BUDŻET » Budżet 2008 » Sprawozdania budżetowe


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUSZYN NA DZIEŃ 30 CZERWVA 2008r.

zał. 1 - dochody własne
zał. 2 - wydatki bieżące
zał. 3 - dochody zadania zlecone
zał. 4 - wydatki zadania zlecone
zał. 5 - inwestycje
zał. 6 - dochody, dotacje
zał. 7 - dotacje udzielone przez gminę
zał. 7 - pomoc finansowa
zał. 8 - przychody
zał. 9 - rozchody
zał. 10.1 - sprawozdanie Z.G.M.
zał. 10.2 - sprawozdanie Z.W. i K.
zał. 10.3 - sprawozdanie Kryta Pływalnia OCEANIK
zał. 11 - fundusz celowy
zał. 12- rachunek dochodów własnych
zał. 13.1 - sprawozdanie S.P.Z.
zał. 13.2 - sprawozdanie M.O.K.S. i T.Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Halina Modzelewska [Skarbnik Miasta]
Informacja opublikowana przez:
  Artur Olasik dnia 3 wrzesień 2008 godz. 14:13
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Artur Olasik dnia 3 wrzesień 2008 godz. 14:53
Liczba odsłon:
  19253 od 3 wrzesień 2008 godz. 14:13  (średnio 4.37 odsłon/dobę)

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl