STATUT / STRATEGIE / REGULAMINY » Strategia Rozwoju Gminy Tuszyn na lata 2015-2022 » Ankieta - Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Tuszyn na lata 2015-2022


      W związku z prowadzonymi pracami nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Gminy Tuszyn na lata 2015-2020 na przełomie kwietnia i maja 2015 roku wśród mieszkańców gminy przeprowadzono badanie ankietowe. Celem ankiety było poznanie opinii mieszkańców gminy Tuszyn na temat obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej, mocnych i słabych stron gminy oraz zaproponowanych kierunków rozwojowych.  

 

 Informacja opublikowana przez:
  Joanna Krawczyk dnia 22 kwiecień 2015 godz. 15:14
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Joanna Krawczyk dnia 22 wrzesień 2015 godz. 12:11
Liczba odsłon:
  13923 od 22 kwiecień 2015 godz. 15:14  (średnio 5.13 odsłon/dobę)

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl