BUDŻET » Budżet 2010 » 1. Projekt Uchwały Budżetowej 2010


Projekt Uchwały Budżetowej na 2010 rok.

W załączeniu pliki w formacie pdf:

Treść Uchwały
Tab nr 1 - Plan dochodów
Tab. nr 2 - Plan wydatków
Tab. nr 3 - Plan dochodów i wydatków - Administracja Rządowa
Tab. nr 4 - Plan dochodów i wydatków - porozumienia
Tab. nr 5 - Zestawieni inwestycji jednorocznych
Tab. nr 6 - Zestawienie inwestycji wieloletnich
Tab. nr 7 - Wydatki - kontrakty
Tab. nr 8 - Przychody i rozchody - finansowanie deficytu
Tab. nr 9 - Dochody i wydatki GPPiRPA i GPPN
Tab. nr 10 - Wydatki - Fundusz Sołecki
Tab. nr 11 - Prognoza długu i spłat
Zał. nr 1 - Plan dotacji - sektor Finansów Publicznych.
Zał. nr 2 - Dochody i wydatki Jednostek Budżetowych
Zał. nr 3 - Przychody i koszty Zakładów Budżetowych.
Zał. nr 4 - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Zał. nr 5 - Gminny Fundusz Gospodarki Zasobami Geodezyjnymi i Kartograficznymi.
Zał. nr 6 - Dochody przekazywane do Budżetu Państwa
Inf. opisowa - Dochody - zadania własne.
Inf. opisowa - Dochody - zadania zlecone.
Inf. opisowa - wydatki bieżące - zadania własne.
Zestawienie dochodów - dochody własne i zadania zlecone.
Zestawienie wydatków budżetowych.
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2009r.
Informacja opisowa do projektu budżetu na 2010 rok.Informacja opublikowana przez:
  Artur Olasik dnia 17 listopad 2009 godz. 13:41
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Artur Olasik dnia 19 listopad 2009 godz. 15:06
Liczba odsłon:
  19223 od 17 listopad 2009 godz. 13:41  (średnio 4.63 odsłon/dobę)

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl