czerwca 2012 roku.

Informacja z wykonania planu wydatków niewygasających na dzień 30 czerwca 2012 roku.

Informacja z wykonania dochodów podlegających przekazaniu do budzetu państwa na dzień 30 czerwca 2012 roku.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Tuszyn na dzień 30 czerwca 2012 r.

Strona tytułowa – Zakłady Budżetowe

Informacja z realizacji planu przychodów i rozchodów Zakładu Budżetowego ZGM w Tuszynie na dzień 30 czerwca 2012 roku

Wykonanie planu remontów za okres od 01.01.2012r. do 30.06.2012r.

Rozliczenie wykorzystania dotacji przedmiotowej za okres od 01.01.2012r. do 30.06.2012r

Sprawozdanie opisowe ZWIK na dzień 30 czerwca 2012r.

Informacja z realizacji planu przychodów i rozchodów zakładu budżetowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie na dzień 30 czerwca 2012 roku

Informacje dodatkowe do sprawozdania rb-30 za pierwsze półrocze 2012 r. Miejskiego centrum sportu i wypoczynku

Informacja z realizacji planu przychodów i rozchodów zakładów budżetowych na dzień 30 czerwca 2012 r.

Rozliczenie dotacji do biletów wstępu na krytą pływalnię OCEANIK za czerwiec maj 2012 r.

Rozliczenie dotacji do powierzchni użytkowej obiektów sportowyc za czerwiec 2012 r.

Karta Tytułowa SPZ i MOKSiT

Sprawozdanie opisowe do informacji z realizacji planu przychodów i kosztów SPZ w Tuszynie za I półrocze 2012 r.

Informacja z realizacji planu przychodów i kosztów Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie za i półrocze 2012r.

Informacja z realizacji przychodów i kosztów MOKSiT Tuszyn za i półrocze 2012r

Informacja z wykonania planów finansowych MOKSiT w Tuszynie za I półrocze 2012r.Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Halina Modzelewska [Skarbnik Miasta]
Informacja opublikowana przez:
  Andrzej_Niekurzak dnia 23 lipiec 2012 godz. 13:55
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Andrzej_Niekurzak dnia 3 wrzesień 2012 godz. 08:28
Liczba odsłon:
  17679 od 23 lipiec 2012 godz. 13:55  (średnio 5.09 odsłon/dobę)

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl