Ochrona Środowiska » Odpady komunalne  » Zasady segregacji


 

 

 

 

Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki w następujących ujednoliconych kolorach:

- NIEBIESKI - z przeznaczeniem na papier i tekturę (makulaturę),

- ŻÓŁTY - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal,

- ZIELONY -  z przeznaczeniem na szkło kolorowe i bezbarwne,

- POMARAŃCZOWE - z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne,

- SZARE LUB CZARNE - z przeznaczeniem na popiół;

Stosowne uchwały, w sprawie szczególowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, jak rownież regulamin utrzyamnia czystości i porządku w gminie, zostały umieszczone na stronie internetowej www.tuszyn.info.pl, jak również sa do pobrania w Urzedzie MIasta w Tuszynie, w Referacie Dróg i Zieleni.

 

 

                                Pojemnik niebieski                                                                    Pojemnik zielony 
                             (materiały papierowe)                                                          (szkło kolorowe, szkło bezbarwne) 
                                                               
                               - jak segregować?                                                                    - jak segregować?

 

                               Pojemnik żółty                                                                             
                  (tworzywo sztuczne np. plastik, metal, opakowania wielomateriałowe)                                                            
                                                               
                             - jak segregować?               

                                   

                  

- worek pomarańczowy ( odpady zielone, biodegradowalne)

 

 

- worek szary (popiół i żużel piecowy) 

                     
                                
                                                                                                                      

                                                                                      
         Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Marcin Skrzypczyk [Kierownik RDiZ] dnia 24 czerwiec 2019
Informacja opublikowana przez:
  Adam Nawrocki dnia 14 grudzień 2012 godz. 10:17
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Joanna Krawczyk dnia 24 czerwiec 2019 godz. 11:42
Liczba odsłon:
  24259 od 14 grudzień 2012 godz. 10:17  (średnio 6.76 odsłon/dobę)

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl