KOMISJE
KADENCJA:

Nazwa Komisji Rady Symbol 

Typ Komisji

 
KOMISJA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO I BUDŻETUstała
KOMISJA MIESZKANIOWAstała
KOMISJA REWIZYJNAstała
KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJIstała
KOMISJA STATUTOWA stała
 

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl