BUDŻET » Budżet 2012


Budżet 2012

 Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:

Uchwała SO RIO nR V/288/2012 Z 30.10.2012r. w sprawie opinii dotyczącej wykonania budżetu Gminy Tuszyn w I półroczu 2012r.
Uchwała SO RIO nr V/19/2012 z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuszyn.
Uchwała SO RIO nr V/20/2012 z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Tuszyn na 2012 rok.
Uchwała SO RIO nr V/21/2012 z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie opinii dotyczącej sfinansowania deficytu budżetu Gminy Tuszyn w 2012 roku.
informacja o umorzeniach
Uchwała SO RIO nr V/212/2012 z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie opinii dotyczacej możliwości spłaty pożyczki zaciąganej przez Gminę Tuszyn w WFOŚiGW w Łodzi na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizcji sanitarnej i deszczowej w częśc
Uchwała SO RIO nr V/213/2012 z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie opinii dotyczacej możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciąganego przez Gminę Tuszyn w WFOŚiGW w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2012r.
Uchwała SO RIO nr V/2142012 z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie opinii dotyczacej możliwości spłaty przez Gminę Tuszyn kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniejszych zobowiązań.

 

Budżet 2012

Projekt uchwały budżetowej 2012
Uchwała Budżetowa 2012
Sprawozdanie budżetowe za I kwartał 2012
Sprawozdanie budżetowe za I półrocze 2012

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2012Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Halina Modzelewska [Skarbnik Miasta] dnia 8 maj 2012
Informacja opublikowana przez:
  Andrzej_Niekurzak dnia 21 listopad 2011 godz. 17:01
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Busiakiewicz Marek dnia 21 maj 2013 godz. 12:42
Liczba odsłon:
  18215 od 21 listopad 2011 godz. 17:01  (średnio 4.96 odsłon/dobę)

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl