BUDŻET » Budżet 2013


Uchwała SO RIO Nr V/113/2014 z 21.05.2014r. w sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza Tuszyna z wykonania budżetu za rok 2013.

Uchwała nr V/31/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 22 stycznia 2013 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuszyn

Uchwała nr V/32/2013 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 22 stycznia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Tuszyn na 2013 rok.

Uchwała nr V/33/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 22 stycznia 2013 roku w sprawie opinii dotyczącej mozliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Tuszyn w 2013 roku.

Uchwała nr V/193/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie opinii dotyczącej mozliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tuszyn

Uchwała nr V/209/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 26 lipca 2013 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty przez Gminę Tuszyn kredytu długoterminowego zaciąganego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Uchwała V/268/13 Skladu Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 28 października 2013 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Tuszyn w I półroczu 2013 roku

Uchwała nr V/269/2013 Skladu Orzekającego regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 28 października 2013 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości splaty przez Gminę Tuszyn kredytu długoterminowego zaciąganego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobow

Uchwała nr V/270/2013 Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 28 października 2013 roku w sprawie opinni dotyczącej możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Gminę Tuszyn na sfinansowanie planowanego deficytu

Uchwała nr V/271/2013 Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 28 października 2013 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości splaty kredytu dlugoterminowego zaciągniętego przez Gminę Tuszyn na sfinansowanie planowanego deficytu

Uchwała nr V/272/2013 Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości splaty kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego przez Gminę Tuszyn na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej z

Uchwała Nr V/274/2013 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 25.11.2013r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Gminę Tuszyn na sfinansowanie planowanego deficytu na 2013 rok.

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Halina Modzelewska [Skarbnik Miasta] dnia 22 maj 2014
Informacja opublikowana przez:
  Adam Nawrocki dnia 16 listopad 2012 godz. 18:07
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Busiakiewicz Marek dnia 22 maj 2014 godz. 13:24
Liczba odsłon:
  16413 od 16 listopad 2012 godz. 18:07  (średnio 4.9 odsłon/dobę)

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl