» Odpady komunalneSzanowni Mieszkańcy !
1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadza nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Głównym założeniem tego systemu jest przejęcie przez gminę obowiązku odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Nowy system gospodarki odpadami zacznie obowiązywać od dnia 01 lipca 2013 r. Odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zajmie się firma wyłoniona w ramach zorganizowanego przez gminę przetargu, mieszkańcy natomiast będą wnosili na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 1. Aktualności

 2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 3. Akty prawa miejscowego

 4. Zasady segregacji

 5. Kompostowanie odpadów

 6. Zakaz spalania odpadów

 7. Harmonogram odbioru odpadów od mieszkańców

 8. Punkt informacyjny

 9. Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

 10. Wykaz firm odbierających odpady komunalne

 11. Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe

 12. Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych


Informacja opublikowana przez:
  Busiakiewicz Marek dnia 4 październik 2012 godz. 15:08
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Joanna Krawczyk dnia 4 maj 2017 godz. 10:49
Liczba odsłon:
  57855 od 4 październik 2012 godz. 15:08  (średnio 14.62 odsłon/dobę)

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl