Wybory i Referenda  » Wybory Samorządowe 2018


INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA z dnia 16 sierpnia 2018 r. o miejscach, na terenie Gminy Tuszyn, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21 październia 2018 r. 

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 16 sierpnia 2018 r.

Obwieszczenie Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 21 sierpnia 2018 roku

Zarządzenie Nr 118/2018 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 5 września 2018 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I i KOmisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 3 września 2018 r. o prawie wyborców niepełnosprawnych do głosowania korespondencyjnego

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 12 września 2018 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 18 września 2018 r. w sprawie przedłużenia terminu rejestracji list kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Tuszynie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA z dnia września 2018 roku

Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 24 września 2018 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 września 2018 r.

Informacja Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 01 października 2018 r. o sporządzeniu spisu wyborców w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. oraz o miejscu i czasie jego udostępniania

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach dla zarejestrowanych list kandydatów na radnych komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Tuszynie, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Tuszyn

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta Tuszyna zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 2 października 2018 r. o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Burmistrza Miasta Tuszyna

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatow na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Tuszynie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa łódzkiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiegoInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Krzysztof Janicki dnia 12 październik 2018
Informacja opublikowana przez:
  Joanna Krawczyk dnia 16 sierpień 2018 godz. 14:07
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Joanna Krawczyk dnia 29 październik 2018 godz. 09:59
Liczba odsłon:
  7940 od 16 sierpień 2018 godz. 14:07  (średnio 4.77 odsłon/dobę)

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl