GMINA TUSZYN  » Rezerwaty Przyrody


           Tuszyn leży w południowo wschodniej części Niecki Łódzkiej, w widłach małych rzek Dobrzynki i Wolbórki, na pograniczu dorzecza Warty i Pilicy. Od strony południowej i południowo-wschodniej Tuszyn otaczają pagórki gdzie wysokość wzniesień nie przekracza 300 metrów n.p.m.

 

Do walorów Tuszyna niewątpliwie należą lasy tuszyńskie położone na terenie wydm polodowcowych liczące obecnie ok. 1000 hektarów powierzchni. Wyodrębniono w nich dwa rezerwaty przyrody: Wolbórka o powierzchni 35 hektarów mający za zadanie ochronę olch i rzadkiego gatunku motyla - szlaczkonia torfowca, a także źródlisk rzeki Wolbórki oraz Rezerwat Jodłowy Molenda o powierzchni 143 hektarów, w którym znajdują się okazy drzew sięgające 50 m wysokości i 4 m obwodu pnia.

Na terenie gminy znajdują się też trzy parki zabytkowe oraz kilka pomników przyrody oraz część Tuszyńsko - Dłutowskiego obszaru chronionego krajobrazu.

Lasy wokół Tuszyna to tereny polowań aż czterech kół łowieckich.

 

            Powyższe tereny uatrakcyjniono tworząc sztuczne zbiorniki wodne:

- Stawy Żeromińskie powstałe w wyniku spiętrzenia wód Wolbórki, porośnięte szuwarami i otoczone lasami o powierzchni 100 hektarów. Występuje na tym terenie liczne ptactwo wodne.

- "Młynek" - 11 hektarowy kompleks leśny, którego częścią jest Ośrodek Sportu i Rekreacji "Młynek" ze zbiornikiem wodnym o powierzchni 2,5 hektara i piękną piaszczystą wydmową plażą.

Walory przyrodnicze gminy Tuszyn sprzyjają rozwojowi turystyki edukacyjnej, ogólnopoznawczej oraz agroturystyki.

 

 

Na obszarze gminy znajdują się następujące obszary i obiekty chronione:

 • Rezerwat przyrody MOLENDA - utworzony zarządzeniem Ministra Leśnictwa
  i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 września 1959 roku (Monitor Polski Nr 87 poz. 466
  z 1959r.), dla zachowania pierwotnego lasu mieszanego, gdzie jodła, świerk i buk występują w pobliżu północnej granicy ich zasięgu. Rezerwat znajduje się w Leśnictwie Molenda - ma pow. 143,00 ha;
 • Rezerwat przyrody WOLBÓRKA - utworzony zarządzeniem Ministra Leśnictwa
  i Przemysłu Drzewnego z dnia 19 września 1959 roku (Monitor Polski Nr 89 poz. 481
  z 1959r.) dla zachowania fragmentów naturalnego lasu olszowego, źródeł rzeki Wolbórki oraz motyla szlaczkonia borówkowca będącego reliktem polodowcowym. Rezerwat znajduje się
  w Leśnictwie Molenda i ma pow. 35,25 ha;
 • "Tuszyńsko - Dłutowski obszar chronionego krajobrazu" - utworzony Uchwałą Nr XXV/166/88 WRN w Piotrkowie Tryb. z dnia 27 maja 1988 roku  "W sprawie zatwierdzenia regionalnego planu przestrzennego województwa piotrkowskiego". Obszar zajmuje środkowo-zachodnią, północną i północno wschodnią część gminy.
 • Pomniki przyrody:
  3 buki pospolite - na terenie Leśnictwa Tuszyn oddz. 67 b,
  1 dąb szypułkowy - na terenie Leśnictwa Żeromin oddz. 9 n,
  1 dąb szypułkowy - na terenie leśnictwa Tuszyn oddz.. 58 d,
  3 dęby szypułkowe, 3 lipy drobnoilaste, 1 jesion wyniosły, 1 lipa drobnolistna o czterech pniach rosnących obok siebie w formie altany w parku podworskim w Kruszowie.

 

 • Parki zabytkowe
  Górki Małe - nr dec. KL IV-5340/37/76,
  Kruszów - nr dec. KL IV-5340/38/76,
  Żeromin - nr dec. KL IV-5340/39/76.

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Andrzej Niekurzak [Inspektor]
Informacja opublikowana przez:
  Artur Olasik dnia 18 kwiecień 2006 godz. 10:00
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Andrzej_Niekurzak dnia 2 listopad 2011 godz. 12:14
Liczba odsłon:
  35100 od 18 kwiecień 2006 godz. 10:00  (średnio 6.31 odsłon/dobę)

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl