Wybierz typ statystyk:
 Statystyki roczne
 Statystyki miesięczne
 Statystyki odwiedzin poczególnych podstronStatystyki odwiedzin poszczególnych podstron Biuletynu
 
Odpady komunalne 57504
 ANALIZY ROCZNE STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TUSZYN 6430
 ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TUSZYN ZA 2016 ROK 6265
 ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TUSZYN ZA 2017 ROK 4596
 ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TUSZYN ZA 2018 ROK 2102
INWESTYCJE 23188
 2004 14026
 2005 12957
 2006 15951
 Budowa Domu Kultury 19488
 2007 15541
WAŻNE STRONY 38050
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 30390
 Podstawa prawna 22135
 Kierownicy Zakładów Budżetowych i jednostek organizacyjnych 22212
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 22610
 Radni 23976
 Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz 24232
 Radni 23194
 Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz 22591
 Kierownicy Zakładów Budżetowych i jednostek organizacyjnych 21794
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 22782
 Radni 23768
 Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz 22526
 Kierownicy Zakładów Budżetowych i jednostek organizacyjnych 21929
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 23351
 Radni 23485
 Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik 22063
 Kieromnicy Zakładów Budżetowych i jednostek organizacyjnych 24399
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 24068
 Osoby wydajace decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 20272
 Kierownicy zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych 20224
 Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz 18137
 Radni 20251
 Kierownicy zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych 18493
 Radni 21297
 Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz 18633
 Osoby wydajace decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 17410
 Osoby wydajace decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 18066
 Radni 18194
 Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz 18905
 Kierownicy zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych 17494
 Osoby wydajace decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 16509
 Radni 21435
 Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz 19227
 Kierownicy zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych 17168
 Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz 16810
 Radni 18257
 Osoby wydajace decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 15244
 Kierownicy zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych 16669
 Osoby wydajace decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 13766
 Kierownicy zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych 13959
 Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz 13296
 Radni 14236
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 14409
  Kierownicy zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych 12886
 Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz 12916
 Radni 13476
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 10080
 Kierownicy zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych 11202
 Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz 10211
 Radni 11299
  Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz 10338
  Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 10833
 Kierownicy zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych. 10276
 Radni 11143
 Za rok 2015 7822
 Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz 7314
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 7574
 Kierownicy zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych 7950
 Radni 8092
 Za rok 2016 4691
  Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 4253
 Kierownicy zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych 4310
 Radni 4485
 Za rok 2017 4402
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 4136
 Kierownicy zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych 3928
 Radni 3966
 Za rok 2018 2097
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 2155
 Kierownicy zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych 2723
 Radni 2021
 Osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną 1382
Praca 55392
 Informacja dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników 24880
 OFERTY PRACY W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY 18350
 Oferty pracy Centrum Administracyjno-Finansowego Szkół i Przedszkoli w Tuszynie 3003
 Oferty pracy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie 3418
NIE UDOSTĘPNIONE W B.I.P. 32040
MAPA MIASTA I GMINY, EWIDENCJA MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW 91925
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 118549
PODATKI, OPŁATY 43061
STOWARZYSZENIA 23932
 Aktualności / Informacje 64784
 Hetman 22357
 In Corpore Pro Futuro 21200
 Krokus 23187
 MKS 2000 Tuszyn 27550
 Polski Związek Wędkarski 21628
 SZACH-MAT 21535
 WOLBÓRKA 22410
 ZHP 23581
 Darowizna - 1% podatku 16976
 Aktualności 20874
 Tuszyńskie zuchy i harcerze nad Jeziorem Lucieńskim - lipiec 2013 13275
 ULKS Wodzin Prywatny 21217
 Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy 21012
 Klub Sportowy „FENIX TEAM” Tuszyn Strong Man 20852
 Dolina Dobrzynki 20766
 Tuszyn Naszych Marzeń 19755
 PROJEKTY - KAPITAŁ LUDZKI 16951
 Bezpłatne porady prawne 19619
 INFORMACJA 17014
GMINA TUSZYN 40041
 Informacje podstawowe 57713
 Historia 34786
 Turystyka 35558
 Rezerwaty Przyrody 34667
PSY DO ADOPCJI 34857
TELEFONY I ADRESY E-MAIL 34596
 PRACOWNICY URZĘDU - DANE KONTAKTOWE 3604
KOMÓRKI ORGANIZACYJNE W URZĘDZIE MIASTA W TUSZYNIE 48253
 Ewidencja Działalności Gospodarczej i Dodatki Mieszkaniowe 27733
 Ewidencja Ludności 28052
 Starostwo Powiatowe w Łodzi Wydział Geodezji i Kartografii Stanowiska w Tuszynie 33836
  Referat Gospodarki Przestrzennej. Geodezji i Rolnictwa 34739
 wnioski 14174
 Referat Techniczno-Inwestycyjny 30149
 Kasa 25819
 Sam. St. Kontrola Wewnętrzna 24707
 Sam. St. Obrona Cywilna i p.poż. 24612
 USC 30028
 Urząd Stanu Cywilnego 37777
 Wydawanie Aktów Narodzin 25600
 Wydawanie Aktów Ślubów 25230
 Wydawanie Aktów Zgonów 26529
 Wydawanie innych dokumentów 25537
 Wydawanie Dowodów Osobistych 28973
 Starostwo Powiatowe - Wydział Komunikacji 40455
 Referat Dróg i Zieleni 37931
 Sprawy bieżące 26436
 WNIOSKI 20268
 AZBEST 10852
 Starostwo Powiatowe - Budownictwo 33652
 Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 22984
 Sam. St. BHP 25601
 STRAŻ MIEJSKA 32514
 Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie 27700
 Referat Finansowo - Budżetowy 21371
 Referat Podatków i Egzekucji 22325
 Biuro Rady Miejskiej 8052
 Sam. St. Inspektor Ochrony Danych 6933
 Sam. St. ds. Zamówień Publicznych 6058
STATUT / STRATEGIE / REGULAMINY 33686
 Strategia Rozwoju Gminy Tuszyn na lata 2015-2022 8383
 Ankieta - Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Tuszyn na lata 2015-2022 13497
 Strategia Rozwoju Gminy Tuszyn na lata 2015-2020 25343
BUDŻET 29911
 Majątek Gminy Tuszyn 23942
 Budżet 2002 25170
 Budżet 2003 24867
 Budżet 2004 21647
 Budżet 2005 23121
  Budżet 2005 UCHWAŁA 21623
 1). 29 kwiecień (zmiany) 20520
 2). 23 czerwiec (zmiany) 19061
 3). 3 sierpień (zmiany) 19634
 4). 6 wrzesień (zmiany) 19948
 5). 18 listopad (zmiany) 19345
 6). 7 grudzień (zmiany) 19680
 Budżet 2006 25638
  Uchwała BUDŻETOWA 2006 21593
 1). 1 marca (zmiany) 20278
 2). 26 kwietnia (zmiany) 19406
 3). 20 czerwca (zmiany) 19512
 4). 3 sierpień (zmiany) 20115
 Sprawozdania budżetowe 24320
 5). 20 września (zmiany) 19469
 U C H W A Ł A NR XLII/254/06 23283
 U C H W A Ł A NR XLII/255/06 23765
 6). 27 październik 19346
 Budżet 2007 24222
  Uchwała budżetowa 2007 19821
 1). 21 marca (zmiany) 17565
 2). 13 czerwca (zmiany) 17047
 Sprawozdania budżetowe 18601
 3). 29 sierpnia (zmiany) 18271
 U C H W A Ł A NR X/48/07 20496
 U C H W A Ł A NR X/49/07 21112
 4). 13 września (zmiany) 19093
 5). 12 października (zmiany) 16834
 6). 28 listopada (zmiany) 18527
 7). 12 grudzień (zmiany) 17936
 8). 28 grudzień (zmiany) 17988
 Budżet 2008 23093
  Uchwała budżetowa 2008 20324
  2). 27 marzec (zmiany) 16530
  1). 11 marzec (zmiany, zarządenie) 17725
  3). 31 marzec (zmiany, zarządzenie) 18173
  4). 18 kwiecień (zmiany) 18305
  5). 5 maj (zmiany, zarządzenie) 17445
  6). 2 czerwiec (zmiany, zarządzenie) 17745
  7). 12 czerwiec (zmiany) 17865
  8). 1 sierpień (zmiany, zarządzenie) 16980
  9). 20 sierpień (zmiany) 17644
 10). 21 sierpień (zmiany, zarządzenie) 16905
 Sprawozdania budżetowe 18977
 Sprawozdanie opisowe za 2008 rok 16985
 Budżet 2009 20204
 3. Sprawozdanie budżetowe I kw. 20124
 1. Uchwała Budżetowa 2009 20564
 2. Zmiany z dn. 11 lutego 2009 20520
 4. Zmiany z dn. 28 kwietnia 2009 20491
 5. Zmiany z dn. 25 czerwca 2009 18184
 6. Sprawozdanie budżetowe I półrocze 2009 21512
 7. Sprawozdanie za rok 2009 21259
 Budżet 2010 21943
 1. Projekt Uchwały Budżetowej 2010 18939
 2. Uchwała Budżetowa 2010 20864
 3. Zmiany z dn. 29.01.2010 r. 21756
 4. I kw. 2010 - Sprawozdanie 20147
 5. Sprawozdanie budżetowe I półrocze. 19627
 6. III kw. 2010 - Sprawozdanie 17791
 7. Sprawozdania za rok 2010 18000
 Budżet 2011 19677
 1. Projekt Uchwały Budżetowej 2011 21015
 2. Uchwała Budżetowa 2011 16993
 3. I kw. 2011 - Sprawozdanie 16767
 4. Sprawozdanie budżetowe I półrocze 2011 r. 14619
 Wieloletnia Prognoza Finansowa 2011 15784
 5. III kw. 2011 - Sprawozdanie 16690
 6. Sprawozdanie Budżetowe za rok 2011 20917
 Budżet 2012 17916
 1. Projekt uchwały budżetowej 2012 15869
 Wieloletnia Prognoza Finansowa 2012 17324
 2. Uchwała Budżetowa 2012 18058
 3. Sprawozdania za I kwartał 2012 17006
 4. Sprawozdanie - I półrocze 2012 17406
 5. Sprawozdanie za III kwartał 2012 14105
 Sprawozdanie Budżetowe za rok 2012 13977
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2012 13448
 Sprawozdanie Budżetowe za 2012 rok 13430
 Budżet 2013 16141
 1. Projekt uchwały budżetowej 2013 13754
 Wieloletnia Prognoza Finansowa 2013 13318
 2. Uchwała budżetowa 2013 13732
 3. Sprawozdania za I kwartał 2013 13290
 4. Sprawozdania za II kwartał 2013 13629
 Sprawozdania za III kwartał 2013 12792
 Sprawozdania za IV kwartał 2013 roku 12279
  SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2013 11524
 Budżet 2014 13631
 1. Projekt uchwały budżetowej 2014 12920
 2. Uchwała Budżetowa 2014 13220
 3. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2014 12673
 Sprawozdania za I kwartał 2014 r. 10370
 Zarządzenia Burmistrza Miasta Tuszna 11805
 Sprawozdania za II kwartał 2014 r. 9875
 Sprawozdanie opisowe za I pólrocze 2014 r. 9643
 Sprawozdania za III kwartał 2014 r. 9268
 Sprawozdania za IV kwartał 2014 r. 9087
 SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2014 9373
 Budżet 2015 10085
 Projekt uchwały budżetowej 2015 9847
 Uchwała Budżetowa 2015 9130
 Wieloletnia Prognoza Finansowa 9266
 Sprawozdania za I kwartał 2015 r. 9007
  Sprawozdania za II kwartał 2015 r. 8700
 Sprawozdania opisowe I półrocze 2015 r. 7875
 Sprawozdania za III kwartał 2015 r. 8270
 Sprawozdania IV kwartał 2015 7858
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUSZYN NA 31.12.2015 r. 8533
 Budżet 2016 8987
 Wieloletnia Prognoza Finansowa 7920
 Projekt uchwały 2016 8798
 Uchwała Budżetowa 2016 8268
 Sprawozdania za I kwartał 2016 r. 7237
 Sprawozdania za II kwartał 2016 r. 7142
 Sprawozdanie opisowe I półrocze 2016 6814
 Sprawozdania za III kwartał 2016 r. 6990
 Sprawozdania za IV kw. 2016 r. 6457
 SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUSZYN ZA 2016 ROK 6746
 Budżet 2017 7336
 Wieloletnia Prognoza Finansowa - Projekt 9259
 Projekt uchwały 2017 7493
 Uchwała Budżetowa 2017 7300
 Wieloletnia Prognoza Finansowa 7085
 Sprawozdania za I kw. 2017 r. 5938
 Sprawozdania za II kwartał 2017 r. 6530
 Sprawozdania za III kwartał 2017 5578
 Sprawozdania za IV kw. 2017 r. 4397
 SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUSZYN ZA 2017 ROK 4819
 Budżet 2018 6023
 Projekt uchwały 2018 5609
 Wieloletnia Prognoza Finansowa Projekt 2018 5274
 Uchwała budżetowa 2018 4774
 Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018 4556
 Sprawozdania za I kw. 2018 r. 4089
 Sprawozdania za II kw. 2018 r. 3513
 Sprawozdania za III kw. 2018 r. 3115
 Sprawozdanie opisowe za I półrocze 2018 r. 2823
 Sprawozdania za IV kw. 2018 r. 2678
 Sprawozdania finansowe Gminy Tuszyn za 2018 rok 1967
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUSZYN ZA 2018 ROK 2120
 Budżet 2019 3444
 Projekt budżetu 2019 3281
 Wieloletnia Prognoza Finansowa Projekt 2019 3230
 Uchwała budżetowa 2019 2704
 Sprawozdania za I kw. 2019 r. 2041
 Sprawozdania za II kw. 2019 r. 1546
 Sprawozdania za III kw. 2019 r. 1094
 Sprawozdanie opisowe za I półrocze 2019 r. 1074
 Budżet 2020 945
 Projekt uchwały budżetowej 2020 996
 Uchwała budżetowa 2020 648
 Wieloletnia Prognoza Finansowa 2020 640
Unia Europejska - Fundusze 22466
 Europejski Fundusz Społeczny 22060
 2008 17449
 2009 18229
 2010 15758
 Szkolenia 17806
 2011 14525
 2012 13809
 2013 12368
 Usługi doradcze 21392
 Lokalna Grupa Działania 21294
 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 16146
 Indywidualizacja nauczania uczniów klas I – III 14583
 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Tuszynie 14391
 Czytanie i pisanie 15477
 Zajęcia logopedyczne 15932
 Zajęcia matematyczno-przyrodnicze 15004
 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Tuszynie 16489
 Szkoła Podstawowa w Górkach Dużych 15520
 Szkoła Podstawowa w Wodzinie Prywatnym 12314
 Czytanie i pisanie 14919
 Gimnastyka korekcyjna 16162
 Zajęcia logopedyczne 14974
 Sprawozdanie 10623
 Zintegrowany System e-Usług Publicznych 14550
 Ogłoszenie prasowe 12295
 'Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego' (2013-2015) 10971
 Szkoła daje szansę uczniom w Gminie Tuszyn 9715
 Programy Ekologiczne 9391
Konto Bankowe Urzędu 22632
OBWIESZCZENIA 58382
ROLNICTWO 21576
 INFORMACJE 7373
OŚWIATA 29805
 DOFINANSOWANIA DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 15441
 JEDNOSTKI OŚWIATOWE NIE ZARZĄDZANE PRZEZ GMINĘ 8693
 PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE 8062
 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 7934
 OGŁOSZENIA 7343
 Nabór do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2017/2018 6460
 Nabór do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 5063
 Nabór do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 2542
STUDIUM 34495
Ochrona Środowiska 19854
 AKTUALNOŚCI I OBWIESZCZENA 32915
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska - Programy Priorytetowe 16471
 Aktualności 26569
 Warto śmiecić mniej 14116
 Opublikowano Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie 17455
 Wypowiedzenie umowy z dotychczasowym odbiorcą odpadów komunalnych 14343
 Wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 18251
 Konkursy ekologiczne 13885
 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 21300
 Akty prawa miejscowego 18760
 Zasady segregacji 23798
 Niebieski 18340
 Zielony 17625
 Żółty 15863
 Pomarańczowy 7094
 Szary 7139
 Kompostowanie odpadów 19611
 Zakaz spalania odpadów 18030
 Harmonogram odbioru odpadów od mieszkańców 60464
 Punkt informacyjny 19373
 Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 21563
 Wykaz firm odbierających odpady komunalne 18400
 Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe 18129
 INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY TUSZYN 10041
 INFORMACJA O PUNKTACH SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY TUSZYN 10384
 INFORMACJA O ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY POWSTAJĄCY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH 10080
 POZIOMY ODZYSKU 7520
 POZIOMY ODZYSKU W 2013 ROKU 9261
 POZIOMY ODZYSKU W 2014 ROKU 9331
 POZIOMY ODZYSKU W 2015 ROKU 7691
 POZIOMY ODZYSKU W 2016 ROKU 6273
 POZIOMY ODZYSKU W 2017 ROKU 3216
 POZIOMY ODZYSKU W 2018 ROKU 748
 WFOŚ i GW w Łodzi - pozyskane środki 14124
 pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części ul. Domowicza i ul. Chłopickiego 12788
 „ Program Edukacji Ekologicznej mieszkańców Wsi Bądzyń „ 12272
 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w pasie drogowym w części ul. Wyspiańskiego i ul. Słowackiego 8074
 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w pasie drogowym w części ul. Palestyńskiej i w ul. Kozietulskiego oraz w ul. Narutowicza ( od ul. Palestyńskiej do ul. Sobieskiego 8177
 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w pasie drogowym w ul. Lelewela w Tuszynie; Budowa sieci wodociągowej w ul. Rzecznej w Rydzynkach 6817
 Informacja o dofinansowaniu z WFOŚiGW zakup motopompy pożarniczej 5299
Skargi i Wnioski 21929
 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TUSZYN ZA 2014 R. 9394
 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TUSZYN ZA 2015 R. 8400
Kontrole zewnętrzne 16866
 Protokoły z kontroli 15671
Dziennik Ustaw/Monitor Polski 15493
Zarządzenia Burmistrza 10525
MEDALE ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻENSKIE 27489
 2008.12 - 100 rocznica urodzin Pani Józefy Pokrzywa 23759
 2008.10 - 50 lecie pożycia małżeńskiego - wręczenie medali 23575
 2017.04 - 105 rocznica urodzin Pani Kuczowskiej Zofii - najstarszej mieszkanki Gminy Tuszyn 21777
 2012.05 - 50 lecie pożycia małżeńskiego - wręczenie medali 19545
 2012.10 - wręczenie medali za 50 - lecie pożycia małzeńskiego 16931
 2013.05 - 100 rocznica urodzin Pani Stanisławy Wachulec 18242
 2013.11 - 50 lecie pożycia małżeńskiego - wręczenie medali 16599
 2014.11 - 100 rocznica urodzin Pana Stanisława Gorząda 28750
 2005.01 - wręczenie medali za 50 - lecie pożycia małzeńskiego 27363
 2014.09 - 50 lecie pożycia małżeńskiego - wręczenie medali 14461
 2015.06 - wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie 11338
 2016.03 - wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie 11572
 2016.12 - 108 rocznica urodzin Pani Józefy Pokrzywy 9855
Zawiadomienia 24883
ARCHIWUM 16701
 Referat Oświaty i Wychowania 29434
 Pliki do pobrania 5831
 Oświata 27732
 Pliki do pobrania 10634
 WYDARZENIA / IMPREZY 29885
 Rok 2004 22333
 Otwarcie Krytej Pływalni 'OCEANIK' (12.05.2004) 19678
 Dni Tuszyna 2004 (11.06.2004) 22730
 Rok 2005 21732
 'Tuszyn nie do pokonania' Dziennikowa Liga Gmin (28.01.2005) 23000
 ACTE w Tuszynie (11.05.2005) 24161
 ACTE visit in Tuszyn (11.05.2005) 21520
 Złota 100 Samorządów 2004 (20.06.2005) 22655
 Dni Tuszyna 2005 (03.06.2005) 23311
 Dożynki 2005 (04.09.2005) 22488
 Rok 2006 22386
 WOŚP (09.01.2006) 23265
 Dzień Dziecka (01.06.1006) 21577
 PIKNIK COUNTRY 2006 (03.06.2006) 23681
 Dni Tuszyna 2006 (16-17.06.2006) 25340
 Dożynki 2006 (03.09.2006) 23394
 Rozpoczecie budowy nowego Domu Kultury 22123
 Rok 2007 22398
 Dni Tuszyna 2007 (15-16.06.2007) 23603
 Zawody sportowo - pożarnicze (24.06.2007). 21574
 Młynek Country 2007 (23.06.2007) 21358
 Dożynki 2007 (02.09.2007) 20511
 Rok 2008 21721
 Otwarcie nowego Domu Kultury (02.02.2008 r.) 20614
 Rok 2009 20210
 XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Tuszynie 19132
 Rok 2014 14833
 XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Tuszynie 14045
 Pomoc Społeczna - MOPS 41425
 Kontakt 20102
 Zadania MOPS 27137
 Organizacja i struktura 26296
 Organizacja wewnętrzna ośrodka 26561
 Gospodarka finansowa osrodka 25923
 Rejony działania MOPOS 25863
 Zasady udzielania pomocy 25909
 BIURO RADY MIEJSKIEJ 38059
 Rocznice - Medale 25901
 Zespół Szkół Specjalnych w Tuszynie 23061
 Materiał siewny - dopłaty 20794
 Ubezpieczenia Społeczne 20079
 Dobra Kultura Rolna 19958
 Spis Rolny 2010 20042
 Droga Krajowa nr 1 17868
 Biały 15492
 2013 13861
 OCENA ZADOWOLENIA PETENTA Z USŁUG URZĘDU MIASTA W TUSZYNIE 15677
 Zawiadomienia 10004
 Doradca 9458
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 25154
 STUDIUM 27197
 Oddziały 60644
 Telefony i adresy 40315
TARGOWISKA GMINNE 18096
 Informacje ogólne 14706
 Pozostałe targowiska na terenie Gminy Tuszyn 14649
 Regulamin Targowiska 13641
Wybory i Referenda 19773
 Parlament Europejski 2014 13205
 Samorządowe - 2014 17720
 Prezydenta RP - 2015 9519
 WYBORY DO WALNYCH ZGROMADZEŃ IZB ROLNICZYCH 2015 R. 10220
 Referendum Ogólnokrajowe 2015 8977
 Wybory Sejm i Senat 2015 9340
 Aktualności 8295
 Wybory Samorządowe 2018 7647
 Parlament Europejski 2019 3670
 WYBORY DO WALNYCH ZGROMADZEŃ IZB ROLNICZYCH 2019 r. 1910
 Sejm, Senat 2019 2046
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 19619
 JEDNOSTKI BUDŻETOWE 1867
 M.O.P.S. 1818
 M.C.S. I W. 2020
 Kryta pływalnia OCEANIK 1834
 Hala sportowa 1890
 S.P.Z. 1886
 M.O.K. 2193
SPORT 28347
 Pływalnia OCEANIK 44889
 Imprezy 21265
 Akt erekcyjny i budowa 26092
 Uroczyste otwarcie 26555
 Regulamin pływalni 25639
 Parametry techniczne 26034
 FOTO - GALERIA 30552
 Hala Sportowa 35677
 Turystyka 23882
 Ośrodek Sportu i Rekreacji 26004
 MKS 2000 22095
 Aktualności 21475
 INFORMACJA O PRZYZNANYCH DOTACJACH 14345
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY 20746
 ZAKŁADY BUDŻETOWE 25339
 Z. G. M. 36470
 Z. W. i K. 44354
 JEDNOSTKI BUDŻETOWE 15363
 Wykaz Szkół i Przedszkoli 29209
 Przedszkola 36618
 Szkoły Podstawowe 36711
 Gimnazja 30554
 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 6684
 Dzienny Dom 'Senior-WIGOR' 11110
 Centrum Obsługi Administracyjno - Finansowej Szkół i Przedszkoli w Tuszynie 9947
 M.C.S i W. 33891
 Kryta Pływalnia OCEANIK 21020
 Hala Sportowa 21484
 M. O. P. S. 39605
 PODMIOT LECZNICZY 12656
 SAM. PRZYCHODNIA ZDROWIA 38175
 Choroby nowotworowe 14365
 SPÓŁKI Z UDZIAŁEM GMINY 15165
 INSTYTUCJE KULTURY 13374
 Miejskie Centrum Kultury 47661
 Świetlice 29686
 Biblioteki 29110
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY TUSZYN 12055
OBRONA CYWILNA 11416
 Komunikaty dla mieszkanców 10748
 Regionalny System Ostrzegania RSO 10016
 Poradniki i wytyczne dotyczące zagrożeń 9015
ZGROMADZENIA 10581
 INFORMACJE 5958
 WYKAZ 6047
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ 10966
ELEKTRONICZNY REJEST INSTYTUCJI KULTURY GMINY TUSZYN 10107
PETYCJE 8751
 Petycja z dn. 15 kwietnia 2016 7691
 Petycja z dn. 16 kwietnia 2016 7782
 Petycja z dn. 15.05.2017 6572
 Petycja z dn. 20.12.2018 r. 2794
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 9379
 INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 8479
 OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA 4351
 Klauzule informacyjne 3813
 Klauzula dotycząca monitoringu miejskiego 3294
 Klauzula informacyjna dotycząca obrad sesii i posiedzeń komisji 3922
 Klauzula dotycząca dowodów osobistych 2544
 Klauzula dotycząca zmiany imienia i nazwiska 2588
 Klauzula dotycząca ewidencji ludności 2643
 Klauzula informacyjna dotycząca rejestru wyborców 1569
 Klauzula dotycząca kwalifikacji wojskowej 645
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 7607
KOMISJE 9483
 GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 8716
 GMINNA KOMISJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA 7795
 KOMISJA TECHNICZNA 8220
BEZPIECZEŃSTWO / ZDROWIE 25042
 POLICJA 35037
 STRAŻ POŻARNA 24938
 Prewencja w straży 19961
 Artykuły 14098
 Karta ratownicza w każdym pojeździe. 13257
 Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 8707
 POGOTOWIE 23605
 PROGRAMY ZDROWOTNE 11860
 STRAŻ MIEJSKA W TUSZYNIE 8412
 Aktualności 7213
 SZPITAL 77162
 Historia Szpitala 36110
INFORMACJE Z PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ POMIĘDZY SESJAMI 11345
EMISJA OBLIGACJI 7685
WYNIKI GŁOSOWAŃ RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE 5716
INTERPELACJE 4344
OPŁATA ZA WODĘ I ŚCIEKI 5095
RAPORT O STANIE GMINY 2812
 RAPORT O STANIE GMINY ZA ROK 2018 2539
DZIELNICE 25162
 Dzielnica TUSZYN - STARE MIASTO 29181
 Kadencja 2011-2014 18400
 Kadencja 2014-2018 8970
 Dzielnica TUSZYN - SZPITAL 28876
 Kadencja 2011 - 2014 18822
 Kadencja 2014-2018 9057
 Dzielnica TUSZYN LAS 17929
 Kadencja 2011-2014 18107
 Kadencja 2014-2018 8824
ARCHIWALNE SESJE RADY MIEJSKIEJ 1454
SOŁECTWA 36641

 

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl