Wybierz typ statystyk:
 Statystyki roczne
 Statystyki miesięczne
 Statystyki odwiedzin poczególnych podstronStatystyki odwiedzin poszczególnych podstron Biuletynu
 
Odpady komunalne 56809
 ANALIZY ROCZNE STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TUSZYN 6116
 ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TUSZYN ZA 2016 ROK 5931
 ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TUSZYN ZA 2017 ROK 4309
 ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TUSZYN ZA 2018 ROK 1789
 Informacja o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstający w gospodarstwach domowych 467
INWESTYCJE 22985
 2004 14026
 2005 12957
 2006 15741
 Budowa Domu Kultury 19269
 2007 15541
WAŻNE STRONY 37674
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 29825
 Podstawa prawna 21768
 Kierownicy Zakładów Budżetowych i jednostek organizacyjnych 21925
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 22324
 Radni 23707
 Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz 23941
 Radni 22899
 Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz 22305
 Kierownicy Zakładów Budżetowych i jednostek organizacyjnych 21506
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 22491
 Radni 23490
 Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz 22250
 Kierownicy Zakładów Budżetowych i jednostek organizacyjnych 21643
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 23082
 Radni 23210
 Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik 21785
 Kieromnicy Zakładów Budżetowych i jednostek organizacyjnych 24062
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 23768
 Osoby wydajace decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 20028
 Kierownicy zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych 19957
 Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz 17886
 Radni 20001
 Kierownicy zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych 18229
 Radni 21053
 Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz 18389
 Osoby wydajace decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 17147
 Osoby wydajace decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 17812
 Radni 17943
 Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz 18651
 Kierownicy zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych 17213
 Osoby wydajace decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 16252
 Radni 21163
 Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz 18979
 Kierownicy zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych 16922
 Za rok 2010 19871
 Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz 16558
 Radni 17964
 Osoby wydajace decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 14996
 Kierownicy zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych 16385
 Za rok 2011 15183
 Osoby wydajace decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 13516
 Kierownicy zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych 13687
 Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz 13056
 Radni 13925
 Za rok 2012 14922
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 14147
  Kierownicy zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych 12597
 Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz 12682
 Radni 13235
 Za rok 2013 11377
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 9835
 Kierownicy zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych 10957
 Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz 9971
 Radni 11061
 Za rok 2014 10502
  Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz 10089
  Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 10557
 Kierownicy zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych. 10009
 Radni 10857
 Za rok 2015 7533
 Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz 6982
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 7249
 Kierownicy zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych 7594
 Radni 7796
 Za rok 2016 4394
  Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 3962
 Kierownicy zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych 4020
 Radni 4187
 Za rok 2017 4090
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 3817
 Kierownicy zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych 3609
 Radni 3633
 Za rok 2018 1756
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 1717
 Kierownicy zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych 2057
 Radni 1706
 Osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną 1082
Praca 54737
 Informacja dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników 24557
 OFERTY PRACY W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY 18007
 Oferty pracy Centrum Administracyjno-Finansowego Szkół i Przedszkoli w Tuszynie 2666
 Oferty pracy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie 3062
Za rok 2002 21372
Za rok 2003 22269
Za rok 2004 22313
NIE UDOSTĘPNIONE W B.I.P. 31709
MAPA MIASTA I GMINY, EWIDENCJA MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW 91320
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 113914
PODATKI, OPŁATY 42543
STOWARZYSZENIA 23605
 Aktualności / Informacje 64427
 Hetman 22020
 In Corpore Pro Futuro 20897
 Krokus 22848
 MKS 2000 Tuszyn 27236
 Polski Związek Wędkarski 21341
 SZACH-MAT 21146
 WOLBÓRKA 22076
 ZHP 23268
 Darowizna - 1% podatku 16670
 Aktualności 20553
 Tuszyńskie zuchy i harcerze nad Jeziorem Lucieńskim - lipiec 2013 12919
 ULKS Wodzin Prywatny 20895
 Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy 20681
 Klub Sportowy „FENIX TEAM” Tuszyn Strong Man 20523
 Dolina Dobrzynki 20412
 Tuszyn Naszych Marzeń 19431
 PROJEKTY - KAPITAŁ LUDZKI 16635
 Bezpłatne porady prawne 19298
 INFORMACJA 16673
GMINA TUSZYN 39310
 Informacje podstawowe 56941
 Historia 34287
 Turystyka 35079
 Rezerwaty Przyrody 34023
Za rok 2005 22499
Za rok 2006 20941
Za rok 2007 21141
PSY DO ADOPCJI 34419
TELEFONY I ADRESY E-MAIL 34164
 PRACOWNICY URZĘDU - DANE KONTAKTOWE 3249
KOMÓRKI ORGANIZACYJNE W URZĘDZIE MIASTA W TUSZYNIE 47555
 Ewidencja Działalności Gospodarczej i Dodatki Mieszkaniowe 27371
 Ewidencja Ludności 27636
 Starostwo Powiatowe w Łodzi Wydział Geodezji i Kartografii Stanowiska w Tuszynie 33322
  Referat Gospodarki Przestrzennej. Geodezji i Rolnictwa 34012
 wnioski 13859
 Referat Techniczno-Inwestycyjny 29696
 Kasa 25479
 Sam. St. Kontrola Wewnętrzna 24362
 Sam. St. Obrona Cywilna i p.poż. 24276
 Referat Ogólnoorganizacyjny 34018
 USC 29469
 Urząd Stanu Cywilnego 37460
 Wydawanie Aktów Narodzin 25294
 Wydawanie Aktów Ślubów 24912
 Wydawanie Aktów Zgonów 26178
 Wydawanie innych dokumentów 25176
 Wydawanie Dowodów Osobistych 28579
 Starostwo Powiatowe - Wydział Komunikacji 39369
 Referat Dróg i Zieleni 36123
 Sprawy bieżące 25850
 WNIOSKI 19529
 AZBEST 10536
 Starostwo Powiatowe - Budownictwo 33328
 Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 22649
 Sam. St. BHP 25298
 STRAŻ MIEJSKA 31893
 Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie 27354
 Referat Finansowo - Budżetowy 21018
 Referat Podatków i Egzekucji 21683
 Biuro Rady Miejskiej 7739
 Sam. St. Inspektor Ochrony Danych 6621
 Sam. St. ds. Zamówień Publicznych 5728
STATUT / STRATEGIE / REGULAMINY 33216
 Strategia Rozwoju Gminy Tuszyn na lata 2015-2022 7939
 Ankieta - Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Tuszyn na lata 2015-2022 12978
 Strategia Rozwoju Gminy Tuszyn na lata 2015-2020 24797
BUDŻET 29466
 Majątek Gminy Tuszyn 23622
 Budżet 2002 24844
 Budżet 2003 24558
 Budżet 2004 21285
 Budżet 2005 22788
  Budżet 2005 UCHWAŁA 21322
 1). 29 kwiecień (zmiany) 20204
 2). 23 czerwiec (zmiany) 18706
 3). 3 sierpień (zmiany) 19319
 4). 6 wrzesień (zmiany) 19631
 5). 18 listopad (zmiany) 19036
 6). 7 grudzień (zmiany) 19365
 Budżet 2006 25074
  Uchwała BUDŻETOWA 2006 21280
 1). 1 marca (zmiany) 19937
 2). 26 kwietnia (zmiany) 19080
 3). 20 czerwca (zmiany) 19184
 4). 3 sierpień (zmiany) 19792
 Sprawozdania budżetowe 23975
 5). 20 września (zmiany) 19140
 U C H W A Ł A NR XLII/254/06 22987
 U C H W A Ł A NR XLII/255/06 23445
 6). 27 październik 19016
 Budżet 2007 23914
  Uchwała budżetowa 2007 19515
 1). 21 marca (zmiany) 17266
 2). 13 czerwca (zmiany) 16714
 Sprawozdania budżetowe 18275
 3). 29 sierpnia (zmiany) 17985
 U C H W A Ł A NR X/48/07 20191
 U C H W A Ł A NR X/49/07 20809
 4). 13 września (zmiany) 18783
 5). 12 października (zmiany) 16536
 6). 28 listopada (zmiany) 18229
 7). 12 grudzień (zmiany) 17642
 8). 28 grudzień (zmiany) 17663
 Budżet 2008 22783
  Uchwała budżetowa 2008 20024
  2). 27 marzec (zmiany) 16219
  1). 11 marzec (zmiany, zarządenie) 17417
  3). 31 marzec (zmiany, zarządzenie) 17860
  4). 18 kwiecień (zmiany) 18021
  5). 5 maj (zmiany, zarządzenie) 17152
  6). 2 czerwiec (zmiany, zarządzenie) 17437
  7). 12 czerwiec (zmiany) 17560
  8). 1 sierpień (zmiany, zarządzenie) 16692
  9). 20 sierpień (zmiany) 17332
 10). 21 sierpień (zmiany, zarządzenie) 16606
 Sprawozdania budżetowe 18631
 Sprawozdanie opisowe za 2008 rok 16677
 Budżet 2009 19888
 3. Sprawozdanie budżetowe I kw. 19825
 1. Uchwała Budżetowa 2009 20257
 2. Zmiany z dn. 11 lutego 2009 20232
 4. Zmiany z dn. 28 kwietnia 2009 20188
 5. Zmiany z dn. 25 czerwca 2009 17879
 6. Sprawozdanie budżetowe I półrocze 2009 21207
 7. Sprawozdanie za rok 2009 20955
 Budżet 2010 21633
 1. Projekt Uchwały Budżetowej 2010 18618
 2. Uchwała Budżetowa 2010 20532
 3. Zmiany z dn. 29.01.2010 r. 21468
 4. I kw. 2010 - Sprawozdanie 19860
 5. Sprawozdanie budżetowe I półrocze. 19333
 6. III kw. 2010 - Sprawozdanie 17509
 7. Sprawozdania za rok 2010 17703
 Budżet 2011 19372
 1. Projekt Uchwały Budżetowej 2011 20722
 2. Uchwała Budżetowa 2011 16711
 3. I kw. 2011 - Sprawozdanie 16493
 4. Sprawozdanie budżetowe I półrocze 2011 r. 14322
 Wieloletnia Prognoza Finansowa 2011 15484
 5. III kw. 2011 - Sprawozdanie 16388
 6. Sprawozdanie Budżetowe za rok 2011 20629
 Budżet 2012 17598
 1. Projekt uchwały budżetowej 2012 15565
 Wieloletnia Prognoza Finansowa 2012 17033
 2. Uchwała Budżetowa 2012 17747
 3. Sprawozdania za I kwartał 2012 16716
 4. Sprawozdanie - I półrocze 2012 17118
 5. Sprawozdanie za III kwartał 2012 13801
 Sprawozdanie Budżetowe za rok 2012 13664
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2012 13147
 Sprawozdanie Budżetowe za 2012 rok 13139
 Budżet 2013 15791
 1. Projekt uchwały budżetowej 2013 13463
 Wieloletnia Prognoza Finansowa 2013 12989
 2. Uchwała budżetowa 2013 13444
 3. Sprawozdania za I kwartał 2013 12986
 4. Sprawozdania za II kwartał 2013 13341
 Sprawozdania za III kwartał 2013 12448
 Sprawozdania za IV kwartał 2013 roku 11949
  SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2013 11220
 Budżet 2014 13340
 1. Projekt uchwały budżetowej 2014 12620
 2. Uchwała Budżetowa 2014 12930
 3. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2014 12391
 Sprawozdania za I kwartał 2014 r. 10056
 Zarządzenia Burmistrza Miasta Tuszna 11467
 Sprawozdania za II kwartał 2014 r. 9565
 Sprawozdanie opisowe za I pólrocze 2014 r. 9337
 Sprawozdania za III kwartał 2014 r. 8971
 Sprawozdania za IV kwartał 2014 r. 8793
 SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2014 9077
 Budżet 2015 9786
 Projekt uchwały budżetowej 2015 9547
 Uchwała Budżetowa 2015 8850
 Wieloletnia Prognoza Finansowa 8938
 Sprawozdania za I kwartał 2015 r. 8710
  Sprawozdania za II kwartał 2015 r. 8409
 Sprawozdania opisowe I półrocze 2015 r. 7563
 Sprawozdania za III kwartał 2015 r. 7973
 Sprawozdania IV kwartał 2015 7591
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUSZYN NA 31.12.2015 r. 8209
 Budżet 2016 8656
 Wieloletnia Prognoza Finansowa 7633
 Projekt uchwały 2016 8496
 Uchwała Budżetowa 2016 7960
 Sprawozdania za I kwartał 2016 r. 6930
 Sprawozdania za II kwartał 2016 r. 6848
 Sprawozdanie opisowe I półrocze 2016 6538
 Sprawozdania za III kwartał 2016 r. 6681
 Sprawozdania za IV kw. 2016 r. 6162
 SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUSZYN ZA 2016 ROK 6406
 Budżet 2017 7041
 Wieloletnia Prognoza Finansowa - Projekt 8941
 Projekt uchwały 2017 7210
 Uchwała Budżetowa 2017 7000
 Wieloletnia Prognoza Finansowa 6773
 Sprawozdania za I kw. 2017 r. 5632
 Sprawozdania za II kwartał 2017 r. 6241
 Sprawozdania za III kwartał 2017 5276
 Sprawozdania za IV kw. 2017 r. 4106
 SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUSZYN ZA 2017 ROK 4432
 Budżet 2018 5720
 Projekt uchwały 2018 5278
 Wieloletnia Prognoza Finansowa Projekt 2018 4953
 Uchwała budżetowa 2018 4491
 Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018 4264
 Sprawozdania za I kw. 2018 r. 3799
 Sprawozdania za II kw. 2018 r. 3209
 Sprawozdania za III kw. 2018 r. 2810
 Sprawozdanie opisowe za I półrocze 2018 r. 2526
 Sprawozdania za IV kw. 2018 r. 2388
 Sprawozdania finansowe Gminy Tuszyn za 2018 rok 1670
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUSZYN ZA 2018 ROK 1810
 Budżet 2019 3132
 Projekt budżetu 2019 2990
 Wieloletnia Prognoza Finansowa Projekt 2019 2893
 Uchwała budżetowa 2019 2386
 Sprawozdania za I kw. 2019 r. 1751
 Sprawozdania za II kw. 2019 r. 1253
 Sprawozdania za III kw. 2019 r. 792
 Sprawozdanie opisowe za I półrocze 2019 r. 779
 Budżet 2020 642
 Projekt uchwały budżetowej 2020 700
 Uchwała budżetowa 2020 337
 Wieloletnia Prognoza Finansowa 2020 344
Unia Europejska - Fundusze 22129
 Europejski Fundusz Społeczny 21760
 2008 17158
 2009 17933
 2010 15449
 Szkolenia 17513
 2011 14223
 2012 13517
 2013 12082
 Usługi doradcze 21085
 Lokalna Grupa Działania 20970
 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 15861
 Indywidualizacja nauczania uczniów klas I – III 14275
 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Tuszynie 14043
 Czytanie i pisanie 15170
 Zajęcia logopedyczne 15585
 Zajęcia matematyczno-przyrodnicze 14713
 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Tuszynie 15928
 Szkoła Podstawowa w Górkach Dużych 15208
 Szkoła Podstawowa w Wodzinie Prywatnym 12019
 Czytanie i pisanie 14476
 Gimnastyka korekcyjna 15694
 Zajęcia logopedyczne 14673
 Sprawozdanie 10323
 Zintegrowany System e-Usług Publicznych 14264
 Ogłoszenie prasowe 11981
 'Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego' (2013-2015) 10664
 Szkoła daje szansę uczniom w Gminie Tuszyn 9411
 Programy Ekologiczne 9082
Za rok 2008 19937
Konto Bankowe Urzędu 22229
OBWIESZCZENIA 57776
ROLNICTWO 21187
 Zwrot podatku akcyzowego 18017
 INFORMACJE 7061
OŚWIATA 29401
 DOFINANSOWANIA DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 15123
 JEDNOSTKI OŚWIATOWE NIE ZARZĄDZANE PRZEZ GMINĘ 8410
 PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE 7746
 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 7612
 OGŁOSZENIA 7024
 Nabór do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2017/2018 6158
 Nabór do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 4715
 Nabór do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 2232
Za rok 2009 18735
STUDIUM 33694
Ochrona Środowiska 19467
 AKTUALNOŚCI I OBWIESZCZENA 32590
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska - Programy Priorytetowe 16137
 Aktualności 26039
 Warto śmiecić mniej 13816
 Opublikowano Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie 17111
 Wypowiedzenie umowy z dotychczasowym odbiorcą odpadów komunalnych 14002
 Wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 17928
 Konkursy ekologiczne 13575
 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 20814
 Akty prawa miejscowego 18288
 Zasady segregacji 23319
 Niebieski 18029
 Zielony 17324
 Żółty 15559
 Pomarańczowy 6802
 Szary 6834
 Kompostowanie odpadów 18971
 Zakaz spalania odpadów 17488
 Harmonogram odbioru odpadów od mieszkańców 59433
 Punkt informacyjny 18863
 Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 20961
 Wykaz firm odbierających odpady komunalne 17876
 Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe 17654
 INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY TUSZYN 9730
 INFORMACJA O PUNKTACH SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY TUSZYN 10074
 INFORMACJA O ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY POWSTAJĄCY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH 9782
 POZIOMY ODZYSKU 7201
 POZIOMY ODZYSKU W 2013 ROKU 8956
 POZIOMY ODZYSKU W 2014 ROKU 9050
 POZIOMY ODZYSKU W 2015 ROKU 7407
 POZIOMY ODZYSKU W 2016 ROKU 5982
 POZIOMY ODZYSKU W 2017 ROKU 2928
 POZIOMY ODZYSKU W 2018 ROKU 449
 WFOŚ i GW w Łodzi - pozyskane środki 13821
 pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części ul. Domowicza i ul. Chłopickiego 12457
 „ Program Edukacji Ekologicznej mieszkańców Wsi Bądzyń „ 11968
 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w pasie drogowym w części ul. Wyspiańskiego i ul. Słowackiego 7764
 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w pasie drogowym w części ul. Palestyńskiej i w ul. Kozietulskiego oraz w ul. Narutowicza ( od ul. Palestyńskiej do ul. Sobieskiego 7915
 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w pasie drogowym w ul. Lelewela w Tuszynie; Budowa sieci wodociągowej w ul. Rzecznej w Rydzynkach 6508
 Informacja o dofinansowaniu z WFOŚiGW zakup motopompy pożarniczej 5007
Skargi i Wnioski 21554
 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TUSZYN ZA 2014 R. 9099
 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TUSZYN ZA 2015 R. 8104
Kontrole zewnętrzne 16557
 Protokoły z kontroli 15363
Dziennik Ustaw/Monitor Polski 15181
Zarządzenia Burmistrza 10525
MEDALE ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻENSKIE 27133
 2008.12 - 100 rocznica urodzin Pani Józefy Pokrzywa 23411
 2008.10 - 50 lecie pożycia małżeńskiego - wręczenie medali 23240
 2017.04 - 105 rocznica urodzin Pani Kuczowskiej Zofii - najstarszej mieszkanki Gminy Tuszyn 21329
 2012.05 - 50 lecie pożycia małżeńskiego - wręczenie medali 19176
 2012.10 - wręczenie medali za 50 - lecie pożycia małzeńskiego 16598
 2013.05 - 100 rocznica urodzin Pani Stanisławy Wachulec 17952
 2013.11 - 50 lecie pożycia małżeńskiego - wręczenie medali 16217
 2014.11 - 100 rocznica urodzin Pana Stanisława Gorząda 28434
 2005.01 - wręczenie medali za 50 - lecie pożycia małzeńskiego 27037
 2014.09 - 50 lecie pożycia małżeńskiego - wręczenie medali 14093
 2015.06 - wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie 10984
 2016.03 - wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie 11242
 2016.12 - 108 rocznica urodzin Pani Józefy Pokrzywy 9504
Zawiadomienia 24497
ARCHIWUM 16336
 Referat Oświaty i Wychowania 28803
 Pliki do pobrania 5830
 Oświata 27731
 Pliki do pobrania 10353
 WYDARZENIA / IMPREZY 29532
 Rok 2004 22022
 Otwarcie Krytej Pływalni 'OCEANIK' (12.05.2004) 19357
 Dni Tuszyna 2004 (11.06.2004) 22403
 Rok 2005 21441
 'Tuszyn nie do pokonania' Dziennikowa Liga Gmin (28.01.2005) 22707
 ACTE w Tuszynie (11.05.2005) 23563
 ACTE visit in Tuszyn (11.05.2005) 21215
 Złota 100 Samorządów 2004 (20.06.2005) 22273
 Dni Tuszyna 2005 (03.06.2005) 22807
 Dożynki 2005 (04.09.2005) 22187
 Rok 2006 22078
 WOŚP (09.01.2006) 22968
 Dzień Dziecka (01.06.1006) 21277
 PIKNIK COUNTRY 2006 (03.06.2006) 23379
 Dni Tuszyna 2006 (16-17.06.2006) 25028
 Dożynki 2006 (03.09.2006) 23069
 Rozpoczecie budowy nowego Domu Kultury 21788
 Rok 2007 22115
 Dni Tuszyna 2007 (15-16.06.2007) 23280
 Zawody sportowo - pożarnicze (24.06.2007). 21265
 Młynek Country 2007 (23.06.2007) 21060
 Dożynki 2007 (02.09.2007) 20219
 Rok 2008 21448
 Otwarcie nowego Domu Kultury (02.02.2008 r.) 20310
 Rok 2009 19916
 XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Tuszynie 18836
 Rok 2014 14534
 XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Tuszynie 13760
 Pomoc Społeczna - MOPS 41040
 Kontakt 19777
 Zadania MOPS 26813
 Organizacja i struktura 25959
 Organizacja wewnętrzna ośrodka 26242
 Gospodarka finansowa osrodka 25603
 Rejony działania MOPOS 25539
 Zasady udzielania pomocy 25592
 BIURO RADY MIEJSKIEJ 37677
 Rocznice - Medale 25609
 Zespół Szkół Specjalnych w Tuszynie 22756
 Materiał siewny - dopłaty 20506
 Ubezpieczenia Społeczne 19751
 Dobra Kultura Rolna 19611
 Spis Rolny 2010 19731
 Droga Krajowa nr 1 17574
 Biały 15204
 2013 13562
 Referat Targowisk 28192
 TARGOWISKA 65067
 Targowisko Gminne 'Nowy Bazar' 52210
 Regulamin Targowiska 29872
 Pozostałe targowiska na terenie Gminy Tuszyn 44834
 Aktualności 38365
 Informacje Ogólne 44393
 OCENA ZADOWOLENIA PETENTA Z USŁUG URZĘDU MIASTA W TUSZYNIE 15369
 Samodzielne Sttanowisko Ds. Dodatków Mieszkaniowych 9264
 Zawiadomienia 9701
 Doradca 9158
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 24847
 STUDIUM 26948
 Oddziały 59998
 Telefony i adresy 39868
TARGOWISKA GMINNE 17767
 Aktualności 15614
 Informacje ogólne 14388
 Pozostałe targowiska na terenie Gminy Tuszyn 14328
 Regulamin Targowiska 13319
Wybory i Referenda 19469
 Parlament Europejski 2014 12921
 Samorządowe - 2014 17410
 Prezydenta RP - 2015 9229
 WYBORY DO WALNYCH ZGROMADZEŃ IZB ROLNICZYCH 2015 R. 9935
 Referendum Ogólnokrajowe 2015 8685
 Wybory Sejm i Senat 2015 9040
 Aktualności 7973
 Wybory Samorządowe 2018 7346
 Parlament Europejski 2019 3383
 WYBORY DO WALNYCH ZGROMADZEŃ IZB ROLNICZYCH 2019 r. 1609
 Sejm, Senat 2019 1749
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 19255
 JEDNOSTKI BUDŻETOWE 1867
 M.O.P.S. 1818
 M.C.S. I W. 2020
 Kryta pływalnia OCEANIK 1834
 Hala sportowa 1890
 S.P.Z. 1886
 M.O.K. 2193
SPORT 28008
 Pływalnia OCEANIK 44541
 Imprezy 20970
 Akt erekcyjny i budowa 25763
 Uroczyste otwarcie 26237
 Regulamin pływalni 25328
 Parametry techniczne 25724
 FOTO - GALERIA 30221
 Hala Sportowa 35117
 Turystyka 23574
 Ośrodek Sportu i Rekreacji 25707
 MKS 2000 21759
 Aktualności 21137
 INFORMACJA O PRZYZNANYCH DOTACJACH 14017
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY 20145
 ZAKŁADY BUDŻETOWE 24898
 Z. G. M. 35884
 Z. W. i K. 43587
 JEDNOSTKI BUDŻETOWE 14888
 Wykaz Szkół i Przedszkoli 28761
 Przedszkola 35938
 Szkoły Podstawowe 36063
 Gimnazja 30109
 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 6276
 Dzienny Dom 'Senior-WIGOR' 10642
 Centrum Obsługi Administracyjno - Finansowej Szkół i Przedszkoli w Tuszynie 9217
 M.C.S i W. 33424
 Kryta Pływalnia OCEANIK 20601
 Hala Sportowa 21051
 M. O. P. S. 38946
 PODMIOT LECZNICZY 12355
 SAM. PRZYCHODNIA ZDROWIA 37768
 Choroby nowotworowe 14070
 SPÓŁKI Z UDZIAŁEM GMINY 14452
 INSTYTUCJE KULTURY 13001
 Miejskie Centrum Kultury 47026
 Świetlice 29232
 Biblioteki 28676
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY TUSZYN 11693
OBRONA CYWILNA 11091
 Komunikaty dla mieszkanców 10451
 Regionalny System Ostrzegania RSO 9718
 Poradniki i wytyczne dotyczące zagrożeń 8702
ZGROMADZENIA 10202
 INFORMACJE 5652
 WYKAZ 5743
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ 10637
ELEKTRONICZNY REJEST INSTYTUCJI KULTURY GMINY TUSZYN 9700
PETYCJE 8417
 Petycja z dn. 15 kwietnia 2016 7395
 Petycja z dn. 16 kwietnia 2016 7467
 Petycja z dn. 15.05.2017 6267
 Petycja z dn. 20.12.2018 r. 2474
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 9080
 INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 8169
 OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA 4051
 Klauzule informacyjne 3508
 Klauzula dotycząca monitoringu miejskiego 2971
 Klauzula informacyjna dotycząca obrad sesii i posiedzeń komisji 3627
 Klauzula dotycząca dowodów osobistych 2226
 Klauzula dotycząca zmiany imienia i nazwiska 2286
 Klauzula dotycząca ewidencji ludności 2333
 Klauzula informacyjna dotycząca rejestru wyborców 1256
 Klauzula dotycząca kwalifikacji wojskowej 333
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 7296
KOMISJE 8989
 GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 8251
 GMINNA KOMISJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA 7467
 KOMISJA TECHNICZNA 7870
BEZPIECZEŃSTWO / ZDROWIE 24702
 POLICJA 34237
 STRAŻ POŻARNA 24634
 ADRESY JEDNOSTEK OSP oraz PRZEDSTAWICIELI ICH ZARZĄDÓW 30285
 Prewencja w straży 19669
 Artykuły 13806
 Karta ratownicza w każdym pojeździe. 12972
 Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 8363
 POGOTOWIE 23291
 PROGRAMY ZDROWOTNE 11570
 STRAŻ MIEJSKA W TUSZYNIE 8103
 Aktualności 6900
 SZPITAL 76835
 Historia Szpitala 35148
INFORMACJE Z PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ POMIĘDZY SESJAMI 10848
EMISJA OBLIGACJI 7229
WYNIKI GŁOSOWAŃ RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE 5152
INTERPELACJE 3889
OPŁATA ZA WODĘ I ŚCIEKI 4558
RAPORT O STANIE GMINY 2295
 RAPORT O STANIE GMINY ZA ROK 2018 2104
DZIELNICE 24819
 Dzielnica TUSZYN - STARE MIASTO 28837
 Kadencja 2011-2014 18053
 Kadencja 2014-2018 8655
 Dzielnica TUSZYN - SZPITAL 28507
 Kadencja 2011 - 2014 18513
 Kadencja 2014-2018 8748
 Dzielnica TUSZYN LAS 17592
 Kadencja 2011-2014 17612
 Kadencja 2014-2018 8532
ARCHIWALNE SESJE RADY MIEJSKIEJ 917
SOŁECTWA 36261

 

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl