STOWARZYSZENIA » Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy


 

Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Tuszyn"

 

Siedziba: 95-080 Tuszyn, ul. Poniatowskiego 13

Prezes: Jarosław Nastałek

Vice Prezes: Sławomir Glonek

Sekretarz Zarządu: Mirosław Gluba

Członek zarządu: Piotr Grzejda

Członek zarządu: Andrzej Pszonicki

Członek zarządu: Zbigniew Janczak

Członek zarządu: Bogumił Wachulec

 

Zakres działalności:

 - planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjno - materialną rodziców i sympatyków Klubu,

-  angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,

- uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,

- organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej

- organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,

- organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,

- kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych.Informacja opublikowana przez:
  Artur Olasik dnia 31 styczeń 2006 godz. 09:11
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Joanna Krawczyk dnia 7 czerwiec 2013 godz. 10:44
Liczba odsłon:
  21316 od 31 styczeń 2006 godz. 09:11  (średnio 4.19 odsłon/dobę)

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl