SPORT » Aktualności


Sport - Aktualności

 

Informacja Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 28 stycznia 2020 r. o przyznanych w 2020 r. z budżetu Gminy Tuszyn dotacjach celowych dzialającycm na terenie Gminy Tuszyn klubom sportowym, na podstawie Uchwały Nr XX/115/11 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego, polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Tuszyn oraz wskazania celu publicznego z zakresu sportu jaki gmina zamierza osiągnąć  Treść informacji

Informacja Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 21 stycznia 2020 r. dotycząca wniosków złożonych przez działające na terenie Gminy Tuszyn kluby spotrkowe w sprawie udzielenia dotacji celowej w roku budżetowym 2020 Treść informacji

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie naboru wniosków od klubów sportowych o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Tuszyn w 2020 r. Treść informacji

Informacja Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 10 czerwca 2019 r. o przyznanych dotacjach na wsparcie zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży Treść informacji

Informacja Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 17 stycznia 2019 r. o przyznanych dotacjach Treść informacji

INFORMACJA Burmistrza Miasta Tuszyna a dnia 4 stycznia 2019 roku dotycząca wniosków złożonych przez dzialające na terenie Giny Tuszyn kluby sportowe w sprawie udzielenia dotacji celowej w roku budżetowym 2018

Treść informacji

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 12 grudnia 2018 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie naboru wniosków od klubów sportowych o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy w 2018 r.

Wniosek klubu sportowego o udzielenie dotacji celowej

Aktualizacja wniosku klubu sportowego

Rozliczenie dotacji celowej otrzymanej przez klub sportowy - do pobrania

DECYZJA NR 17 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI  Treść informacji

INFORMACJA Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 16 stycznia 2017 roku  o przyznanych w 2017 r. z budżetu Gminy Tuszyn dotacjach celowych dzialającym na terenie Gminy Tuszyn klubom sportowym Treść informacji

INFORMACJA Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 2 stycznia 2017 roku dotyczapa wniosków złożonych przez działajace na terenie Gminy Tuszyn kluby sportowe w sprawie udzielenia dotacji celowej w roku budżetowym 2017 Treść informacji

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie naboru wniosków od klubów sportowych o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy w 2017 r.  

Treść ogłoszenia

Informacja Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 11 stycznia 2016 roku o przyznanych w 2016 r. z budżetu Gminy Tuszyn dotacjach celowych działającym na terenie Gminy Tuszyn klubom sportowym, na podstawie Uchwały Nr XX/115/11 Rady Miejskiej w Tuuszynie z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego, polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Tuszyn oraz wskazania celu publicznego z zakresu sportu jaki gmina zamierza osiągnąć Treść informacji

Informacja Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 30 grudnia 2015 r. dotycząca wniosków złożonych przez działające na terenie Gminy Tuszyn kluby sportowe w sprawie udzielenia dotacji celowej w roku budżetowym 2016  Treść informacji

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie naboru, od działających na terenie Gminy Tuszyn klubów sportowych, wnisków o udzsielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Tuszyn w 2016r. Treść informacji

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Krzysztof Janicki dnia 29 styczeń 2020
Informacja opublikowana przez:
  Andrzej_Niekurzak dnia 6 kwiecień 2011 godz. 12:00
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Joanna Krawczyk dnia 29 styczeń 2020 godz. 09:08
Liczba odsłon:
  21743 od 6 kwiecień 2011 godz. 12:00  (średnio 5.53 odsłon/dobę)

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl