Ochrona Środowiska » WFOŚ i GW w Łodzi - pozyskane środki » „ Program Edukacji Ekologicznej mieszkańców Wsi Bądzyń „


Informujemy, że Gmina Tuszyn w czerwcu 2013 roku podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Łodzi umowę  o  dofinansowanie w formie dotacji  zadania pn. :

„ Program Edukacji Ekologicznej mieszkańców Wsi Bądzyń „

 Zadanie obejmuje zakup i montaż tablicy „ EKO SOŁECTWO BĄDZYŃ” wraz posadzeniem wokół tablicy  iglaków płożących, przeprowadzenie konkursu ekologicznego  z nagrodami oraz zorganizowanie warsztatów terenowych połączonych ze spacerem  z przewodnikiem po  Rezerwacie  Przyrody Molenda.

 

Łączne koszty zadania wynoszą 11.200 zł,  w tym dofinansowanie w formie dotacji  z WFOŚiGW w Łodzi   10 000,00 zł.

 

 Realizacja  powyższego zadania pozwoli na wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska,  
 zwiększenie świadomości ekologicznej wraz z wykształceniem postaw proekologicznych oraz   
 indywidualnej odpowiedzialności za środowisko  wśród mieszkańców Tuszyna .Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Marek Michalak [p.o. Kierownika] dnia 31 lipiec 2013
Informacja opublikowana przez:
  Adam Nawrocki dnia 31 lipiec 2013 godz. 21:19
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Adam Nawrocki dnia 31 lipiec 2013 godz. 21:21
Liczba odsłon:
  12575 od 31 lipiec 2013 godz. 21:19  (średnio 4.16 odsłon/dobę)

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl