Unia Europejska - Fundusze » Program Rozwoju Obszarów Wiejskich


                                                                    

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Operacja w ramach działania " Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objęta PROW na lata 2007-2013.

Gmina Tuszyn podpisała w dniu 28.11.2014r. umowę przyznania pomocy na realizację operacjo pn.

" Zakup wozu asenizacyjnego do wywozu ścieków z przydomowych zbiorników bezodpływowych na terenie

Gminy Tuszyn".

Treść informacji

 

Rok 2014

 

Operacje z zakresu małych projektów - w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju " objętego PROW na lata 2007-2013 - Gmina Tuszyn podpisała  w dniu 27.02.2014r. umowę przyznania pomocy na realizację operacji

" Wydanie folderu " Gmina Tuszyn - podróże z ekologią ".

Treść

 

 

 

 

Operacje z zakresu małych projektów - w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju " objętego PROW
na lata 2007-2013 - Gmina Tuszyn podpisała 13.03.2014r. umowę przyznania pomocy na realizację operacji

" Wykonanie boiska wielofunkcyjnego ( rekreacyjnego ) w Tuszynie przy ul. Szpitalnej "

Treść informacji.

 

Rok 2013

 W ramach działania 413 " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"  objętego PROW na lata 2007-2013 -  Gmina Tuszyn otrzymała pomoc na realizację operacji pn. " Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku OSP w Woli Kazubowej  - na cele świetlicy wiejskiej"

Zał1

 

 

W ramach działania " Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW 2007-2013 Gmina Tuszyn otrzymała pomoc na realizację operacji " Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Kruszowie, gm. Tuszyn, dz. nr ew.92/4 - na cele świetlicy wiejskiej".

Zał2

 

 Nabór wniosków w LGD BUD-UJ RAZEM
Termin składania wniosków:

2 styczeń 2013

http://www.prow.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/prow/prow/aktualnosci/20121218_ogloszenie_o_naborze_wnioskow_buduj_razem 

 

8 pażdziernik 2012

Nabór wniosków w LGD BUD-UJ RAZEM

 

http://www.prow.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/prow/prow/aktualnosci/20120914_nabor_buduj

 

Informacja o naborze wniosków

9 listopad 2012
"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013, w ramach której Gmina Tuszyn otrzyma pomoc na realizację operacji: "Wykonanie placu zabaw w Tuszynie Lesie".
Treść informacji

 

5 czerwiec 2012

„ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „ objętego PROW na lata 2007-2013, w ramach której Gmina Tuszyn otrzyma pomoc na realizację operacji : „ Wydanie przewodnika turystycznego
TUSZYN TRZY KOLORY”

 Treść informacji

 

5 czerwiec 2012

„ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „ objętego PROW na lata 2007-2013, w ramach której Gmina Tuszyn otrzyma pomoc na operację : „ Szlakiem Reymonta - spotkania historyczne”.
Treść informacji

21 maja 2012 roku
Informacja dotycząca dotacji otrzymanej z funduszy PROW
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w celu kultywowania
lokalnego dziedzictwa kulturowego we wsi Szczukwin.

Treść informacji

22 grudnia 2011 roku
Informacja dotycząca dotacji otrzymanej z funduszy PROW
Informacja
 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Marek Michalak [p.o. Kierownika] dnia 15 styczeń 2015
Informacja opublikowana przez:
  Andrzej_Niekurzak dnia 3 listopad 2011 godz. 11:23
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Joanna Krawczyk dnia 15 styczeń 2015 godz. 11:17
Liczba odsłon:
  16444 od 3 listopad 2011 godz. 11:23  (średnio 4.56 odsłon/dobę)

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl