BUDŻET » Budżet 2003


 

ZARZĄDZENIE Nr 12/2003

 

Burmistrza Miasta Tuszyna

z dnia 27 lutego 2003 roku

 

w sprawie : przyjęcia układu wykonawczego do budżetu Gminy Tuszyn na 2003 rok

 

          Na podstawie art.126 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz.U. Nr 15, poz.148 z 2003 r. / - Burmistrz Miasta Tuszyna zarządza co nastepuje:

 

  1. Przyjmuje się układ wykonawczy do budżetu Gminy Tuszyn na 2003 rok uchwalony

       Uchwałą NRIV/23/2003 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 07 lutego 2003 roku

       w klasyfikacji dochodów i wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy.

 

2. W układzie dochodów i wydatków przyjmuje się:

        - dochody ogółem w kwocie: 27.172.025 zł.

           według załączników o nr: 1,2 i 3

           w tym:

           dochody własne, dotacje celowe i środki powierzone w kwocie: 26.098.148 zł.

           dochody na zadania zlecone w kwocie: 1.073.877 zł.

 

         - wydatki ogółem w kwocie: 31.274.602 zł.

            według załączników o nr: 4,5,6,7 i 8

            w tym:

            wydatki bieżące w kwocie 17.720.684 zł.

            wydatki inwestycyjne własne w kwocie 12.480.041 zł.

            wydatki bieżące na zadania zlecone w kwocie: 1.058.877 zł.

            wydatki inwestycyjne na zadania zlecone w kwocie 15.000 zł.  

 

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2003 roku.  

 

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Tuszyn za okres od dnia 01 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku Budżet Gminy na 2003 rok uchwalony został Uchwałą Nr IV/23/2003 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 07 lutego 2003r. z późn.zmianami Informacja opublikowana przez:
  Artur Olasik dnia 17 czerwiec 2005 godz. 09:37
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Artur Olasik dnia 17 czerwiec 2005 godz. 12:39
Liczba odsłon:
  25178 od 17 czerwiec 2005 godz. 09:37  (średnio 4.62 odsłon/dobę)

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl