ARCHIWUM » Pomoc Społeczna - MOPS » Organizacja wewnętrzna ośrodka


 

Kierownik Ośrodka - mgr Mariusz Chołuj


Organizacja wewnętrzna Ośrodka:

·        Kierownik

·        Główna księgowa

·        Pracownik do spraw świadczeń

·        Specjalista pracy socjalnej

·        Terenowy pracownik socjalny

·        Kasjer

·        Samodzielny referent ds. świadczeń rodzinnych

 

Realizowane zadania:

Pomoc społeczna jest instytucja polityki społecznej państwa, której celem jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, umożliwiającą przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Pomoc społeczna funkcjonuje na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 64/2004 poz. 593) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy i Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( DZ. U. 2003/228 poz. 2255). Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa,
z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną administracji samorządowej, realizującą zadania pomocy społecznej na terenie gminy i miasta Tuszyn. W ramach Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje pięć rejonów opiekuńczych, w których pracują pracownicy socjalni.Informacja opublikowana przez:
  Artur Olasik dnia 8 czerwiec 2005 godz. 15:22
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Artur Olasik dnia 17 listopad 2009 godz. 13:13
Liczba odsłon:
  26896 od 8 czerwiec 2005 godz. 15:22  (średnio 4.87 odsłon/dobę)

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl