STATUT / STRATEGIE / REGULAMINY


STATUT GMINY TUSZYN Treść Statutu

Plan Zrównoważonej Mobilności dla Gminy Tuszyn na lata 2017-2025 Treść informacji

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA W TUSZYNIE Treść regulaminu

REGULAMIN PRACY W URZĘDZIE MIASTA W TUSZYNIE Treść regulaminu

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji spoełcznych z mieszkańcami Gminy Tuszyn w sprawie projektu "Strategii Rozwoju Gminy Tuszyn na lata 2015-2020 Treść sprawozdania

 

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Tuszyn na lata 2015-2020 

TREŚĆ INFORMACJI

Załączniki nr 1

Załącznik nr 2

Prognoza Oddziaływania na Ochronę Środowiska

 

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie uchwalenia statutow dzielnic Tuszyna  Treść informacji Treść uchwały

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej - Treść strategii Treść listu

 

Poniżej prezentujemy dokumenty przedstawiające sytuację społeczno - gospodarczą Gminy Tuszyn, formułujące priorytety, obszary oraz opis działań zmierzających do osiągnięcia harmonijnego rozwoju społecznego i gospodarczego. Plan Rozwoju jest dokumentem, w oparciu o który powinno następować finansowanie projektów ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

 

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tuszyn na lata 2008 - 2013 został przyjety uchwała Nr XX/101/08 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 12.06.2008 roku. Plan Rozwoju jest dokumentem, w oparciu o który powinno następować finansowanie projektów ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

PRL - Rozdziały III-IX
PRL - Rozdział II
PRL - Rozdział I
PRL - Spis treści

Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Tuszyn na lata 2008 - 2010 został przyjety uchwała Nr XVII/93/08 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 19.02.2008 roku. Wieloletni Program jest dokumentem formułujacym zadania inwestycyjne gminy na najblizsze lata.

Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Tuszyn na lata 2008 - 2010

 

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tuszyn na lata 2007 - 2013 została przyjęta uchwałą Nr XIII/70/07 z dnia 28.11.2007 roku. Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych ma stanowić podstawę do realizacji względnie trwałych wzorów interwencji społecznych, podejmowanych w celu zmiany (poprawy) tych stanów rzeczy (zjawisk) występujących w obrębie danej społeczności, które oceniane są negatywnie. Dokument charakteryzuje w szczególności działania publicznych i prywatnych instytucji rozwiązujących kwestie społeczne, podejmowane dla poprawy warunków zaspokojenia potrzeb przez wybrane kategorie osób i rodzin. 


Strategia Integracji i Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Tuszyn na lata 2007 - 2013
 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Beata Krawczyk [Sekretarz Miasta] dnia 18 październik 2018
Informacja opublikowana przez:
  Artur Olasik dnia 27 czerwiec 2008 godz. 10:12
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Joanna Krawczyk dnia 16 sierpień 2019 godz. 13:42
Liczba odsłon:
  34122 od 27 czerwiec 2008 godz. 10:12  (średnio 6.82 odsłon/dobę)

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl