BUDŻET » Budżet 2009 » 7. Sprawozdanie za rok 2009


Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tuszyn
za rok 2009

Informacja obejmująca wykonanie budżetu Gminy Tuszyn za rok 2009 stosownie do zapisów art.37 ust. o finansach publicznych.
-------------------------------------------------------------------------
Sprawozdanie z wykonania budżetu
Wykonanie budzetu Gminy Tuszyn w 2009 roku
Informacja z realizacji planu przychodów 2009.12.31
Informacja z realizacji planu rozchodów 2009.12.31
Informacja z wykonania planu dotacji - projektu Aktywizacja Społeczno-zawodowa
Dochody i wydatki - profilaktyka rozwiązywania problemu alkoholowych i narkomanii
Wydatki w zakresie działania 7.1.1 - Kapitał Ludzki
Realizacja planu dotacji otrzymanych przez Gminę
Wykonanie planu dochodów własnych i wydatków z nimi związanych
Realizacja planu dotacji podmiotowych udzielonych przez Gminę
Realizacja planu dotacji przedmiotowych
Realizacja planu dotacji celowej dla SPZ w Tuszynie
Realizacja planu wydatków realizowanych w drodze porozumień i umów
Realizacja pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego Łódź-Wschód
Realizacja planu wydatków związancyh z pomocą rzeczową.
Przychody i Rozchody Funduszy Celowych
Plan Finansowy Wydatków Niewygasających 2009 roku
MCSiW - Realizacja Planu Przychodów i Rozchodów
MCSiW - Rozliczenie dotacji do powierzchni użytkowej obiektów sportowych
Rozliczenie dotacji do biletów wstępu na Krytą Pływalnię Oceanik
Rozliczenie dotacji do powierzchni użytkowej ośrodka wypoczynkowego
MOKSIT - Informacja z wykonania planu finansowego.
MOKSIT - Informacja z realizacji planu przychodów i rozchodów
SPZ - Informacja z wykonania planu przychodów i rozchodów
ZGM - Informacja z wykonania planu przychodów i rozchodów
ZGM - rozliczenie dotacji przedmiotowej
ZGM - wykonanie planu remontów
ZWiK - Informacja z wykonania planu przychodów i rozchodów
ZWiK - Szczegółowy plan inwestycji - wykonanie
ZWiK - Rozliczenie dotacji
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Rb_N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń

Rb-UN Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności.

RB-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t.

Rb-28S zbiorczo

Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t.

Rb-27S zbiorczo

Rb-NDS Kwartalne Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

----------------------------------------------------------------------------------------------------Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Halina Modzelewska [Skarbnik Miasta]
Informacja opublikowana przez:
  Artur Olasik dnia 2 marzec 2010 godz. 14:23
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Artur Olasik dnia 29 lipiec 2010 godz. 15:57
Liczba odsłon:
  21592 od 2 marzec 2010 godz. 14:23  (średnio 5.11 odsłon/dobę)

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl