ZGROMADZENIA


Organizator zgromadzenia, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. poz. 1485), zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia właściwe gminne (miejskie) centrum zarządzania kryzysowego, a w przypadku gdy w danej gminie nie zostało ono utworzone – wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, podając:

  1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim,
  2. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,
  3. ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.


Powyższe zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, w przypadku gdy w danej gminie nie zostało utworzone gminne (miejskie) centrum zarządzania kryzysowego, przyjmuje:

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego


Zawiadomienia o zgromadzeniach, o których mowa w art. 21 ww. ustawy, przyjęte przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Beata Krawczyk [Sekretarz Miasta] dnia 30 listopad 2015
Informacja opublikowana przez:
  Joanna Krawczyk dnia 30 listopad 2015 godz. 15:45
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Joanna Krawczyk dnia 30 listopad 2015 godz. 15:45
Liczba odsłon:
  10873 od 30 listopad 2015 godz. 15:45  (średnio 4.51 odsłon/dobę)

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl