Unia Europejska - Fundusze » Usługi doradcze


Bezpłatne wsparcie doradcze w zakresie: przygotowania wniosku Beneficjenta
o płatność, zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi oraz realizacji projektów
w formule partnerstwa w projektach współfinansowanych ze środków RPO WŁ

Zarząd Województwa Łódzkiego - jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
zaprasza Beneficjentów* RPO WŁ do skorzystania z bezpłatnego wsparcia doradczego w zakresie przygotowania dokumentów dotyczących: sporządzania i weryfikacji wniosku Beneficjenta o płatność
kwestii związanych z zamówieniami publicznymi oraz zagadnień z zakresu realizacji projektów
w formule partnerstwa.

Punkt Kontaktowy Podregionu Województwa Łódzkiego
dla powiatu Łódzkiego Wschodniego
(Podregion Centralny)

Dorota Tomczak
Starostwo Powiatowe Brzeziny
ul. Sienkiewicza 16 nr pokoju 6
tel.: 046/874-31-54
e-mail: podregion@powiat-brzeziny.pl

W celu zgłoszenia zapotrzebowania na bezpłatne usługi doradcze należy osobiście
lub telefonicznie skontaktować się z pracownikami punktu wskazanego powyżej.

*Na potrzeby niniejszego projektu pod pojęciem Beneficjent rozumie się zarówno potencjalnych Beneficjentów wymienionych w Szczegółowycm Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 jak i beneficjentów, zgodnie z definicją zawartą w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Andrzej Niekurzak [Inspektor]
Informacja opublikowana przez:
  Artur Olasik dnia 28 grudzień 2009 godz. 13:29
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Artur Olasik dnia 28 grudzień 2009 godz. 13:29
Liczba odsłon:
  21718 od 28 grudzień 2009 godz. 13:29  (średnio 5.09 odsłon/dobę)

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl