Wybierz typ statystyk:
 Statystyki roczne
 Statystyki miesięczne
 Statystyki odwiedzin poczególnych podstronStatystyki odwiedzin poszczególnych podstron Biuletynu
 
Odpady komunalne 57168
 ANALIZY ROCZNE STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TUSZYN 6232
 ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TUSZYN ZA 2016 ROK 6076
 ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TUSZYN ZA 2017 ROK 4406
 ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TUSZYN ZA 2018 ROK 1895
 Informacja o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstający w gospodarstwach domowych 580
INWESTYCJE 23055
 2004 14026
 2005 12957
 2006 15813
 Budowa Domu Kultury 19350
 2007 15541
WAŻNE STRONY 37814
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 30069
 Podstawa prawna 21916
 Kierownicy Zakładów Budżetowych i jednostek organizacyjnych 22050
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 22451
 Radni 23830
 Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz 24073
 Radni 23037
 Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz 22439
 Kierownicy Zakładów Budżetowych i jednostek organizacyjnych 21635
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 22619
 Radni 23613
 Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz 22376
 Kierownicy Zakładów Budżetowych i jednostek organizacyjnych 21775
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 23203
 Radni 23331
 Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik 21908
 Kieromnicy Zakładów Budżetowych i jednostek organizacyjnych 24241
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 23896
 Osoby wydajace decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 20125
 Kierownicy zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych 20067
 Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz 17986
 Radni 20110
 Kierownicy zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych 18340
 Radni 21156
 Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz 18494
 Osoby wydajace decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 17246
 Osoby wydajace decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 17919
 Radni 18051
 Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz 18758
 Kierownicy zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych 17322
 Osoby wydajace decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 16352
 Radni 21281
 Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz 19088
 Kierownicy zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych 17024
 Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz 16668
 Radni 18114
 Osoby wydajace decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 15091
 Kierownicy zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych 16487
 Osoby wydajace decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 13621
 Kierownicy zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych 13799
 Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz 13152
 Radni 14065
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 14255
  Kierownicy zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych 12706
 Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz 12783
 Radni 13336
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 9937
 Kierownicy zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych 11068
 Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz 10068
 Radni 11160
  Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz 10192
  Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 10662
 Kierownicy zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych. 10113
 Radni 10969
 Za rok 2015 7633
 Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz 7091
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 7363
 Kierownicy zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych 7717
 Radni 7897
 Za rok 2016 4499
  Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 4066
 Kierownicy zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych 4126
 Radni 4287
 Za rok 2017 4202
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 3931
 Kierownicy zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych 3720
 Radni 3756
 Za rok 2018 1884
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 1866
 Kierownicy zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych 2364
 Radni 1815
 Osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną 1193
Praca 54960
 Informacja dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników 24673
 OFERTY PRACY W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY 18115
 Oferty pracy Centrum Administracyjno-Finansowego Szkół i Przedszkoli w Tuszynie 2785
 Oferty pracy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie 3201
NIE UDOSTĘPNIONE W B.I.P. 31816
MAPA MIASTA I GMINY, EWIDENCJA MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW 91551
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 115471
PODATKI, OPŁATY 42772
STOWARZYSZENIA 23716
 Aktualności / Informacje 64564
 Hetman 22126
 In Corpore Pro Futuro 21002
 Krokus 22952
 MKS 2000 Tuszyn 27338
 Polski Związek Wędkarski 21440
 SZACH-MAT 21281
 WOLBÓRKA 22187
 ZHP 23368
 Darowizna - 1% podatku 16778
 Aktualności 20673
 Tuszyńskie zuchy i harcerze nad Jeziorem Lucieńskim - lipiec 2013 13056
 ULKS Wodzin Prywatny 21006
 Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy 20789
 Klub Sportowy „FENIX TEAM” Tuszyn Strong Man 20641
 Dolina Dobrzynki 20550
 Tuszyn Naszych Marzeń 19538
 PROJEKTY - KAPITAŁ LUDZKI 16749
 Bezpłatne porady prawne 19413
 INFORMACJA 16806
GMINA TUSZYN 39580
 Informacje podstawowe 57264
 Historia 34454
 Turystyka 35237
 Rezerwaty Przyrody 34242
PSY DO ADOPCJI 34595
TELEFONY I ADRESY E-MAIL 34331
 PRACOWNICY URZĘDU - DANE KONTAKTOWE 3385
KOMÓRKI ORGANIZACYJNE W URZĘDZIE MIASTA W TUSZYNIE 47865
 Ewidencja Działalności Gospodarczej i Dodatki Mieszkaniowe 27494
 Ewidencja Ludności 27800
 Starostwo Powiatowe w Łodzi Wydział Geodezji i Kartografii Stanowiska w Tuszynie 33500
  Referat Gospodarki Przestrzennej. Geodezji i Rolnictwa 34314
 wnioski 13971
 Referat Techniczno-Inwestycyjny 29864
 Kasa 25593
 Sam. St. Kontrola Wewnętrzna 24482
 Sam. St. Obrona Cywilna i p.poż. 24384
 Referat Ogólnoorganizacyjny 34139
 USC 29732
 Urząd Stanu Cywilnego 37575
 Wydawanie Aktów Narodzin 25399
 Wydawanie Aktów Ślubów 25025
 Wydawanie Aktów Zgonów 26303
 Wydawanie innych dokumentów 25325
 Wydawanie Dowodów Osobistych 28720
 Starostwo Powiatowe - Wydział Komunikacji 39675
 Referat Dróg i Zieleni 37076
 Sprawy bieżące 26071
 WNIOSKI 19871
 AZBEST 10648
 Starostwo Powiatowe - Budownictwo 33449
 Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 22775
 Sam. St. BHP 25399
 STRAŻ MIEJSKA 32122
 Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie 27480
 Referat Finansowo - Budżetowy 21147
 Referat Podatków i Egzekucji 21903
 Biuro Rady Miejskiej 7849
 Sam. St. Inspektor Ochrony Danych 6734
 Sam. St. ds. Zamówień Publicznych 5852
STATUT / STRATEGIE / REGULAMINY 33368
 Strategia Rozwoju Gminy Tuszyn na lata 2015-2022 8087
 Ankieta - Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Tuszyn na lata 2015-2022 13138
 Strategia Rozwoju Gminy Tuszyn na lata 2015-2020 24953
BUDŻET 29641
 Majątek Gminy Tuszyn 23736
 Budżet 2002 24970
 Budżet 2003 24663
 Budżet 2004 21434
 Budżet 2005 22899
  Budżet 2005 UCHWAŁA 21431
 1). 29 kwiecień (zmiany) 20317
 2). 23 czerwiec (zmiany) 18860
 3). 3 sierpień (zmiany) 19424
 4). 6 wrzesień (zmiany) 19757
 5). 18 listopad (zmiany) 19140
 6). 7 grudzień (zmiany) 19473
 Budżet 2006 25432
  Uchwała BUDŻETOWA 2006 21393
 1). 1 marca (zmiany) 20067
 2). 26 kwietnia (zmiany) 19193
 3). 20 czerwca (zmiany) 19301
 4). 3 sierpień (zmiany) 19907
 Sprawozdania budżetowe 24087
 5). 20 września (zmiany) 19250
 U C H W A Ł A NR XLII/254/06 23091
 U C H W A Ł A NR XLII/255/06 23556
 6). 27 październik 19126
 Budżet 2007 24018
  Uchwała budżetowa 2007 19628
 1). 21 marca (zmiany) 17369
 2). 13 czerwca (zmiany) 16837
 Sprawozdania budżetowe 18384
 3). 29 sierpnia (zmiany) 18081
 U C H W A Ł A NR X/48/07 20304
 U C H W A Ł A NR X/49/07 20908
 4). 13 września (zmiany) 18891
 5). 12 października (zmiany) 16640
 6). 28 listopada (zmiany) 18331
 7). 12 grudzień (zmiany) 17747
 8). 28 grudzień (zmiany) 17799
 Budżet 2008 22894
  Uchwała budżetowa 2008 20132
  2). 27 marzec (zmiany) 16329
  1). 11 marzec (zmiany, zarządenie) 17530
  3). 31 marzec (zmiany, zarządzenie) 17961
  4). 18 kwiecień (zmiany) 18121
  5). 5 maj (zmiany, zarządzenie) 17252
  6). 2 czerwiec (zmiany, zarządzenie) 17543
  7). 12 czerwiec (zmiany) 17660
  8). 1 sierpień (zmiany, zarządzenie) 16792
  9). 20 sierpień (zmiany) 17431
 10). 21 sierpień (zmiany, zarządzenie) 16702
 Sprawozdania budżetowe 18745
 Sprawozdanie opisowe za 2008 rok 16781
 Budżet 2009 19995
 3. Sprawozdanie budżetowe I kw. 19935
 1. Uchwała Budżetowa 2009 20367
 2. Zmiany z dn. 11 lutego 2009 20333
 4. Zmiany z dn. 28 kwietnia 2009 20295
 5. Zmiany z dn. 25 czerwca 2009 17983
 6. Sprawozdanie budżetowe I półrocze 2009 21316
 7. Sprawozdanie za rok 2009 21061
 Budżet 2010 21731
 1. Projekt Uchwały Budżetowej 2010 18731
 2. Uchwała Budżetowa 2010 20656
 3. Zmiany z dn. 29.01.2010 r. 21563
 4. I kw. 2010 - Sprawozdanie 19957
 5. Sprawozdanie budżetowe I półrocze. 19434
 6. III kw. 2010 - Sprawozdanie 17614
 7. Sprawozdania za rok 2010 17804
 Budżet 2011 19489
 1. Projekt Uchwały Budżetowej 2011 20821
 2. Uchwała Budżetowa 2011 16808
 3. I kw. 2011 - Sprawozdanie 16592
 4. Sprawozdanie budżetowe I półrocze 2011 r. 14426
 Wieloletnia Prognoza Finansowa 2011 15586
 5. III kw. 2011 - Sprawozdanie 16501
 6. Sprawozdanie Budżetowe za rok 2011 20729
 Budżet 2012 17705
 1. Projekt uchwały budżetowej 2012 15666
 Wieloletnia Prognoza Finansowa 2012 17148
 2. Uchwała Budżetowa 2012 17857
 3. Sprawozdania za I kwartał 2012 16811
 4. Sprawozdanie - I półrocze 2012 17221
 5. Sprawozdanie za III kwartał 2012 13907
 Sprawozdanie Budżetowe za rok 2012 13788
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2012 13253
 Sprawozdanie Budżetowe za 2012 rok 13240
 Budżet 2013 15937
 1. Projekt uchwały budżetowej 2013 13563
 Wieloletnia Prognoza Finansowa 2013 13107
 2. Uchwała budżetowa 2013 13542
 3. Sprawozdania za I kwartał 2013 13100
 4. Sprawozdania za II kwartał 2013 13445
 Sprawozdania za III kwartał 2013 12605
 Sprawozdania za IV kwartał 2013 roku 12071
  SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2013 11327
 Budżet 2014 13438
 1. Projekt uchwały budżetowej 2014 12722
 2. Uchwała Budżetowa 2014 13033
 3. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2014 12483
 Sprawozdania za I kwartał 2014 r. 10166
 Zarządzenia Burmistrza Miasta Tuszna 11585
 Sprawozdania za II kwartał 2014 r. 9678
 Sprawozdanie opisowe za I pólrocze 2014 r. 9443
 Sprawozdania za III kwartał 2014 r. 9075
 Sprawozdania za IV kwartał 2014 r. 8893
 SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2014 9182
 Budżet 2015 9904
 Projekt uchwały budżetowej 2015 9660
 Uchwała Budżetowa 2015 8955
 Wieloletnia Prognoza Finansowa 9057
 Sprawozdania za I kwartał 2015 r. 8814
  Sprawozdania za II kwartał 2015 r. 8516
 Sprawozdania opisowe I półrocze 2015 r. 7671
 Sprawozdania za III kwartał 2015 r. 8083
 Sprawozdania IV kwartał 2015 7689
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUSZYN NA 31.12.2015 r. 8338
 Budżet 2016 8800
 Wieloletnia Prognoza Finansowa 7748
 Projekt uchwały 2016 8610
 Uchwała Budżetowa 2016 8065
 Sprawozdania za I kwartał 2016 r. 7030
 Sprawozdania za II kwartał 2016 r. 6950
 Sprawozdanie opisowe I półrocze 2016 6639
 Sprawozdania za III kwartał 2016 r. 6786
 Sprawozdania za IV kw. 2016 r. 6271
 SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUSZYN ZA 2016 ROK 6546
 Budżet 2017 7142
 Wieloletnia Prognoza Finansowa - Projekt 9053
 Projekt uchwały 2017 7320
 Uchwała Budżetowa 2017 7108
 Wieloletnia Prognoza Finansowa 6886
 Sprawozdania za I kw. 2017 r. 5739
 Sprawozdania za II kwartał 2017 r. 6347
 Sprawozdania za III kwartał 2017 5387
 Sprawozdania za IV kw. 2017 r. 4212
 SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUSZYN ZA 2017 ROK 4601
 Budżet 2018 5829
 Projekt uchwały 2018 5425
 Wieloletnia Prognoza Finansowa Projekt 2018 5060
 Uchwała budżetowa 2018 4588
 Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018 4371
 Sprawozdania za I kw. 2018 r. 3906
 Sprawozdania za II kw. 2018 r. 3325
 Sprawozdania za III kw. 2018 r. 2909
 Sprawozdanie opisowe za I półrocze 2018 r. 2630
 Sprawozdania za IV kw. 2018 r. 2482
 Sprawozdania finansowe Gminy Tuszyn za 2018 rok 1777
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUSZYN ZA 2018 ROK 1930
 Budżet 2019 3238
 Projekt budżetu 2019 3090
 Wieloletnia Prognoza Finansowa Projekt 2019 3031
 Uchwała budżetowa 2019 2496
 Sprawozdania za I kw. 2019 r. 1845
 Sprawozdania za II kw. 2019 r. 1353
 Sprawozdania za III kw. 2019 r. 895
 Sprawozdanie opisowe za I półrocze 2019 r. 884
 Budżet 2020 752
 Projekt uchwały budżetowej 2020 803
 Uchwała budżetowa 2020 459
 Wieloletnia Prognoza Finansowa 2020 448
Unia Europejska - Fundusze 22244
 Europejski Fundusz Społeczny 21869
 2008 17257
 2009 18031
 2010 15553
 Szkolenia 17623
 2011 14328
 2012 13615
 2013 12183
 Usługi doradcze 21197
 Lokalna Grupa Działania 21086
 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 15962
 Indywidualizacja nauczania uczniów klas I – III 14383
 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Tuszynie 14164
 Czytanie i pisanie 15281
 Zajęcia logopedyczne 15717
 Zajęcia matematyczno-przyrodnicze 14816
 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Tuszynie 16176
 Szkoła Podstawowa w Górkach Dużych 15315
 Szkoła Podstawowa w Wodzinie Prywatnym 12125
 Czytanie i pisanie 14680
 Gimnastyka korekcyjna 15815
 Zajęcia logopedyczne 14779
 Sprawozdanie 10428
 Zintegrowany System e-Usług Publicznych 14365
 Ogłoszenie prasowe 12087
 'Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego' (2013-2015) 10769
 Szkoła daje szansę uczniom w Gminie Tuszyn 9512
 Programy Ekologiczne 9191
Konto Bankowe Urzędu 22375
OBWIESZCZENIA 57989
ROLNICTWO 21319
 Zwrot podatku akcyzowego 18164
 INFORMACJE 7171
OŚWIATA 29553
 DOFINANSOWANIA DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 15241
 JEDNOSTKI OŚWIATOWE NIE ZARZĄDZANE PRZEZ GMINĘ 8512
 PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE 7849
 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 7722
 OGŁOSZENIA 7126
 Nabór do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2017/2018 6267
 Nabór do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 4863
 Nabór do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 2332
STUDIUM 34020
Ochrona Środowiska 19606
 AKTUALNOŚCI I OBWIESZCZENA 32703
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska - Programy Priorytetowe 16245
 Aktualności 26248
 Warto śmiecić mniej 13917
 Opublikowano Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie 17240
 Wypowiedzenie umowy z dotychczasowym odbiorcą odpadów komunalnych 14114
 Wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 18053
 Konkursy ekologiczne 13676
 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 20997
 Akty prawa miejscowego 18464
 Zasady segregacji 23490
 Niebieski 18134
 Zielony 17430
 Żółty 15666
 Pomarańczowy 6898
 Szary 6935
 Kompostowanie odpadów 19238
 Zakaz spalania odpadów 17690
 Harmonogram odbioru odpadów od mieszkańców 60028
 Punkt informacyjny 19046
 Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 21236
 Wykaz firm odbierających odpady komunalne 18068
 Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe 17829
 INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY TUSZYN 9832
 INFORMACJA O PUNKTACH SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY TUSZYN 10182
 INFORMACJA O ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY POWSTAJĄCY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH 9884
 POZIOMY ODZYSKU 7305
 POZIOMY ODZYSKU W 2013 ROKU 9063
 POZIOMY ODZYSKU W 2014 ROKU 9148
 POZIOMY ODZYSKU W 2015 ROKU 7508
 POZIOMY ODZYSKU W 2016 ROKU 6077
 POZIOMY ODZYSKU W 2017 ROKU 3032
 POZIOMY ODZYSKU W 2018 ROKU 549
 WFOŚ i GW w Łodzi - pozyskane środki 13921
 pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części ul. Domowicza i ul. Chłopickiego 12576
 „ Program Edukacji Ekologicznej mieszkańców Wsi Bądzyń „ 12078
 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w pasie drogowym w części ul. Wyspiańskiego i ul. Słowackiego 7875
 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w pasie drogowym w części ul. Palestyńskiej i w ul. Kozietulskiego oraz w ul. Narutowicza ( od ul. Palestyńskiej do ul. Sobieskiego 8006
 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w pasie drogowym w ul. Lelewela w Tuszynie; Budowa sieci wodociągowej w ul. Rzecznej w Rydzynkach 6612
 Informacja o dofinansowaniu z WFOŚiGW zakup motopompy pożarniczej 5113
Skargi i Wnioski 21692
 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TUSZYN ZA 2014 R. 9202
 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TUSZYN ZA 2015 R. 8206
Kontrole zewnętrzne 16668
 Protokoły z kontroli 15468
Dziennik Ustaw/Monitor Polski 15299
Zarządzenia Burmistrza 10525
MEDALE ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻENSKIE 27258
 2008.12 - 100 rocznica urodzin Pani Józefy Pokrzywa 23531
 2008.10 - 50 lecie pożycia małżeńskiego - wręczenie medali 23347
 2017.04 - 105 rocznica urodzin Pani Kuczowskiej Zofii - najstarszej mieszkanki Gminy Tuszyn 21510
 2012.05 - 50 lecie pożycia małżeńskiego - wręczenie medali 19315
 2012.10 - wręczenie medali za 50 - lecie pożycia małzeńskiego 16713
 2013.05 - 100 rocznica urodzin Pani Stanisławy Wachulec 18051
 2013.11 - 50 lecie pożycia małżeńskiego - wręczenie medali 16348
 2014.11 - 100 rocznica urodzin Pana Stanisława Gorząda 28552
 2005.01 - wręczenie medali za 50 - lecie pożycia małzeńskiego 27153
 2014.09 - 50 lecie pożycia małżeńskiego - wręczenie medali 14248
 2015.06 - wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie 11106
 2016.03 - wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie 11375
 2016.12 - 108 rocznica urodzin Pani Józefy Pokrzywy 9623
Zawiadomienia 24645
ARCHIWUM 16467
 Referat Oświaty i Wychowania 29092
 Pliki do pobrania 5830
 Oświata 27731
 Pliki do pobrania 10451
 WYDARZENIA / IMPREZY 29631
 Rok 2004 22131
 Otwarcie Krytej Pływalni 'OCEANIK' (12.05.2004) 19460
 Dni Tuszyna 2004 (11.06.2004) 22509
 Rok 2005 21542
 'Tuszyn nie do pokonania' Dziennikowa Liga Gmin (28.01.2005) 22807
 ACTE w Tuszynie (11.05.2005) 23780
 ACTE visit in Tuszyn (11.05.2005) 21313
 Złota 100 Samorządów 2004 (20.06.2005) 22401
 Dni Tuszyna 2005 (03.06.2005) 23026
 Dożynki 2005 (04.09.2005) 22285
 Rok 2006 22186
 WOŚP (09.01.2006) 23062
 Dzień Dziecka (01.06.1006) 21380
 PIKNIK COUNTRY 2006 (03.06.2006) 23487
 Dni Tuszyna 2006 (16-17.06.2006) 25130
 Dożynki 2006 (03.09.2006) 23177
 Rozpoczecie budowy nowego Domu Kultury 21901
 Rok 2007 22219
 Dni Tuszyna 2007 (15-16.06.2007) 23379
 Zawody sportowo - pożarnicze (24.06.2007). 21375
 Młynek Country 2007 (23.06.2007) 21160
 Dożynki 2007 (02.09.2007) 20322
 Rok 2008 21544
 Otwarcie nowego Domu Kultury (02.02.2008 r.) 20420
 Rok 2009 20015
 XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Tuszynie 18944
 Rok 2014 14638
 XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Tuszynie 13860
 Pomoc Społeczna - MOPS 41184
 Kontakt 19884
 Zadania MOPS 26935
 Organizacja i struktura 26074
 Organizacja wewnętrzna ośrodka 26350
 Gospodarka finansowa osrodka 25710
 Rejony działania MOPOS 25652
 Zasady udzielania pomocy 25703
 BIURO RADY MIEJSKIEJ 37830
 Rocznice - Medale 25708
 Zespół Szkół Specjalnych w Tuszynie 22860
 Materiał siewny - dopłaty 20603
 Ubezpieczenia Społeczne 19866
 Dobra Kultura Rolna 19723
 Spis Rolny 2010 19834
 Droga Krajowa nr 1 17675
 Biały 15298
 2013 13668
 Referat Targowisk 28318
 TARGOWISKA 65193
 Targowisko Gminne 'Nowy Bazar' 52390
 Regulamin Targowiska 29981
 Pozostałe targowiska na terenie Gminy Tuszyn 44941
 Aktualności 38470
 Informacje Ogólne 44558
 OCENA ZADOWOLENIA PETENTA Z USŁUG URZĘDU MIASTA W TUSZYNIE 15480
 Samodzielne Sttanowisko Ds. Dodatków Mieszkaniowych 9372
 Zawiadomienia 9808
 Doradca 9260
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 24957
 STUDIUM 27034
 Oddziały 60172
 Telefony i adresy 39995
TARGOWISKA GMINNE 17878
 Aktualności 15734
 Informacje ogólne 14497
 Pozostałe targowiska na terenie Gminy Tuszyn 14439
 Regulamin Targowiska 13428
Wybory i Referenda 19581
 Parlament Europejski 2014 13026
 Samorządowe - 2014 17507
 Prezydenta RP - 2015 9329
 WYBORY DO WALNYCH ZGROMADZEŃ IZB ROLNICZYCH 2015 R. 10035
 Referendum Ogólnokrajowe 2015 8784
 Wybory Sejm i Senat 2015 9145
 Aktualności 8077
 Wybory Samorządowe 2018 7452
 Parlament Europejski 2019 3482
 WYBORY DO WALNYCH ZGROMADZEŃ IZB ROLNICZYCH 2019 r. 1713
 Sejm, Senat 2019 1848
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 19383
 JEDNOSTKI BUDŻETOWE 1867
 M.O.P.S. 1818
 M.C.S. I W. 2020
 Kryta pływalnia OCEANIK 1834
 Hala sportowa 1890
 S.P.Z. 1886
 M.O.K. 2193
SPORT 28129
 Pływalnia OCEANIK 44655
 Imprezy 21071
 Akt erekcyjny i budowa 25870
 Uroczyste otwarcie 26343
 Regulamin pływalni 25439
 Parametry techniczne 25839
 FOTO - GALERIA 30339
 Hala Sportowa 35324
 Turystyka 23680
 Ośrodek Sportu i Rekreacji 25803
 MKS 2000 21868
 Aktualności 21258
 INFORMACJA O PRZYZNANYCH DOTACJACH 14135
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY 20371
 ZAKŁADY BUDŻETOWE 25043
 Z. G. M. 36105
 Z. W. i K. 43911
 JEDNOSTKI BUDŻETOWE 15059
 Wykaz Szkół i Przedszkoli 28904
 Przedszkola 36219
 Szkoły Podstawowe 36248
 Gimnazja 30251
 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 6412
 Dzienny Dom 'Senior-WIGOR' 10821
 Centrum Obsługi Administracyjno - Finansowej Szkół i Przedszkoli w Tuszynie 9540
 M.C.S i W. 33576
 Kryta Pływalnia OCEANIK 20741
 Hala Sportowa 21193
 M. O. P. S. 39186
 PODMIOT LECZNICZY 12456
 SAM. PRZYCHODNIA ZDROWIA 37935
 Choroby nowotworowe 14179
 SPÓŁKI Z UDZIAŁEM GMINY 14741
 INSTYTUCJE KULTURY 13112
 Miejskie Centrum Kultury 47229
 Świetlice 29392
 Biblioteki 28820
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY TUSZYN 11803
OBRONA CYWILNA 11204
 Komunikaty dla mieszkanców 10551
 Regionalny System Ostrzegania RSO 9822
 Poradniki i wytyczne dotyczące zagrożeń 8816
ZGROMADZENIA 10365
 INFORMACJE 5760
 WYKAZ 5844
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ 10761
ELEKTRONICZNY REJEST INSTYTUCJI KULTURY GMINY TUSZYN 9835
PETYCJE 8526
 Petycja z dn. 15 kwietnia 2016 7493
 Petycja z dn. 16 kwietnia 2016 7575
 Petycja z dn. 15.05.2017 6374
 Petycja z dn. 20.12.2018 r. 2587
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 9184
 INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 8273
 OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA 4158
 Klauzule informacyjne 3617
 Klauzula dotycząca monitoringu miejskiego 3081
 Klauzula informacyjna dotycząca obrad sesii i posiedzeń komisji 3731
 Klauzula dotycząca dowodów osobistych 2351
 Klauzula dotycząca zmiany imienia i nazwiska 2400
 Klauzula dotycząca ewidencji ludności 2444
 Klauzula informacyjna dotycząca rejestru wyborców 1367
 Klauzula dotycząca kwalifikacji wojskowej 449
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 7405
KOMISJE 9189
 GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 8436
 GMINNA KOMISJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA 7584
 KOMISJA TECHNICZNA 8025
BEZPIECZEŃSTWO / ZDROWIE 24846
 POLICJA 34515
 STRAŻ POŻARNA 24733
 ADRESY JEDNOSTEK OSP oraz PRZEDSTAWICIELI ICH ZARZĄDÓW 30454
 Prewencja w straży 19770
 Artykuły 13907
 Karta ratownicza w każdym pojeździe. 13075
 Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 8488
 POGOTOWIE 23391
 PROGRAMY ZDROWOTNE 11674
 STRAŻ MIEJSKA W TUSZYNIE 8217
 Aktualności 7000
 SZPITAL 76937
 Historia Szpitala 35471
INFORMACJE Z PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ POMIĘDZY SESJAMI 11012
EMISJA OBLIGACJI 7379
WYNIKI GŁOSOWAŃ RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE 5356
INTERPELACJE 4032
OPŁATA ZA WODĘ I ŚCIEKI 4744
RAPORT O STANIE GMINY 2479
 RAPORT O STANIE GMINY ZA ROK 2018 2250
DZIELNICE 24943
 Dzielnica TUSZYN - STARE MIASTO 28958
 Kadencja 2011-2014 18172
 Kadencja 2014-2018 8766
 Dzielnica TUSZYN - SZPITAL 28626
 Kadencja 2011 - 2014 18618
 Kadencja 2014-2018 8851
 Dzielnica TUSZYN LAS 17711
 Kadencja 2011-2014 17787
 Kadencja 2014-2018 8636
ARCHIWALNE SESJE RADY MIEJSKIEJ 1110
SOŁECTWA 36392

 

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl