BEZPIECZEŃSTWO / ZDROWIE » STRAŻ POŻARNA » Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze


Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, Tuszyn 26 lipca 2015 r.

W niedzielę 26 lipca 2015 r. na Stadionie Miejskim w Tuszynie –Lesie przeprowadzone zostały Miejsko-Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze. W zmaganiach udział brało 14 drużyn reprezentujących jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Tuszyn, w tym 9 drużyn męskich, 3 drużyny kobiece oraz 2 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Dziewcząt OSP Tuszyn i Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Chłopców OSP Tuszyn). Organizatorem zawodów był Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Tuszynie oraz Urząd Miasta w Tuszynie. Zawody zostały rozegrane w konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7x50 m z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe, natomiast drużyny młodzieżowe rywalizowały w sztafecie oraz rozwinięciu bojowym według regulaminu CTIF. Zmagania druhów podczas rywalizacji oceniała powołana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach komisja sędziowska złożona z zawodowych strażaków Komendy Powiatowej oraz Jednostki Ratowniczo Gaśniczej pod przewodnictwem Sędziego Głównego Zawodów st. kpt Cezarego Wochny.

Oficjalna część zawodów rozpoczęła się o godzinie 14, kiedy to Komendant Zawodów wprowadził drużyny przed trybunę główną oraz złożył meldunek o gotowości do zawodów. Następnie w krótkich przemówieniach Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Tuszynie dh. Grzegorz Busiakiewicz oraz Burmistrz Miasta Tuszyna dh. Witold Małecki przywitali druhów ochotniczych straży pożarnych oraz przybyłych gości, a także życzyli drużynom sportowej rywalizacji.

Jako pierwsza rozegrana została konkurencja sztafety Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, a następnie sztafeta pożarnicza kolejno drużyn grupy „C” i grupy „A”. Klasyfikacja drużyn po przeprowadzeniu sztafety pożarniczej kształtowała się w następujący sposób.

Kolejność miejsc drużyn grupy „A” zajętych w sztafecie pożarniczej 7x50 m z przeszkodami: OSP Kruszów, OSP Jutroszew, OSP Tuszyn, OSP Wola Kazubowa, OSP Szczukwin, OSP Modlica, OSP Górki Duże, OSP Wodzinek, OSP Głuchów.

Kolejność miejsc drużyn grupy „C” zajętych w sztafecie pożarniczej 7x50 m z przeszkodami: OSP Tuszyn, OSP Jutroszew, OSP Wola Kazubowa.

Po zakończeniu zmagań w konkurencji sztafety pożarniczej drużyny przystąpiły w kolejności do konkurencji rozwinięcia bojowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych według regulaminu CTIF, ćwiczenia bojowego drużyn grupy „C” oraz ćwiczenia bojowego drużyn grupy „A”. Rywalizacja druhów w ćwiczeniu bojowym doprowadziła do następującej klasyfikacji drużyn. 

Kolejność miejsc drużyn grupy „A” zajętych w ćwiczeniu bojowym: OSP Tuszyn, OSP Kruszów, OSP Modlica, OSP Szczukwin, OSP Jutroszew, OSP Wodzinek, OSP Górki Duże, OSP Wola Kazubowa, OSP Głuchów.

Kolejność miejsc drużyn grupy „C” zajętych w ćwiczeniu bojowym: OSP Jutroszew, OSP Tuszyn, OSP Wola Kazubowa.

Po zakończonych zmaganiach Sędzia Główny Zawodów odczytał protokół końcowy Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych prezentujący kolejność zajętych miejsc w klasyfikacji generalnej ustaloną po rozegraniu obu konkurencji zawodów, która ukształtowała się w następujący sposób.

Klasyfikacja generalna zawodów w grupie „A”: OSP Kruszów - 108,86 pkt., OSP Tuszyn – 111,08 pkt., OSP Jutroszew – 120,20 pkt., OSP Szczukwin – 122,47 pkt., OSP Modlica – 125,05 pkt., OSP Wodzinek – 145,25 pkt., OSP Górki Duże – 153,05 pkt., OSP Głuchów, OSP Wola Kazubowa.

Klasyfikacja generalna zawodów w grupie „C”: OSP Jutroszew - 121,45 pkt., OSP Tuszyn - 121,67 pkt., OSP Wola Kazubowa - 154,60 pkt.

W drużynach młodzieżowych zarówno w grupie dziewcząt jak i w grupie chłopców pierwsze miejsce zajęły drużyny OSP Tuszyn bez konkurencji innych jednostek, uzyskując następujące rezultaty klasyfikacji generalnej zawodów: Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Dziewcząt OSP Tuszyn – 1015,97 pkt., Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Chłopców OSP Tuszyn – 969,96 pkt.

Po przedstawieniu oficjalnych wyników zawodów nastąpiło uroczyste wręczenie pamiątkowych pucharów, medali, oraz dyplomów. Dla zwycięskich drużyn przewidziano także nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminę Tuszyn, które zostaną zakupione po uzgodnieniu z poszczególnymi jednostkami.

   

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Mateusz Wymysłowski [Podinspektor ds. OC i P.POŻ.] dnia 4 sierpień 2015
Informacja opublikowana przez:
  Mateusz Wymysłowski dnia 4 sierpień 2015 godz. 08:32
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Mateusz Wymysłowski dnia 4 sierpień 2015 godz. 08:36
Liczba odsłon:
  9040 od 4 sierpień 2015 godz. 08:32  (średnio 3.77 odsłon/dobę)

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl