STOWARZYSZENIA » Aktualności / Informacje


Stowarzyszenia - Aktualności

Informacja Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 6 lutego 2020 r. o przyznanych z budżetu Gminy Tuszyn, na podstawie Uchwały Nr XV/139/19 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Tuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 r. , dotacjach celowych na wsparcie realizacji zadań publicznych

Informacja Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 31 stycznia 2020 r. o złożonych ofertach w otwartym konkursie na realizację w 2020 r. zadań publicznych, wspartych środkami budżetowymi Gminy Tuszyn, przez organizacje pozarządowe oraz pomioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie Treść informacji

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych, wpartych środkami budżetowymi Gminy, przez organizację pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. ustawy o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie Treść ogłoszenia

Oferta - do pobrania

Aktualizacja oferty - do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w Gminie Tuszyn w 2020 r., wspartych środkami budżetowymi Gminy Treść ogłoszenia

Treść informacji

KOMUNIKAT Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przebiegu konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Tuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020"

Zarządzenie Nr 177/2019 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 18 października 2019 r. w sprawie konsultacji projektu "Programu współpracy gminy Tuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020 " Treść zarządzenia

Formularz ankiety konsultacyjnej Treść informacji

Program współpracy Gminy Tuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku Treść informacji

 

Informacja Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 4 czerwca 2019 r. o złożonych ofertach na wsparcie realizacji w 2019 r. zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Tuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi dzialaność pożytku publicznego 2018 Treść informacji

Informacja Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 16 stycznia 2019 r. o przyznanych dotacjach  Treść informacji

Informacja Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 11 stycznia 2019 r. o zlożonych ofertach w otwartym konkursie na realizację w 2019 r. zadań publicznych, wspartych środkami budżetowymi Gminy Tuszyn, przez organizacje pozarządowe oraz pomioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie Treść informacji

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 12 grudnia 2018 r.  w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w Gminie Tuszyn w 2019 r. wspartą środkami budżetowymi Gminy  Treść ogłoszenia Treść informacji Treść informacji

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 12 grudnia 2018 r.

KOMUNIKAT Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie przebiegu konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Tuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019"

ZARZĄDZENIE Nr 154/2018 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 26 października 2018 r. w sprawie konsultacji projektu "Programu współpracy gminy Tuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi pomiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019"

INFORMACJA Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 6 czerwca 2018 roku o przyznanych dotacjach na wsparcie realizacji w 2018 r. zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży Treść informacji 

INFORMACJA Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 5 czerwca 2018 roku o złożonych ofertach  na wsparcie realizacji w 2018 r. zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży Treść informacji

INFORMACJA Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 3 kwietnia 2018 roku o przyznanych z budżetu Gminy Tuszyn, na podstawie Uchwały Nr LI/373/17 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Tuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r., dotacjach celowych na wsparcie realizacji zadań publicznych Treść informacji

INFORMACJA Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 23 marca 2018 r. o złożonych ofertach w otwartym konkursie na realizacje w 2018 r. zadań publicznych, wspartych środkami budżetowymi Gminy Tuszyn, przez Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Treść informacji

Ogłoszenie Burmistrza MIasta Tuszyna z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w Gminie Tuszyn w 2018 r., wspartką środkami budżetowymi Gminy  Treść ogłoszenia Treść ogłoszenia

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwrtego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych, wspartych środkami budżetowymi Gminy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Treść ogłoszenia

Informacja o programie grantowym "Decydujesz, pomagamy" organizaowanym przez firmę TESCO Polska Treść informacji

Oferta realizacji zadania publicznego - do pobrania  Oferta

Aktualizacja oferty - do pobrania Aktualizacja oferty

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego - do pobrania  Sprawozdanie

 

Uchwała nr LI/373/17w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Tuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA z dnia 17 października 2017 r

ZARZĄDZENIE Nr 95/2017 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 13 września 2017 r. w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy gminy Tuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018

INFORMACJA Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 9 czerwca 2017 roku o przyznanych dotacjach na wsparcie realizacji w 2017 r. zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży

Informacja Burmistrza Miasta Tuszyna o zlożonych ofertach na wsparcie realizacji w 2017 r. zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży

Forum organizacji pozarządowych województwa łódzkiego

INFORMACJA Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 3 stycznia 2017 roku o przyznanych z budżetu Gminy Tuszyn, na podstawie Uchwały Nr XXXII/240/16 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29 1istopada 20 16 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Tuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzapymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku, dotacjach celowγch na wsparcie realizacji zadań publicznych Treść informacji

INFORMACJA Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 2 stycznia 2017 r. o złożonych ofertach w otwartym konkursie na realizacje w 2017 r: Zadań publicznych wspartych środkami budżetovymi Gminy Tuszyn, przez Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o woIontariacie Treść ogłoszenia

ZAPROSZENIE PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DS. SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO I RÓWNEGO TRAKTOWANIA oraz WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Treść zaproszenia

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r.  zadań publicznych,  wspartych środkami budżetowymi Gminy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Treść ogłoszenia

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadań publicznych  w  Gminie Tuszyn w 2017 r. Treść ogłoszenia

FORMULARZ zgłoszeniowy kandydata na członka Komisji konkursowej - do pobrania Treść formularza

Komunikat Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przebiegu konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Tuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017" - Komunikat z dnia 23 listopada 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Tuszyna w sprawie konsultacji projektu "Programu współpracy gminy Tuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017" 

Treść zarządzenia

Formularz ankiety konsultacyjnej Treść formularza

Projekt Programu współpracy Gminy Tuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku Treść projektu Programu

 

Informacja Burmistrza  Miasta Tuszyna z dnia 8 czerwca 2016 r. o przyznanych dotacjach na wsparcie realizacji w 2016 r. zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży Treść informacji

Informacja Burmistrza  Miasta Tuszyna z dnia 2 stycznia 2016 r. o złożonych ofertach na wsparcie realizacji w 2016 r. zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży Treść informacji

Informacja Burmistrza  Miasta Tuszyna z dnia 8 stycznia 2016 r. o przyznanych z budżetu Gminy Tuszyn dotacjach celowych na wsparcie realizacji zadań publicznych Treść informacji

Informacja Burmistrza  Miasta Tuszyna z dnia 30 grudnia 2015 r. o złożónych ofertach w otwartym konkursie na wsparcie, w formie dotacji z budżetu Gminy Tuszyn, realizcji zadań publicznych przez organizacje pozarrządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2016 r. Treść informacji

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizację pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w Gminie Tuszyn zadań publicznych w 2015 r. Treść ogłoszenia

KOMUNIKAT Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 24 listopada 2015r. Treść informacji

Zarządzenie Nr 161/2015 Burmistrza MIasta Tuszyna z dnia 19 pażdziernika 2015 r. w sprawie konsultacji projektu "Programu współpracy gminy Tuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016"

Treść zarządzenia

Formularz ankiety konsultacyjnej

Treść programu współpracy Gminy Tuszyn

INFORMACJA Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 21 lipca 2015 r. Treść informacji 

Wypoczynek dzieci i młodzieży - oferta Treść informacji

INFORMACJA Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 1 lipca 2015 r. Treść informacji

INFORMACJA Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 11 czerwca 2015 r. Treść informacji

INFORMACJA Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 08 czerwca 2015 r.  Treść informacji

INFORMACJA Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu  Treść informacjiTreść ogłoszenia

INFORMACJA Burmistrza Miasta  Tuszyna z dn. 27.02.2015 r. o przyznanych dotacjach na wsparcie realizacji zadan publicznych Treść informacji

INFORMACJA Burmistrza Miasta Tuszyna z dn. 24.02.2015 o zlożonych ofertach w otwartym konkursie na wsparcie, w formie dotacji z budżetu Gminy Tuszyn, realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2015 r. Treść informacji

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w Gminie Tuszyn zadań publicznych w 2015 r. Treść ogłoszenia

ZARZĄDZENIE Nr 140/2014 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie konsultacji projektu „Programu współpracy gminy Tuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015”  Treść zarządzenia

 

 

2014-06-23  Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie 28.06.2015-05.07.2015

2014-06-10  Informacja Burmistrza Miasta Tuszyna o przyznanych dotacjach na wsparcie realizacji                           zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży. Treść informacji

2014-06-04  Informacja Burmistrza Miasta Tuszyna o złożonych ofertach na wsparcie realizacji zadania

                       publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży. Treść informacji              

2014-04-30 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Tuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013 Treść

 2014-03-27  Informacja Burmistrza Miasta Tuszyna o przyznanej dotacji z Budżetu Gminy na wsparcie realizacji zadania publicznego. Treść informacji       

2014-03-26   Informacja Burmistrza Miasta Tuszyna o złozonych ofertach na wsparcie realizacji zadania   
                      publicznego. Treść informacji

 2014-03-04 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Tuszyna w sprawie otwartego konkursu oferta na wsparcie  
                     realizacji przez organizacje pozarządowe.Treść ogłoszenia

2014-02-26 INFORMACJA

2014-02-19 INFORMACJA

2014-01-27 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty  
                           prowadzące działalność pożytku publicznego w Gminie Tuszyn zadań publicznych w 2014 r.
                          Treść ogłoszenia o konkursie.

2013-12-31  Zarządzenie nr 137/2013 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: 
                        przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3  
                        ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
                        03.96.873 z zm.), projektu uchwały Rady Miejskiej 
w Tuszynie w sprawie przyjęcia "Programu
                        współpracy Gminy Tuszyn z organizacjami
 pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
                        działalnośc pożytku publicznego 
w 2014 roku". Projekt programu współpracy.  Druk ankiety 


2013-06-11 INFORMACJA Informacja Burmistrza Miasta Tuszyna 

2013 - 06-05 INFORMACJA Informacja Burmistrza Miasta Tuszyna 

2013 - 06-05 INFORMACJA  Informacja Burmistrza Miasta Tuszyna 

2013 - 05 - 07 OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA Ogłoszenie Burmistrza Miasta Tuszyna w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji prowadzonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zadania publicznego, w zakresie dzialalności na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez prowadzenie działań w zakresie pobudzania aktywności życiowej i integracji seniorów w Gminie Tuszyn w 2013 r. 

2013 - 04 - 10 INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA

2013 - 03 - 11 Informacja Burmistrza Miasta Tuszyna o przyznanych, po przeprowadzeniu postępowania konkursowego, z budżetu Gminy Tuszyn dotacjach na podstawie Uchwały Nr XXXV/245/12 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Tuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku. Treść informacji

 

2013 -03-07 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Tuszyna w sprawie: otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji prowadzonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w Gminie Tuszyn w 2013 r.
Treść ogłoszenia

 

2013-02-11 Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku
                  publicznego w gminie Tuszyn, w 2013 r.

Ogłoszenie
Oferta Realizacji Zadani Publicznego - Plik do edycji oraz wersja word 2003 OFERTA
Sprawozdanie - Plik do edycji oraz wersja word 2003 SPRAWOZDANIE

2012-11-02 Zarządzenie Nr 109/2012 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 2 listopada 2012 r.
                 w sprawie: konsultacji projektu "Programu współpracy gminy Tuszyn z organizacjami pozarządowymi
                 oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013."
                Dokument do pobrania - Treść Zarządzenia
                Plik załącznika do edycji POBIERZ

-----------------------------------------------------------------------------------------------
2012-06-08
Informacja Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 6 czerwca 2012 o przyznanych, z budżetu Gminy Tuszyn , dotacjach

Treść informacji

2012-06-04 Informacja Burmistrza Miasta Tuszyna o złożonych ofertach na wsparcie realizacji
                  zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.
Treść informacji

2012-03-09 Informacja Burmistrza Miasta Tuszyna o przyznanych z budżetu Gminy Tuszyn
                  dotacjach.
Treść informacji

----------------------------------------------------------------------------------------------
2012-02-08 Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji
                  przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku
                  publicznego w gminie Tuszyn, w 2012 r.


Oferta Realizacji Zadani Publicznego - Plik do edycji
Sprawozdanie - Plik do edycji

----------------------------------------------------------------------------------------------
2012-02-08  Uchwała w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gmyny Tuszyn
                   z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
                   pożytku publicznego w 2012 roku.  Treść uchwały

----------------------------------------------------------------------------------------------
2011-10-25
  Zarządzenie nr 153/2011 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 24 października 2011 r.
                   w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
                   wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
                   publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 03.96.873 z zm.), projektu uchwały Rady Miejskiej
                   w Tuszynie w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Tuszyn z organizacjami
                   pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego
                   w 2012 roku". Dokument do pobrania

                   Plik załącznika do edycji Pobierz

----------------------------------------------------------------------------------------------
2011-06-22
Informacja Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie przyznanych
                  dotacji. Czytaj treść informacji

---------------------------------------------------------------------------------

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Krzysztof Janicki dnia 6 luty 2020
Informacja opublikowana przez:
  Artur Olasik dnia 29 listopad 2005 godz. 10:03
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Joanna Krawczyk dnia 6 luty 2020 godz. 11:52
Liczba odsłon:
  65124 od 29 listopad 2005 godz. 10:03  (średnio 10.65 odsłon/dobę)

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl