BUDŻET » Budżet 2007 » 2). 13 czerwca (zmiany)


Uchwała Nr IX/43/07

DOCHODY WŁASNE
DOCHODY - ZADANIA ZLECONE
PLAN DOTACJI CELOWEJ INWESTYCYJNEJ
PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE
PRZYCHODY , ROZCHODY
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW Zakładów Budżetowych
REZERWA OGÓLNA I CELOWA
WYDATKI WŁASNE
PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ
WYDATKI - ZADANIA ZLECONE
Dochody własne i zadania zlecone
ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W GMINIE TUSZYNUchwała NR IX/44/07

DOCHODY WŁASNE
DOCHODY - ZADANIA ZLECONE
WYDATKI INWESTYCYJNE
PRZYCHODY , ROZCHODY
Prognoza długu na koniec roku 2007 i lata następne
SPŁATA RAT I ODSETEK OD KREDYTÓW I POŻYCZEK W LATACH 2006 - 2010
WYDATKI WŁASNE
PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ
WYDATKI - ZADANIA ZLECONE
ZACIĄGNIĘTE KREDYTY I POŻYCZKI DO DNIA WYDANIA OPINII ORAZ KREDYT OPINIOWY
Dochody własne i zadania zlecone
ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W GMINIE TUSZYNInformacja opublikowana przez:
  Artur Olasik dnia 19 czerwiec 2007 godz. 12:01
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Artur Olasik dnia 22 kwiecień 2008 godz. 14:37
Liczba odsłon:
  17338 od 19 czerwiec 2007 godz. 12:01  (średnio 3.79 odsłon/dobę)

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl