BUDŻET » Budżet 2009 » 6. Sprawozdanie budżetowe I półrocze 2009


Sprawozdanie budżetowe z wykonania budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2009 r.

 Zestawienie zbiorcze

Załączniki:

 Zestawienie zbiorcze
 1. Dochody własne
 2. Wydatki bieżące
 4. Wydatki - zadania zlecone
 5. Inwestycje
 6. Inwestycje - zadania zlecone
 7. Dochody - dotacje
 8. Dotacje przedmiotowe
 9. Dotacje podmiotowe
 10. Dotacje udzielone przez gminę
 11. Pomoc finansowa
 12 Wydatki - umowy i porozumienia
 13. Dotacje dla stoważyszeń
 15. Wydatki - działania antyalkoholowe
 16. Dotacja rozwojowa
 17. Wydatki - program PKOL
 18. Przychody
 19. Rozchody
 20. Dochody - Budżet Państwa
 21. Dochody własne
 22. Fundusz celowy
 23. Sprawozdanie - ZGM
 24. Sprawozdanie - ZWiK
 25. Sprawozdanie - MCSiW
 26. Sprawozdanie - MCSiW
 26. Sprawozdanie SPZOZ
 27. Sprawozdanie - MOKSiTInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Halina Modzelewska [Skarbnik Miasta]
Informacja opublikowana przez:
  Artur Olasik dnia 30 wrzesień 2009 godz. 09:52
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Artur Olasik dnia 30 wrzesień 2009 godz. 12:39
Liczba odsłon:
  21786 od 30 wrzesień 2009 godz. 09:52  (średnio 5.07 odsłon/dobę)

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl