STOWARZYSZENIA » Klub Sportowy „FENIX TEAM” Tuszyn Strong Man


  Klub Sportowy „FENIX TEAM” Tuszyn Strong Man

 

 

Zakres działalności:

 

        -   programowanie i organizowanie-życia sportowego wszystkich uczestników Klubu Sportowego „Fenix
            Team" w oparciu o udział własny członków oraz pomoc organizacyjna i materialną sponsorów,
        -  
uczestniczenie w różnych przejawach i formach życia sportowego organizowanych na obszarze działania
             samorządu terytorialnego i poza nim,

        -   programowanie i organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny
             sportowej Strong-Man,

        -   podejmowanie    działań    dla   zapewnienia    rozwoju    psychofizycznego, doskonalenia uzdolnień 
             i sprawności, zachowania zdrowia człowieka- w tym w szczególności dzieci i młodzieży oraz   krzewienie
             wiedzy i utrwalania zwyczajów w tym zakresie,

         -  planowanie i organizowanie życia sportowego członków klubu w oparciu o możliwości obiektowe
             i sprzętowe,

         -  uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych przez Klub oraz członków regionalnych
             i ogólnokrajowych związków sportowych,

         -  organizowanie zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej 
             członków klubu, a także w celu zapobiegania patologiom społecznym,

         -  realizacja zadań z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

         -  organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego dla dorosłych, młodzieży,

         -  kształtowanie     pozytywnych     wzorców     osobowości     o     wysokich wartościach moralnych,

         -  realizacja zadań sportowych jako programu wychowawczego dla młodzieży we współpracy z'" Miejskim
             Klubem Sportowym 2000 Tuszyn".Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Artur Olasik [podinspektor]
Informacja opublikowana przez:
  Artur Olasik dnia 10 kwiecień 2008 godz. 10:29
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Artur Olasik dnia 10 kwiecień 2008 godz. 10:37
Liczba odsłon:
  21166 od 10 kwiecień 2008 godz. 10:29  (średnio 4.58 odsłon/dobę)

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl