BUDŻET » Budżet 2013 » 1. Projekt uchwały budżetowej 2013


Projekt uchwały budżetowej 2013

----------------------------------------------------------------------------------

Treść uchwały 2013

01 Plan dochodów

02 Plan wydatków

03 Plan Dochodów i Wydatków zadań z zakresu administracji rządowej

04 Plan Dochodów i Wydatków na realizajcę zadań wykonywanych na podstawie porozumień

05 Plan Wydatków inwestycyjnych na rok 2013

06 Przychody, Rozchody związane z finansowaniem deficytu, wcześniej zaciągniętych zobowiązań i rozdysponowaniem wolnych środkó w 2013 r.

07 Plan Dochodów i Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i (...) narkomanii na rok 2013.

08 Plan Dochddów i Wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska na 2013 r.

09 Plan Finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2013 r.

10 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2013

11 Plan Dotacji dla jednostek finansów publicznych na 2013 rok.

12 Plan Przychodów i Kosztów Zakładów Budżetowych na rok 2013 rok.

13 Rezerwa ogólna i celowa na 2013 r.

14 Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami na 2013 rok.

15 Plan finansowy dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa na 2013 rok

Dochody - wyjaśnienia

Informacja opisowa - dochody

Informacja opisowa - wydatki

Autopoprawka I - opis

Autopoprawka II - plan dochodów

Autopoprawka III - plan wydatków

Autopoprawka IV - plan dochodów i wydatków (porozumienia)

Autopoprawka V - plan wydatków inwestycyjnych

Autopoprawka VI - przychody i rozchody

Autopoprawka VII - dochody i wydatki (ochrona środowiska)

Autopoprawka VIII - plan dotacji dla jednostek finansów publicznych

Autopoprawka IX - plan przychodów i kosztów zakładów budżetowychInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Halina Modzelewska [Skarbnik Miasta] dnia 16 listopad 2012
Informacja opublikowana przez:
  Adam Nawrocki dnia 16 listopad 2012 godz. 18:14
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Adam Nawrocki dnia 24 styczeń 2013 godz. 19:46
Liczba odsłon:
  14021 od 16 listopad 2012 godz. 18:14  (średnio 4.33 odsłon/dobę)

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl