BUDŻET » Budżet 2006 »  Uchwała BUDŻETOWA 2006


Uchwała budżetowa

#p362#

Plan finansowy dochodów własnych - wpływy z usług

Dochody - zadania zlecone

Dochody - zadania własne

PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBAMI GEODEZYJNYMI I KARTOGRAFICZNYMI NA 2006 ROK

PRZYCHODY , ROZCHODY Związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowania nadwyżki budżetowej

PLAN DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH Z BUDŻETU DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK

#p369#

PROGNOZOWANE ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Przychody i Wydatki Zakładów Budżetowych Na 2006 Rok

SPŁATA RAT I ODSETEK OD KREDYTÓW I POŻYCZEK W LATACH 2005 - 2010

WYDATKI - zadania zlecone

WYDATKI - zadania własne

Stan zadłużenia na koniec 2005r. oraz prognozowany stan na koniec 2006 r. i 3-ch kolejnych lat

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2006 ROK

BUDŻET GMINY TUSZYN ZESTAWIENIE DOCHODÓW 2006 r. Dochody własne i zadania zlecone

BUDŻET GMINY TUSZYN ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY TUSZYN NA 2006 r.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W GMINIE TUSZYN Na 2006 ROKInformacja opublikowana przez:
  Artur Olasik dnia 2 styczeń 2006 godz. 12:55
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Artur Olasik dnia 2 grudzień 2008 godz. 09:24
Liczba odsłon:
  21917 od 2 styczeń 2006 godz. 12:55  (średnio 4.25 odsłon/dobę)

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl