OBWIESZCZENIA


     
Z dni    
07.02.2020 Zawiadomienie o wszczęciu potępowania  Treść informacji
  Obwieszczenie Burmistrza MIasta Tuszyna  Treść obwieszczenia
  Obwieszczenie Burmistrza MIasta Tuszyna  Treść obwieszczenia
  Prośba o opinię Treść informacji
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  Treść informacji
  OBWIESZCZENIE  Treść obwieszczenia
  ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  Treść informacji
  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaia przestrzennego Gminy Tuszyn Treść informacji
  OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego wraz z prognozą oddzialywania na środowisko  Treść informacji
  SPROSTOWANIE DO OGŁOSZENIA BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA Treść informacji
  Informacja Burmistrza Miasta Tuszyna  Treść informacji
30.10.2019 OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W PIOTRKOWE TRYB. Treść informacji
29.10.2019 OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Treść informacji
23.10.2019 OGŁOSZENIE Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddzial Terenowy w Łodzi Treść informacji
21.08.2019 OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA Treść informacji
21.08.2019 OGŁOSZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI Treść informacji
  ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  Treść informacji
06.08.2019 OBWIESZCZENIE SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOLAWCZEGO
W ŁODZI
Treść informacji
06.08.2019 OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO  Treść informacji
  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA o przystąpieniu do  przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w ramach projektu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Tuszyn na lata 2019-2032 Treść ogłoszenia
30.07.2019 OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Treść informacji
19.07.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  Treść informacji
19.07.2019 Dot. decyzji środowiskowej budowy kompleksu przemysłowo-magazynowo-usługowego w Kruszowie Treść informacji
03.07.2019 OBWIESZCZENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 18 czerwca 2019 r.  Treść obwieszczenia
02.07.2019 OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gmiy Tuszyn wraz z prognozą oddzialywania na środowisko Treść ogłoszenia
02.07.2019 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn Treść obwieszczenia
25.06.2019 OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Treść ogłoszenia
  OBWIESZCZENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 11 czerwca 2019 r.  Treść obwieszczenia
  OBWIESZCZENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 24 maja 2019 r.   Treść obwieszczenia
11.06.2019 OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA    Treść obwieszczenia
  OBWIESZCZENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 21 maja 2019 r. Treść obwieszczenia
  OBWIESZCZENIE Dyrektora Regionalnego Zarząu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 22 maja 2019 r. Treść obwieszczenia
30.04.2019 OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Treść informacji
27.03.2019 INFORAMCJA - PO.ZUZ.5.421.74.2019.AP  Treść informacji
30.01.2019 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Tuszyna o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn Treść informacji
30.01.2019 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Tuszyna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Treść informacji
30.01.2019 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Tuszyna o ponownym wyłożeniu do wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagodpodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn wraz z prognozą oddzialywania na środowisko

Treść ogłoszenia

Treść informacji

11.01.2019 Decyzja Starosty Łódzkiego Wschodniego  Decyzja Starosty Łódzkiego Wschodniego z dn. 02.01.2019 r.
19.12.2018 Ogłoszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na “Rozbudowie drogi krajowej nr 91 (km 0+000 do km 71+908 z wyłączeniem odcinka od km 12+959 do km 21+152) oraz obwodnicy Radomska DK42/DK91, obwodnicy Kamieńska, Rozprzy i Srocka w ciągu DK91”. Treść ogłoszenia
19.12.2018 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na “Rozbudowie drogi krajowej nr 91 (km 0+000 do km 71+908 z wyłączeniem odcinka od km 12+959 do km 21+152) oraz obwodnicy Radomska DK42/DK91, obwodnicy Kamieńska, Rozprzy i Srocka w ciągu DK91”. Treść obwieszczenia
05.12.2018 OBWIESZCZENIE WOJEWÓDY ŁÓDZKIEGO Treść obwieszczenia
15.11.2018 ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  Treść informacji
29.10.2018 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Treść informacji
02.10.2018 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Treść informacji
02.10.2018 Ogloszenie Burmistrza Miasta Tuszyna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn wraz z prognozą oddzialywania na środowisko  Treść ogłoszenia
04.09.2018 Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości Treść informacji
23.08.2018 Decyzja Starosty Łódzkiego Wschodniego Decyzja starosty
24.07.2018 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Tuszyna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Treść ogłoszenia

Załącznik nr1 do studium

17.07.2018 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Tuszyna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego plau zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  Treść informacji
17.07.2018 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Tuszyna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (- unieważniony)  Treść informacji
07.05.2018 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Tuszyna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego plau zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  Treść ogłoszenia
23.03.2018 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Tuszyna o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn Treść obwieszczenia
27.02.2018 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Tuszyna o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Tuszyn i zmiany mpzp Gminy Tuszyn Treść obwieszczenia
13.02.2018 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Treść informacji
08.01.2018 Obwieszczenie Starosty Łódzkiego Wschodniego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 4/17 z dnia 29.12.2017 dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej klasy L w Głuchowie - etap III, od km 1+660,95 do km 1+759,46 gmina Tuszyn ( znak BiGN.6740.6.2017 z 03.01.2018r.). Treść obwieszczenia
05.01.2018 Obwieszczenie Starosty Łódzkiego Wschodniego o wydaniu decuzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 3/17 z dnia 19.12.2017r. dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej klasy L w Głuchowie - etap II, od km 0+000 do km 0+719,23, gmina Tuszyn ( znak BiGN.6740.4.2017 z 21.12.2017r.). Treść obwieszczenia
05.01.2018 Obwieszczenie Starosty Łódzkiego Wschodniego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 2/17 z dnia 12.12.2017 dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej klasy L w Głuchowie - etap I, od km 0+719,23 do km 1+660,95,gmina Tuszyn ( znak BiGN.6740.3.2017 z 20.12.2017r.).  Treść obwieszczenia
12.12.2017  OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA Treść ogłoszenia
12.12.2017 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Tuszyn i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn Treść obwieszczenia
20.11.2017 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA Treść informacji
20.11.2017 OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO Treść obwieszczenia
06.11.2017  Obwieszczenie Starosty Łódzkiego Wschodniego o wszczęciu postępowania z wniosku Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 13.10.2017r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na  budowie drogi gmninnej 1 KDL w Głuchowie - etap I, od km 0+719,23 do km 1+660,95 - etap I Treść obwieszczenia
27.10.2017 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn Treść informacji
17.10.2017 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn wraz z prognozą oddzialywania na środowisko Treść ogłoszenia
12.06.2017 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyna Treść ogłoszenia
06.06.2017

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn oraz Miasta Tuszyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Treść obwieszczenia

Dokumentacja dotycząca zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmująca teren przy ul. 3 Maja 49 - działka nr ew. 124/1.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tuszyn obejmującej teren działek nr ew. 161/2, 161/4, 161/16 w Rydzynkach

30.05.2017 OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tuszyn w części dotyczącej terenu usługowego w Żerominie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Treść ogłoszenia

Treść informacji

Treść informacji

16.05.2017 DECYZJA dla przedsięwzięcia - budowa drogi gminnej w Głuchowie, gm. Tuszyn Treść decyzji
11.05.2017

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn

Treść obwieszczenia
09.05.2017 DECYZJA ŚRODOWISKOWA DLA BUDOWY DROGI GMINNEJ W GŁUCHOWIE Treść informacji
04.04.2017 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn Treść obwieszczenia
23.01.2017 INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA O ZAMIARZE UDOSTĘPNIENIA KANAŁU TECHOLOGICZNEGO

Treść informacji

Kanał technologiczny

12.01.2017 ZAWIADOMIENIE GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA Treść obwieszczenia
03.01.2017 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA Treść obwieszczenia
  OBWIESZCZENIE SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W ŁODZI Treść obwieszczenia
  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Treść obwieszczenia
23.11.2016 ZAWIADOMIENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU UPROSZCZONEGO PLANU URZĄDZANIU LASU DLA LASÓW STANOWIĄCYCH WŁAŚNOŚĆ GMINY TUSZYN  Treść zawiadomienia
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA  Treść obwieszczenia
  SPROSTOWANIE DO OGŁOSZENIA o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tuszyn Treść ogłoszenia
  OBWIESZCZENIE nr 50/2016 Wójta Gminy Grabica Treść obwieszczenia
  OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  Treść ogłoszenia
  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Treść obwieszczenia
  OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn Treść obwieszczenia
  INFORMACJA WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Treść informacji
  OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Treść obwieszczenia
  OBWIESZCZENIE NR 43/2016 WOJTA GMINY GRABICY Treść obwieszczenia
  Sprostowanie do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn Sprostowanie
  OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Treść obwieszczenia
  OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Treść obwieszczenia
  OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Treść obwieszczenia
  OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRTUKURY I BUDOWNICTWA Treść obwieszczenia
  OGŁOSZENIE STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁODZI  
  OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHORNY ŚRODOWISKA W ŁODZI Treść obwieszczenia
  OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Treść obwieszczenia
  OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Treść obwieszczenia
  OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Treść obwieszczenia
  OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHORNY ŚRODOWISKA W ŁODZI Treść obwieszczenia 
  OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHORNY ŚRODOWISKA W ŁODZI Treść obwieszczenia
  OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarkowania przestrzennego gminy Tuszyn

Treść ogłoszenia
Treść dokumentu
Mapa Nr 1
Mapa Nr 2

  OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Treść informacji
  OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Treść informacji
  OBWIESZCZENIE Wojewody Łódzkiego Treść obwieszczenia
  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA Z DN. 22.09.2015r. Treść obwieszczenia
  OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn w części obejmującej teren dz. 98 i 99 w Garbowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść informacji 
  OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Z DN. 03.08.2015r. Treść obwieszczenia
  OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Treść informacji
14.07.2015 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Treść obwieszczenia
  OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Treść obwieszczenia
  ZAWIADOMIENIE O zakończeniu postępowania Treść informacji
  OBWIESZCZENIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Treść obwieszczenia
  OBWIESZCZENIE Wojewody Łódzkiego Treść informacji
  OBWIESZCZENIE Wojewody Łódzkiego Treść informacji
  Informacja Treść informacji
  OBWIESZCZENIA REGIONALNEGO DYREKTORA OCHORNY ŚRODOWISKA W ŁODZI Treść obwieszczenia
  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA 
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn
Treść obwieszczenia
  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn
Treść obwieszczenia
  OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującego część wsi Rydzynki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść ogłoszenia
  OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Treść obwieszczenia
  OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Treść informacji
  OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn
Treść obwieszczenia
  OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Treść obwieszczenia
  OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Treść obwieszczenia
  OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Treść informacji
  INFORMACJA Treść informacji
  OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI Treść obwieszczenia
  OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI Treść obwieszczenia
  OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO  Treść obwieszczenia
25.11.2014 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
DOII-III-ks-772-44-1897/14
Treść obwieszczenia
25.11.2014 POSTANOWIENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Treść postanowienia
  OBWIESZCZENIE Obwieszczenie
  OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn
Treść obwieszczenia.
  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyna obejmującej część terenu przy Al. Jana Pawła II, ul. Turystycznej , ul. Młynkowej i ul. Sportowej. Treść obwieszczenia
  POSTANOWIENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Treść postanowienia
  OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Treść obwieszczenia
  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej część terenu przy ul. Okupniki i ul.Wodzińskiej w Wodzinie Majorackim Treść obwieszczenia
  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmujacej część wsi Rydzynki Treść obwieszczenia
  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyna obejmującej teren działki nr 262 (obr.11) przy ul. Rzgowskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Treść obwieszczenia
13.05.2014 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uchylenia decyzji Wojewody Łódzkiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi ekspresowej S-8 na odcinku.... Treść obwieszczenia
  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu  projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn Treść obwieszczenia
12.02.2014 Informacja Treść
  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn Treść
09.01.2014 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyna uchwalonego uchwałą nr XVIII/115/04 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 18 czerwca 2004r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 235 poz. 2096) obejmującej śródmieście Tuszyna w obrębie Al. Jana Pawła II, ulic: Tysiąclecia, Piaskowej, Noworzgowskiej, Brzezińskiej, Tylnej i rzeki Wolbórki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Treść obwieszczenia
  Informacja Wojewody Łódzkiego dotycząca procedury ustalania odszkodowań za przejmowane grunty w związku z inwestycją drogową polegającą na budowie Autostrady A1 na odcinkach A,B,C i D. Treść obwieszczenia
  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA
o wyłożeniu dopublicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn uchwalonego uchwałą nr XVIII/116/04 Rady Miejskiejw Tuszynie z dnia 18 czerwca 2004r.(Dz. Urz.Woj.ŁódzkiegoNr235poz.2097) w części obejmującej teren działek nr 7/2, 7/3, 3, 2/6, 2/2, 2/7, 2/3, 2/4, 2/5 i 6/1 w Górkach Małych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść obwieszczenia
18.11.2013 Informacja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Ks. Ściegiennego ( do ul. Góreckiej) w ul. Cmnentarnej i Poprzecznej. Treść informacji
  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującego działki nr 27/1, 27/2, 27/3 w Woli Kazubowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Treść obwieszczenia
  Decyzja Nr 10/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Ks. Ściegiennego ( do ul. Góreckiej) oraz w ul. Poprzecznej. Treść decyzji
11.10.2013 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA o podjęciu przez Radę Miejską w Tuszynie uchwały nr XL/306/13 z dnia 26 kwietnia 2013r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyna obejmującej teren działki nr 262 (obr.11) przy ul. Rzgowskiej i przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ww zmiany planu. Treść obwieszczenia
11.10.2013 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyna uchwalonego uchwałą nr XVIII/115/04 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 18 czerwca 2004r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 235 poz. 2096) obejmującej śródmieście Tuszynaw obrębie Al. Jana Pawła II, ulic: Tysiąclecia, Piaskowej, Noworzgowskiej, Brzezińskiej, Tylneji rzeki Wolbórki wrazzprognoząoddziaływanianaśrodowisko. Treść obwieszczenia
24.09.2013 W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. ks. P. Ściegiennego (do Goreckiej)

tekst
tekst

29.08.2013 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej
działki nr 265/1 i 265/2 w Górkach Małych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść obwieszczenia
29.08.2013 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyna  w części  obejmującej teren przy ul. Kępica i ul. Modlickiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Treść obwieszczenia
27.08.2013 Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego informuje o możliwości zapoznania się z projektem Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2103-2016... Treść projektu
27.08.2013 Zawiadomienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o wydaniu decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A1 Stryków - Tuszyn wraz z infrastrukturą.
Treść zawiadomienia
14.08.2013 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ks. Ściegiennego, w ul. Cmentarnej oraz w ul. Poprzecznej do przepompowni PV. ( do ul. Góreckiej) Treść zawiadomienia
14.08.2013 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ks. Ściegiennego, w ul. Cmentarnej oraz w ul. Poprzecznej do przepompowni PV. ( do ul. Góreckiej) Treść obwieszczenia
23.07.2013 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn Treść obwieszczenia
23.07.2013 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn Treść obwieszczenia
12.07.2013 OBWIESZCZENIE BURMISRZA MIASTA TUSZYNA o wyłożeniudo publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującego część terenu wsi Szczukwin, Górki Duże i Górki Małe a wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Treść obwieszczenia
12.07.2013 OBWIESZCZENIE BURMISRZA MIASTA TUSZYNA o wyłożeniudo publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującego część terenu wsi Wodzin Prywatny a wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Treść obwieszczenia
12.07.2013 OBWIESZCZENIE BURMISRZA MIASTA TUSZYNA o wyłożeniudo publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującego część terenu wsi Modlica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Treść obwieszczenia
27.06.2013 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyn obejmującego część terenu przy ulicy Sportowej wraz z prognozą oddziaływaniana środowisko Treść obwieszczenia
18.06.2013 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA Treść obwieszczenia
09.05.2013 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Treść obwieszczenia
22.05.2013 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Tuszyna w sprawie przystąpienia do sporzadzenia zmiany mpzp Gminy Tuszyn - Wola Kazubowa, dz. 27/1,27/2 i 27/3. Treść obwieszczenia
14.05.2013 o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn uchwalonego uchwałą nr XVIII/116/04 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 18 czerwca 2004r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 235 poz. 2091) w części obejmującej teren działek nr 92 (obr.20) oraz 6/5 (obr.21) we wsi Żeromin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Treść obwieszczenia
29.03.2013 Zawiadomienie Reionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Obwieszczenie RDOŚ
21.03.2013 Zawiadomienie Starosty Łódzkiego Wschodniego Treść obwieszczenia
08.03.2013 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoMiastaTuszynwczęściobejmującejterendziałeknr98/1,98/2 i 99 (obręb 20) w Tuszynie przy ul.Niedas Leśny wraz z prognozą oddziaływaniana środowisko. Treść obwieszczenia
05.03.2013 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn Treść obwieszczenia
15.02.2013 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn uchwalonego uchwałą nr XVIII/116/04 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 18 czerwca 2004r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 235 poz. 2091) w części obejmującej teren działek przy ul. Królewskiej w Tuszynku Majorackim. Treść ogłoszenia
08.02.2013 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia prostującego omyłkę pisarską w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz o wniesieniu odwołań. Treść obwieszczenia
06.02.2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Treść obwieszczenia
18.01.2013 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - zawiadomienie o  wydania decyzji o zezwoleniu
na realizacjęinwestycji drogowej.
Treść obwieszczenia
02.01.2013 O przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej działki nr 265/1 i 265/2 w Górkach Małych Treść obwieszczenia
20.12.2012 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - zawiadomienie o podjęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na budowę autostrady A1 Stryków - Tuszyn na odcinku ... Treść obwieszczenia
14.12.2012 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - zawiadomienie o wszęciu postepowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na budowę autostrady A1 na odcinku węzeł "Tuszyn" z wyłaczeniem węzła "Tuszyn" do węzła "Bełchatów"...
Treść obwieszczenia
12.12.2012 O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn uchwalonego uchwałą nr XVIII/116/04 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 18 czerwca 2004r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 235 poz. 2091) obejmującej część terenu przy ul. Turystycznej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Treść obwieszczenia
12.12.2012 O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn uchwalonego uchwałą nr XVIII/116/04 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 18 czerwca 2004r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 235 poz. 2091) w części obejmującej teren działki nr 149 (obr.7) w Tuszynie przy ul. Mickiewicza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Treść ogłoszenia
15.11.2012 O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn uchwalonego uchwałą nr XVIII/116/04 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 18 czerwca 2004r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 235 poz. 2091) obejmującej część terenu przy ul. Turystycznej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Treść obwieszczenia
23.10.2012 O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn uchwalonego uchwałą nr XVIII/116/04 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 18 czerwca 2004r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 235 poz. 2091) w części obejmującej teren działki nr 149 (obr.7) w Tuszynie przy ul. Mickiewicza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Treść ogłoszenia
15.10.2012 O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn uchwalonego uchwałą nr XVIII/116/04 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 18 czerwca 2004r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 235 poz. 2091) w części obejmującej teren działek przy ul.Królewskiej w Tuszynku Majorackim Treść obwieszczenia
20.02.2012 Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyn w części obejmującej tereny przy ul. Garbowskiej i Królewskiej w Tuszynku Majorackim Czytaj treść
15.02.2012 Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyn w części obejmującej teren przy ul. Turystycznej i ul. Sportowej. Czytaj treść
23.01.2012 Obwieszczenie Starosty Łódzkiego Wschodniego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi gminnej klasy L - ul. Niedas Leśny w Tuszynie od km 0+133 do km 0+591,86 #1863#
10.01.2012 Obwieszczenie Starosty Łódzkiego Wschodniego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegajacej rozbudowie drogi gminnej klasy L - ul. Niedas Leśny w Tuszynie od km 0+000 do km 0+861,72 Czytaj treść
16.12.2011 Zawiadomienie o wydaniu postanowienia prostującego pomyłkę pisarską w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Czytaj treść
25.11.2011 Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wydanie decyzji ZRiD dla rozbudowy drogi gminnej Niedas Leśny. Czytaj treść
18.11.2011 Rozbudowa drogi 47 KD (ul. Zielonka) w Górkach Dużych Treść obwieszczenia
15.11.2011 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarownaia przestrzennego Miasta i Gminy Tuszyn Treść obwieszczenia
17.10.2011 Obwieszczenie Starosty Łódzkiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na relizację inwestycji drogowej rozbudowa drogi gminnej Niedas Leśny Czytaj treść
14.10.2011 Obwieszczenie Starosty Łódzkiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na relizację inwestycji drogowej rozbudowa drogi gminnej Niedas Leśny Czytaj treść
30.09.2011 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek PPHU "SKORPII" w sprawie wydania decyzji o śodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzkęcia pn. Budowa farmy wiatrowej w gm. Tuszyn.

Treść

GPGR.6220.11-2.2011.DS

30.09.2011 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek EKOENERGII S.C. w sprawie wydania decyzji o śodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzkęcia pn. Budowa dwóch turbin wiatrowych w Szczukwinie

Treść

GPGR.6220.13-2.20U.DS

30.09.2011 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek EKOENERGII S.C. w sprawie wydania decyzji o śodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzkęcia pn. Budowa dwóch turbin wiatrowych Kruszowie

Teść

GPGR.6220.12-2.2011.DS

30.09.2011 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek p. Adama Gajdy, Grabica, Gutów Mały w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przesięwzięcia pn. Budowa turbiny wiatrowej o mocy do 0,6 MW w Górkach Małych, gm. Tuszyn Treść; GPGR.6220.10-2.2011.DS
30.09.2011 Zawiadomienie o kontynuacji postępowania administracyjnego w sprawie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. rozbudowa drogi krajowej Nr 1 od km 372+688 do km 381+800 w obr. gm. Tuszyn. UbiA-7332/1-4/2010/201; UBiA-7332/1-3/2010/2011
23.09.2011 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: rozbudowa drogi 47 KD l. uZielonka Czytaj
29.07.2011 Informacja na temat dofinansowania inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części ul. Pułaskiego i Poniatowskiego w Tuszynie Lesie  
25.07.2011 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Tuszyna. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania i wydaniu decyzji o budowie nowoczesnego zakładu przetwórstwa rybnego czytaj
29.06.2011 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego. Zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji na realizacjęinwestycji drogowej czytaj
13.06.2011 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Tuszyna w sprawie budowy zakładu przetwórstwa rybnego Czytaj
24.05.2011 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego, Zawiadomienie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej Czytaj Treść
12.05.2011 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o przeprowadzeniu ponownej procedury środowiskowej dla budowy drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - węzeł Wrocław. Czytaj Treść
16.03.2011 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o przeprowadzeniu ponownej procedury środowiskowej dla budowy drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - węzeł Wrocław Czytaj Treść
10.03.2011 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej drogi ekspresowej S-8 na odcinku węzeł Łask - węzeł Wrocław Czytaj treść
31.12.2010 Obwieszczenie Starosty Łódzkiego Wschodniego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej budowy drogi gminnej - połączenie ulicy Garbowskiej z ulicą Starościańską w Tuszynie Majorackim Czytaj treść
23.12.2010 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie przebudowy ul. Źródlanej w Zofiówce (od skrzyżowania z ul. Główną w Zofiówce do ul. Tęczowej w Rydzynkach). Czytaj treść
23.12.2010 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie przebudowy drogi gminnej nr 10660E (od skrzyżowania z ul. Główną w Bądzyniu do skrzyżowania z ul. Sadową w Woli Kazubowej) Czytaj treść
15.10.2010 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji Burmistrza Miasta Tuszyna Nr 4/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia przebudowy ulicy Gołygowska - Ludowa Zobacz
14.10.2010 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Tuszyna w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa ul. Źródlanej w Zofiowce , gm. Tuszyn. Czytaj treść
14.10.2010 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Tuszyna w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej 10660E w gminie Tuszyn Czytaj treść
29.09.2010 Obwieszczenie Starosty Łódzkiego Wschodniego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 2/10 z dnia 07.09.2010 r. (budowa ul. Wczasowej w Rydzynkach, gm. Tuszyn). Czytaj treść
28.09.2010 W sprawie sporządzenia projektów planów ochrony dla 28 rezerwatów przyrody z terenu województwa łódzkiego Zobacz
21.09.2010 Przebudowa drogi powiatowej nr 2930 (ul. Gołygowska - ul. Ludowa) przebiegającej przez Głuchów, Wodzin Prywatny, Wodzin Majoracki, Syski, Mąkoszyn, gm. Tuszyn. Czytaj treść
14.09.2010 Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowychn na lata 2010 - 2015. Zobacz
03.08.2010 Decyzja dotycząca odwaołania w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na "budowie drogi ekspresowej S-8 na odcinku Węzeł Walichnowy- Węzeł Wrocław (A1). Zobacz
03.08.2010 Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie przedsięwzięcia: budwa drogi ekspresowej S-8 na odcinku Węzeł Walichnowy - Węzeł Wrocław (A1) Zobacz
02.08.2010 Obwieszczenie Starosty Łódzkiego Wschodniego o wszczęciu postępowania z wniosku Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 12.07.2010 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej - ul. Wczasoej (...) od granicy Gminy Tuszyn... Zobacz
28.06.2010 W sprawie postępowania odwoławczego drogi S8 , węzeł Walichnowy_Wrocław. Zobacz
19.04.2010 Przebudowa drogi ul. Długiej i ul. Aleksandrówek w Garbowie gm. Tuszyn. Zobacz
25.03.2010 Informacja o konsultacjach społecznych w sprawi rozbudowy drogi krajowej nr 91 Zobacz
16.03.2010 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tuszyn  
03.02.2010 Rozbudowa drogi krajowej nr 1 od km 372+688 do km 381+800 w gminie Tuszyn. Zobacz
13.01.2010 Informacja o wydaniu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych w/s budowy S8 Walichnowy-Wrocław. Zobacz
18.12.2009 Pozytywna opinia PIS w Łodzi w sprawie budowy S8 w odcinku Walichnowy-Wrocław Zobacz
11.02.2009 Rozbudowa drogi krajowej Nr 1 od km 372+688 do km 381+800 w gminie Tuszyn Zobacz
07.04.2009 Przebudowa drogi 24 KL ul. Stara Wieś o dł. 500 m w Żerominie, gmina Tuszyn Zobacz
07.04.2009 Przebudowa drogi 48 KL ul. Górecka o dł. 750 m w Woli Kazubowej, gmina Tuszyn Zobacz
07.04.2009 Przebudowa drogi 28 KD i 26 KL ul. Garbowska o dł. 2250 m w Tuszynku Majorackim, gmina Tuszyn. Zobacz
07.04.2009 Przebudowa drogi 59.1 KD ul. Okupniki o dł. 980 m w Wodzinie Majorackim, gmina Tuszyn Zobacz
11.04.2009 Rozbudowa drogi krajowej Nr 1 od km 372+688 do km 381+800 w gminie Tuszyn Zobacz
06.05.2009 Przebudowa drogi 24 KL ul. Stara Wieś o dł. 500 m w Żerominie, gmina Tuszyn Zobacz
07.05.2009 Przebudowa drogi 48 KL ul. Górecka o dł. 750 m w Woli Kazubowej, gmina Tuszyn Zobacz
07.05.2009 Przebudowa drogi 28 KD i 26 KL ul. Garbowska o dł. 2250 m w Tuszynku Majorackim, gmina Tuszyn. Zobacz
07.05.2009 Przebudowa drogi 59.1 KD ul. Okupniki o dł. 980 m w Wodzinie Majorackim, gmina Tuszyn. Zobacz
06.11.2009 Przebudowa drogi KD ul. Krótka o dł. 233 m w Tuszynie (dz. 44 obr. 8)  
06.11.2009 Przebudowa drogi KD ul. Łąkowa o dł. 232 m w Tuszynie (dz. 358 obr. 5). Zobacz
06.11.2009 Przebudowa drogi KD ul. Poprzeczna o dł. 164 m w Tuszynie (dz. 286 obr. 11). Zobacz
06.11.2009 Przebudowa drogi KD ul. Zielonka o dł. 1550 m w Górkach Dużych gmina Tuszyn. Zobacz

 

Ochrona środowiska

Aktualności i obwieszczenia

Treść prośby o opinię Treść informacji

2014-02-20 DECYZJA o Nr 10B/2013/2014 Treść załącznika

2012-10-26 DECYZJA o umorzeniu postepowania - budowa dwóch turbin wiatrowych o mocy 0,6 MW każda - obręb Kruszów.Treść decyzji

2012-10-26 OBWIESZCZENIE budowa farmy wiatrowej ( 4szt.) o sumarycznej mocy 8,0 MW na obszarze m. Modlica.Treść obwieszczenia

2012-10-25 OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO - zawiadomienie o wszczęciu postepowania. Treść obwieszczenia

2012-10-24 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tuszyn uchwalonego uchwałą nr XVIII/116/04 Rady Miejskiej  w Tuszynie z dnia 18 czerwca 2004r. w części
obejmującej teren działki nr 149 (obr.7) w Tuszynie przy  ul. Mickiewicza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.Mickiewicza_149

2012-09-18 Wszczęcie procedury oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie
farmy wiatrowej składającej się z 4 wiatraków o sumarycznej mocy 8,0 MW  Treść obwieszczenia

2012-09-17 Procedury oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie
farmy wiatrowej składającej się z 15 wiatraków o sumarycznej mocy 37,5 MW  Postanowienie Nr 16/2012

2012-08-31 Wszczęcie procedury oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie
farmy wiatrowej składającej się z 15 wiatraków o sumarycznej mocy 37,5 MW  obwieszczenie_310812

2012-07-05 Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa farmy wiatrowej na obszarze m. Modlica. Obwieszczenie-Modlica

2012-06-14 Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa farmy wiatrowej na obszarze m. Wodzinek. Obwieszczenie - Wodzinek

2012-06-14 Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa farmy wiatrowej na obszarze m. Szczukwin. Obwieszczenie - Szczukwin

2012-04-13 Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złożą Górki Małe w miejscowości Górki Małe i Górki Duże, gm. Tuszyn
                  Czytaj treść
2011-03-09 Opinia o konieczności przprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: Wybudowanie
                  farmy wiatrowej na obszarze Syski w gminie Tuszyn.
                  Obwieszczenie
2011-12-05 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Tuszyna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
                  przedsięwzięcia: Likwidacja urządzenia wodnego - studni głębinowej na terenie Szpitala przy ul. Szpitalnej 5
                  => Treść obwieszczenia

 Informacja opublikowana przez:
  Artur Olasik dnia 7 maj 2009 godz. 08:07
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Joanna Krawczyk dnia 28 wrzesień 2022 godz. 09:49
Liczba odsłon:
  58775 od 7 maj 2009 godz. 08:07  (średnio 11.7 odsłon/dobę)

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl