BUDŻET » Budżet 2007 » 6). 28 listopada (zmiany)


Uchwała zmieniająca budżet

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ
WYDATKI INWESTYCYJNE
PRZYCHODY, ROZCHODY
Prognoza długu na koniec roku 2007 i lata następne
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW Zakładów Budżetowych
REZERWA OGÓLNA I CELOWA
SPŁATA RAT I ODSETEK OD KREDYTÓW I POśYCZEK W LATACH 2006 - 2010
WYDATKI WŁASNE
ZACIĄGNIĘTE KREDYTY I POśYCZKI DO DNIA WYDANIA OPINII ORAZ KREDYT OPINIOWY
ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W GMINIE TUSZYNInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Halina Modzelewska [Skarbnik Miasta]
Informacja opublikowana przez:
  Artur Olasik dnia 11 grudzień 2007 godz. 09:59
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Artur Olasik dnia 22 kwiecień 2008 godz. 14:38
Liczba odsłon:
  18808 od 11 grudzień 2007 godz. 09:59  (średnio 4.13 odsłon/dobę)

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl