BUDŻET » Budżet 2019


Uchwała nr V/38/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

Uchwała nr V/114/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza Miasta Tuszyna z wykonania budżetu za rok 2018

Uchwała Nr V/212/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 29 pażdziernika 2019

Uchwała Nr V/302/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tuszyn

Uchwała Nr V/303/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Tuszyn na 2020 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Tuszyn w 2020 rokuInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Małgorzata Ożarek [Skarbnik Miasta Tuszyna ] dnia 31 grudzień 2019
Informacja opublikowana przez:
  Joanna Krawczyk dnia 1 grudzień 2018 godz. 20:48
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Joanna Krawczyk dnia 31 grudzień 2019 godz. 09:01
Liczba odsłon:
  3719 od 1 grudzień 2018 godz. 20:48  (średnio 2.86 odsłon/dobę)

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl