BUDŻET » Budżet 2016 » Sprawozdania za III kwartał 2016 r.


Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego RB-27S

Udzielone umorzenia

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Halina Modzelewska [Skarbnik Miasta] dnia 21 październik 2016
Informacja opublikowana przez:
  admin dnia 26 październik 2016 godz. 08:58
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  admin dnia 26 październik 2016 godz. 15:47
Liczba odsłon:
  7228 od 26 październik 2016 godz. 08:58  (średnio 3.64 odsłon/dobę)

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl