Ochrona Środowiska » Odpady komunalne  » Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi


Pytania odnośnie gospodarowania odpadami komunalnymi prosimy kierować na adres: odpady@tuszyn.info.pl

Odpowiedzi na otrzymane pytania wyświetlane będą w zakładce "Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi".

 1. Dlaczego zmieniono ustawę?
 2. Co należy zrobić w przypadku już podpisanej umowy z firmą odbierającą odpady?
 3. Jakie będą konsekwencje nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów?
 4. Kto będzie sprawować nadzór nad prawidłowym postępowaniem z odebranymi od nas śmieciami przez zbierającą je firmę?
 5. Co oznacza hasło - niższa stawka opłaty dla segregujących odpady?
 6. Czy stawka opłaty za wywóz odpadów może zostać zmieniona w trakcie roku?
 7. Do którego pojemnika powinnam wrzucić opakowanie (kartonik) po mleku?
 8. Gdzie mam wyrzucić stary telewizor czy lodówkę?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi mają sprawić, że nikomu nie będzie opłacało się wyrzucać śmieci na dzikie wysypiska, bo wszyscy mieszkańcy będą objęci systemem zbierania odpadów. Celem zmian jest również zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, a także zmniejszenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Śmieci to cenny surowiec i należy je ponownie wykorzystywać.
  Gmina, wymagając od mieszkańców właściwego postępowania ze śmieciami, jednocześnie zapewni do niego warunki, np. tworząc miejsca, w których będzie można pozbyć się nietypowych odpadów.
 2. Od lipca 2013 r. usługę odbioru od właścicieli nieruchomości w zamian za opłatę zapewnia gmina. Właściciele nieruchomości do tego czasu powinni podjąć decyzję czy wypowiedzą umowę na odbieranie odpadów komunalnych zawartą indywidualnie. Opłata przekazywana gminie w zamian za świadczenie usługi odebrania i zagospodarowania odpadów będzie obowiązkowa.
 3. W przypadku nie złożenia deklaracji burmistrz określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
 4. Nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem przez odbierającego odpadów będzie sprawować gmina.
 5. To nie hasło. Osoby segregujące odpady będą płacić mniej od tych, które ich nie segregują. Ustawa nakazuje gminom, żeby naliczały opłaty za wywóz śmieci zgodnie z tą zasadą.
  Gmina ustala stawki opłat na takim poziomie, aby były one zachęcające do selektywnego zbierania odpadów (tj. segregacja śmieci).
  Nie będzie można jedynie zadeklarować sortowania, a wyrzucać wszystkich śmieci na raz – firma odbierająca odpady ma obowiązek powiadomić gminę o przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów i potraktować je jako zmieszane odpady komunalne.
 6. Tak, w przypadku gdy gmina stwierdzi, że nieprawidłowo oszacowała koszty systemu. Wtedy musi podjąć uchwałę o zmianie stawki opłaty.
 7. Do żółtego pojemnika na odpady z tworzyw sztucznych. Pudełko na mleko to opakowanie wielomateriałowe. Ze względu na swoją zawartość nie może być wrzucone do pojemnika na papier, bo zamoczyłoby zebraną w tym pojemniku makulaturę.
 8. Gmina wskaże mieszkańcom miejsca odbioru niepotrzebnego sprzętu RTV i AGD. Nowe przepisy zobowiązują gminę do zorganizowania punktów zbiórki elektrośmieci, czy innych problemowych odpadów. Będzie możliwość legalnego pozbycia się odpadów, z którymi teraz nie wiadomo co zrobić (baterie, przeterminowane leki, oleje odpadowe itp.). Gmina będzie udostępniać na stronie internetowej m.in. informacje o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  
Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Dorota Pielużek [Inspektor] dnia 14 grudzień 2012
Informacja opublikowana przez:
  Adam Nawrocki dnia 14 grudzień 2012 godz. 10:26
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Adam Nawrocki dnia 18 grudzień 2012 godz. 12:32
Liczba odsłon:
  22017 od 14 grudzień 2012 godz. 10:26  (średnio 6.23 odsłon/dobę)

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl