STOWARZYSZENIA » Dolina Dobrzynki


 

Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju i Aktywizacji Wsi "Dolina Dobrzynki"


nr KRS: 0000329881
Siedziba: 95-080 Tuszyn, Rydzynki, ul. Wczasowa 8
Prezes: Zbigniew Klimkiewicz
tel: 42 614-45-47 czynny w godz. 10:00-24:00
Z-ca Prezesa: Dariusz Włodarczyk
Skarbnik: Ewa Cichoń
Sekretarz: Anna Tomicka
Członek:  Rafał Błaszczyk

 


 

 


Oficjalna strona internetowa stowarzyszenia  www.dolinadobrzynki.pl

Zakres działalności:
1. Działalność na rzecz poprawy poziomu społecznej edukacji ekologicznej i ochrona przyrody
2. Działalność na rzecz rozwoju regionalnego obszarów wiejskich i modelowania działalności gospodarczej zgodnej z zasadą ekorozwoju.
3. Działalność wpomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
4. Działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
5. Działania na rzecz czystości i ochrony środowiska.
6. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu.
7. Oddziaływanie na rozwój kutury, edukacji, nauki, techniki i gopodarki w zakresie prawodawstwa Unii Europejskiej dotyczących ochrony zdrowia i środowiska naturalnego oraz zasad zrównoważonego rozwoju.







Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Beata Krawczyk [Sekretarz Miasta] dnia 17 grudzień 2013
Informacja opublikowana przez:
  Artur Olasik dnia 26 czerwiec 2009 godz. 12:49
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Busiakiewicz Marek dnia 17 grudzień 2013 godz. 09:14
Liczba odsłon:
  21090 od 26 czerwiec 2009 godz. 12:49  (średnio 4.85 odsłon/dobę)

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl